logoocov

 

Základní škola Očovská, Hodonín

středa, 15 listopad 2017 18:50

Společné vzdělávání na ZŠ Očovská

Napsal(a)
Ohodnotit tuto položku
(0 hlasů)

msmt MŠMT jako Řídící orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání na základě žádosti školy v rámci Výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ, rozhodlo o poskytnutí dotace na projekt s názvem „Společné vzdělávání na Základní škole Hodonín, Očovská 1“ s reg.č. CZ.02.3.68./0.0/0.0/16_022/0004140.

Celková doba realizace projektu jsou dva roky. Projekt byl zahájen k 1. 1. 2017 a fyzická realizace bude ukončena k 31. 12. 2018.

Hlavním cílem projektu, jak již sám název napovídá, je podpora společného vzdělávaní na škole se zaměřením na žáky se speciálním vzdělávacími potřebami (SVP). V projektu se škola zaměřila na plnění následujících aktivit:

  1. II/1.2 Školní speciální pedagog – na škole pracuje v úvazku 1,0, je členem školního poradenského pracoviště. Diagnostikuje speciální vzdělávací potřeby žáků, pomáhá vytvářet a zlepšit podmínky pro výuku žáků se SVP. Pomáhá vytvářet plány pedagogické podpory a individuální vzdělávací plány s potřebou podpůrných opatření. Zaměřuje se na individuální i skupinovou práci se žáky se SVP, konzultace s rodiči, vyučujícími, školskými poradenskými zařízeními a se spolupracujícími organizacemi.
  1. II/2.11 Tandemová výuka na ZŠ – cílem je prohloubit spolupráci pedagogických pracovníků v oblasti rozvoje základních gramotností a klíčových kompetencí. Jedná se o společnou výuku žáků žáků dvěma pedagogy v 10 vyučovacích hodinách, jejich přípravu a reflexi.
  1. II/3.3 Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem – cílem aktivity je podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem formou doučování. Jedná se o 16 hodin pro minimálně 3 žáky
  1. II/3.4 Příprava na vyučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem – cílem aktivity je podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem formou odpolední přípravy na vyučování. Jedná se o podporu návyků pro domácí přípravu ve spolupráci s vyučujícími ve třídách i s rodiči. Počet hodin je 48 pro minimálně 3 žáky.

Mgr. Martin Čechovský, manažer projektu

Přečteno 664 krát Naposledy změněno středa, 15 listopad 2017 19:02
© 2017 ZŠ Očovská Hodonín. All Rights Reserved. Designed By www.wiit.cz Jaromír Kalábek