logoocov

 

Základní škola Očovská, Hodonín

Školní jídelna (6)

Žádáme rodiče, kteří platí stravné trvalým příkazem ze svého účtu, aby měli své trvalé příkazy zadané pouze od srpna ( tj. první platba na září) do května (tj. poslední platba na červen).

Červen a červenec, prosím,  platby neposílejte!!!!!!

Děkujeme za pochopení.            

V měsíci červnu se obědy vydávají do středy 30. 6. (k obědu bude párek, rohlík, fruiko). Poslední možnost odhlašování  i přihlašování obědů je do pátku 25. 6. 2021 do 14:00 h.

Záznamník již potom nebude zapnut a rovněž odhlašování obědů přes internet nebude možno. Vrácení přeplatků za odhlášené obědy za šk. rok 2020/2021 proběhne ve dnech 29. 6. 2021 od 11:00 – 14:00 h a 30. 6. 2021 od 9:00 – 11:30 h v kanceláři ŠJ.

Peníze si vyzvednou rodiče žáků  nebo žáci s plnou mocí od rodičů. Týká se to pouze strávníků, kteří platí stravné hotově, ostatním budou přeplatky vráceny na jejich účty.

Dále upozorňujeme, že stravné na září 2021 musí být zaplaceno do 18. 8. 2021. Další platby musí proběhnout vždy do 18. v měsíci na násl. měsíc, poslední platba je v květnu na červen 2022. Dodržujte, prosím, termín plateb!!!!

Strávníci jsou od září zařazeni do věkových kategorií podle věku, který dosáhnou v průběhu daného šk. roku (šk. rok se počítá od 1.9. – 31.8.). Prosím, zadejte správnou částku a variabilní symbol (ne rodné číslo) k placení stravného!!

Ceny obědů a svačinek pro šk. rok 2021/2022

Věk. kategorie

Cena obědu

Cena svačinky

Měsíční záloha na obědy

Měsíční záloha na svačinky

7 – 10 let

       26,-

         15,-

         520,-

       300,-

11 – 14 let

       28,-

         17,-

         560,-

       340,-

15 a více let

       30,-

          17,-

         600,-

       340,-

prihlaska

 

Přihlášku naleznete i v Příloze

Prosíme rodiče dětí, kteří se stravují ve školní jídelně, aby si zkontrolovali zůstatky kreditu na stravném (výši kreditu vidíte po přihlášení do systému ŠJ na internetových stránkách školy www.zsocov.cz, zavolat si můžete pro informaci i přímo do ŠJ na č. 518398710). V případě, že máte vysoký zůstatek, bylo by dobré pozastavit platbu stravného, aby nedocházelo ke zbytečně vysokým přeplatkům, které se budou vracet na účty plátců v červnu 2021.

úterý, 29 prosinec 2020 09:31

Informace pro cizí strávníky

Napsal(a)

Od 4. 1. 2021 se pro cizí strávníky obědy vaří, výdejní doba je stále stejná od 10.45 – 11.15 hodin.

úterý, 26 červen 2018 14:51

Věkové skupiny strávníků od 1. 9. 2020

Napsal(a)

Věkové skupiny strávníků – ceny obědů od 1.9.2020

Na základě vyhlášky č.107/2008 Sb. o školním stravování jsou strávníci zařazováni do věkových skupin. Těmto věkovým skupinám odpovídají finanční limity na nákup potravin. Věkové skupiny jsou rozděleny:

Obědy       Svačiny    

Věková kategorie

Cena za 1 oběd

Měsíční záloha

  Věková kategorie Cena za 1 svačinu Měsíční záloha

7 – 10 let

26,-

520,-

  7 - 10 let 15,- 300,-

11 – 14 let

28,-

560,-

  11 - 14 let 17,- 340,-

15 a více let

30,-

600,-

  15 a více let 17,- 340,-

 

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku (1. 9. – 31. 8.), ve kterém dosahují věku dle tabulky. Přechodem strávníka do vyšší věkové skupiny se mění cena oběda a výše měsíční zálohy.

Stravné se platí zálohově. První platba se platí do 18. srpna a potom již vždy k 18. v měsíci. Poslední platba bude k 18.květnu.

Platbu lze provést trvalým příkazem u vašeho peněžního ústavu na číslo účtu: 160310219/0300, VS: obdrží každý strávník ve ŠJ. Do poznámky příjmení dítěte. Hotově v ČSOB poplatek 70,- Kč

Školní družina 200,- Kč měsíčně (částku přičtěte ke stravnému).

Vyúčtování se provádí 1x ročně k 30. 6.

V době nemoci žáka má první den neplánované nepřítomnosti ve škole nárok na dotovanou stravu, rodiče si oběd mohou vyzvednout do jídlonosiče. Další dny nemoci je nutné obědy, odhlásit, nebo je možné si stravu odebírat, ale musí být uhrazena v plné výši nákladů tzn. cena potravin (7 – 10 let 26,- Kč, 11 – 14 let 28,- Kč, 15 a více 30,- Kč) + provozní náklady. V případě neodhlášené a neodebrané stravy může školní jídelna na strávníkovi požadovat částku za provozní náklady z titulu náhrady škody (podle Zákona č. 40/1964Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů). Na dotovaný oběd nemá strávník nárok ani v případě plánované nepřítomnosti žáka celý den ve škole (např. objednán k lékaři, rodinná dovolená, sportovní soustředění).

Odhlašování stravy je možné:

  1. Telefonicky na čísle 518 398 710, od 14.30 – 6.00 hod. je zapnutý záznamník (v den nepřítomnosti odhlášky do 6.30 hod.)
  2.  Přes internetové stránky školy www.zsocov.cz

Školní jídelna vaří dvě hlavní jídla denně, žáci přihlášení ke stravování mají navolený oběd č. 1. Pokud si vyberou oběd č. 2 je nutné si oběd přečipovat. Přečipování obědů je možné dva pracovní dny dopředu na terminálu ve školní jídelně nebo 3 dny na internetových stránkách školy (k přihlášení je potřeba kód, který obdrží rodiče v kanceláři ŠJ)

Dva pracovní dny dopředu je možné objednat oběd pro dítě, které má odpolední vyučování.

Jídelní lístek je na internetu na týden dopředu.

Případné dotazy na tel. 518 398 710 vedoucí Školní jídelny J. Glöcklová.

středa, 09 červen 2010 09:22

Spotřební koš

Napsal(a)

   Pro školní stravování je důležitý Spotřební koš. Určuje nám ho vyhláška 107/2008 Sb.o školním stravování a je v podstatě zjednodušením doporučených dávek potravin do 10 sledovaných komodit. Dodržování Spotřebního koše nám přibližně zaručí dostatečný příjem všech doporučených živin.

   Při hlídání Spotřebního koše je nutné mít na mysli, že se strávníci nestravují ve školní jídelně celý den. Žák základní školy,který odebírá oběd, pokryje 35% doporučené denní dávky potravin. Jedním jídlem ve školní jídelně nemohou být zabezpečeny všechny potřebné živiny v optimálním množství. Rozhodující vliv na stav výživy dětí má domácí stravování.

  Co je to spotřební koš?

© 2017 ZŠ Očovská Hodonín. All Rights Reserved. Designed By www.wiit.cz Jaromír Kalábek