logoocov

 

Základní škola Očovská, Hodonín

čtvrtek, 21 září 2017 17:15

Školní družina

Školní družina je školské zařízení výchovy mimo vyučování. Není pokračováním školního vyučování a neměla by být chápána ani jako povinná sociální služba, tedy jako pouhé hlídání dětí. Pedagogická práce ve školní družně má svá specifika – zabezpečuje dětem odpočinek, rekreaci, zajímavé využití volného času.

Činnost ve školní družině by měla rozvíjet dítě v dovednostech důležitých pro život ve společnosti a prostřednictvím aktivit výchovy mimo vyučování ho vybavit žádoucími vědomostmi, dovednostmi, ale také postoji. Děti se zde učí žít s ostatními, spolupracovat a tolerovat individualitu ostatních. Největší roli zde hrají vhodná motivace, radost z činnosti, ctižádost, zvědavost a povzbuzování. Důležitou úlohu má školní družina i v prevenci sociálně patologických jevů. A nesmíme zapomínat ani na to, že dítě, které absolvovalo školní vyučování, netouží potichu sedět a „být hodné“. Školní družina se se svým zájmovým vzděláváním podílí na výchově mladé generace, která má být slušná, odpovědná, vzdělaná, sebevědomá a rozhodná.

Družina může hrát významnou roli v prevenci šikany. Všímáme si vzájemných vztahů, klademe důraz na vzájemnou pomoc, slušné jednání a ohleduplnost. Vytváříme společně s dětmi vlídné prostředí, do něhož se mohou každý den těšit. Činnost v družině by měla děti bavit a jsme rádi, když vidíme, že jsou spokojené.

Přečteno 8453 krát Naposledy změněno čtvrtek, 21 září 2017 17:45
© 2017 ZŠ Očovská Hodonín. All Rights Reserved. Designed By www.wiit.cz Jaromír Kalábek