logoocov

 

Základní škola Očovská, Hodonín

 

Hana Ammerová

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
čtvrtek, 23 listopad 2017 12:58

Speciální pedagog

Kontakt:

Mgr. Ivana Kolibová

Tel. č.: 518 398 729

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

 

Konzultační hodiny:

Konzultace probíhají kterýkoli den popředchozí domluvě. Právo navštívit školské poradenské pracoviště mají zákonní zástupci žáka kdykoliv, podle potřeby.

Náplň práce:

Speciální pedagog školy dodržuje etický kodex poradenského pracovníka.

Náplní práce je provádět speciálně pedagogickou diagnostiku, poskytovat péči žákům se speciálními vzdělávacími potřebami (žáci s poruchami učení a chování, mimořádně nadaní, sociálně znevýhodnění, se zdravotním znevýhodněním a postižením), poskytovat poradenskou činnost a metodické vedení zákonných zástupců těchto žáků.

Speciální pedagožka připravuje a ovlivňuje podmínky ke vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, dlouhodobě sleduje a pravidelně vyhodnocuje komplexní péči o žáky s podpůrnými opatřeními. Koordinuje speciálně pedagogické poradenství ve škole, metodicky vede asistenty pedagoga, navrhuje a pomáhá realizovat opatření, která směřují ke zkvalitnění vzdělávání pedagogů v oblasti speciální pedagogiky. Poskytuje pedagogickým pracovníkům školy metodickou pomoc a odborné informace v oblasti speciální pedagogiky, pomáhá při jejich aplikaci. Společně s pedagogy pomáhá tvořit plány pedagogické podpory, individuální vzdělávací plány a jejich vyhodnocení. Komunikuje a spolupracuje s pedagogicko-psychologickými poradnami, speciálně vzdělávacími centry a jinými odborníky, kteří se svou péčí podílejí na vzdělávání žáků.

© 2017 ZŠ Očovská Hodonín. All Rights Reserved. Designed By www.wiit.cz Jaromír Kalábek