logoocov

 

Základní škola Očovská, Hodonín

2.B (87)

 

 MATEMATIKA

ÚTERÝ 22. ČERVNA : ČTVRTLETNÍ PÍSEMNÁ PRÁCE 

- zopakuj si:

1. sčítání a odčítání do 100

2. násobení a dělení dvěma. třemi, čtyřmi a pěti

3. slovní úlohy

4. porovnávání čísel 

5- počítání se závorkami

6. výpočty v tabulkách ( o x více než, o x méně než,  x krát více než, x krát méně než )

1. ČESKÝ JAZYK A ČTENÍ

- každý den si přečti nahlas zadanou stránku z Čtanky a úryvek z nějaké tvé rozečtené dětské knihy

- čtení na známku na pátek 18. června: POHÁDKA O NEDĚLI - Čítanka str. 158 - 159 ( vyber si str. 158 nebo 159 )

 

ÚTERÝ 15. ČERVNA: ČTVRTLETNÍ DIKTÁT

STŘEDA 16. ČERVNA: ČTVRTLETNÍ PÍSEMNÁ PRÁCE

Zopakuj si:

1. řazení slov do vět

2. řazení slov podle abecedy

3. hlásková a slabičná stavba slov

4. psaní u, ú, ů

5. druhy vět

6. opozita ( slova protikladná )

7. synonyma ( slova stejného nebo podobného významu )

8. slova nadřazená a podřazená

9. psaní i/í a y/ý po měkkých a tvrdých souhláskách

10. párové souhlásky 

11. věta jednoduchá a souvětí

 

2. MATEMATIKA

- denně si procvičuj násobení a dělení dvěma, třemi a čtyřmi + násobení pěti

- začni procvičovat dělení pěti

- občas si procvič a zopakuj také všechny typy příkladů na sčítání a odčítání do 100 zpaměti

 

PÁTEK 18. ČERVNA : ČTVRTLETNÍ PÍSEMNÁ PRÁCE Z GEOMETRIE

- zopakuj si učivo v učebnici 6 na str. 31

 

 

 

1. ČESKÝ JAZYK A ČTENÍ

- každý den si přečti nahlas zadanou stránku z Čtanky a úryvek z nějaké tvé rozečtené dětské knihy

- čtení na známku na pátek 11. června: O ZVĚDAVÉM ŠTĚŇÁTKU - Čítanka str. 155 - 157 ( vyber si str. 155, 156 nebo 157 )

PROCVIČOVÁNÍ UČIVA NA POČÍTAČI:

Věta jednoduchá a souvětí. - Třídění skupin (wordwall.net)

věta jednoduchá, souvětí - Kvíz (wordwall.net)

Věta jednoduchá a souvětí - Třídění skupin (wordwall.net)

Věta jednoduchá a souvětí 2 - Kvíz (wordwall.net)

Souvětí - Spojte odpovídající (wordwall.net)

Věta jednoduchá a souvětí - Třídění skupin (wordwall.net)

věta jednoduchá, souvětí, počet vět v souvětích - Kvíz (wordwall.net)

Věta jednoduchá x souvětí(počet vět) - Náhodné karty (wordwall.net)

Skladba: souvětí - Spojte odpovídající (wordwall.net)

2. MATEMATIKA

- zkoušení na známku ve středu 9. června : násobky pěti zpaměti (  vzestupně i sestupně )

- denně si procvičuj násobení a dělení dvěma, třemi a čtyřmi

- začni procvičovat násobení pěti

- občas si procvič a zopakuj také všechny typy příkladů na sčítání a odčítání do 100 zpaměti

PROCVIČOVÁNÍ UČIVA NA POČÍTAČI:

 Násobilka 5 (skolakov.eu)

Násobilka 5 (skolakov.eu)

Násobky 5 (skolakov.eu)

Násobení 5 (skolakov.eu)

Pexeso (skolakov.eu)

Pexeso (skolakov.eu)

Násobeni 5 (skolakov.eu)

Násobení 5 - typ 2 (skolakov.eu)

Násobíme 5 (skolakov.eu)

Násobilka a dělení 5 - Spojte odpovídající (wordwall.net)

Násobení a dělení 5 - Náhodné kolo (wordwall.net)

3. PRVOUKA

psaní na známku ve čtvrtek 9. června : ZÁVĚREČNÝ OPAKOVACÍ TEST

- procvič si: 

1. napiš tvou přesnou adresu ( včetně PSČ )

2. napiš datum tvého narození ( včetně roku )

3. důležitá telefonní čísla záchranného systému

4. 3 státní symboly

5. hodiny - vyznač čas

6. roční období

7. měsíce v roce

8. dny v týdnu

9. části dne

10. části těla a hlavy člověka

11. části kvetoucích rostlin

12. listnaté, jehličnaté a ovocné stromy - zařaď názvy správně do tabulky

1. ČESKÝ JAZYK A ČTENÍ

- každý den si přečti nahlas zadanou stránku z Čtanky a úryvek z nějaké tvé rozečtené dětské knihy

- čtení na známku na pátek 4. června: MAXIPES JDE DO SVĚTA - Čítanka str. 152 - 153 ( vyber si str. 152 nebo 153 )

PROCVIČOVÁNÍ UČIVA NA POČÍTAČI:

PÁROVÉ SOUHLÁSKY - Třídění skupin (wordwall.net)

Párové souhlásky - Kvíz (wordwall.net)

PÁROVÉ SOUHLÁSKY - Kvíz (wordwall.net)

Párové souhlásky - Otevřít krabici (wordwall.net)

Párové souhlásky (procvičení) - Kvíz (wordwall.net)

PÁROVÉ SOUHLÁSKY - Práskni krtka (wordwall.net)

párové souhlásky - Kvíz (wordwall.net)

párové souhlásky - Otáčet dlaždice (wordwall.net)

Párové souhlásky - Letadlo (wordwall.net)

Párové souhlásky - Třídění skupin (wordwall.net)

Párové souhlásky - souhrnné procvičování - Otevřít krabici (wordwall.net)

Párové souhlásky - mix 1 - Kvíz (wordwall.net)

2. MATEMATIKA

- psaní na známku ve středu 2. června ( !!! přesunula jsem z původně plánovaného termínu v pondělí 31. 5. !!! ) -  SOUHRNNÉ OPAKOVÁNÍ v učebnici str. 32 

- denně si procvičuj násobení a dělení dvěma, třemi a čtyřmi

- občas si procvič a zopakuj také všechny typy příkladů na sčítání a odčítání do 100 zpaměti

PROCVIČOVÁNÍ UČIVA NA POČÍTAČI:

 

3. PRVOUKA

psaní na známku ve čtvrtek 3. června : LÉTO NA LOUCE- zopakuj si názvy zvířat a rostlin, které žijí / rostou na louce - učebnice str. 60 - 61 + pracovní list ( pošlu po dětech )

 

PROCVIČOVÁNÍ UČIVA NA POČÍTAČI:

Ekosystém louka - poznávačka - Kvíz (wordwall.net)

Ekosystém louka - Kvíz (wordwall.net)

EKOSYSTÉM LOUKA - Kvíz (wordwall.net)

ekosystém louka - Označený diagram (wordwall.net)

Ekosystém louka - poznávačka - Náhodné karty (wordwall.net)

Louka: živočichové a rostliny - Kvíz (wordwall.net)

Strana 1 z 5
© 2017 ZŠ Očovská Hodonín. All Rights Reserved. Designed By www.wiit.cz Jaromír Kalábek