logoocov

 

Základní škola Očovská, Hodonín

 

Školní psycholog (1)

čtvrtek, 11 leden 2018 07:07

Informace psycholog

Napsal(a)

Vážení učitelé, žáci, rodiče, jmenuji se Mgr. René Falta a rád bych Vás seznámil s prací školního psychologa.

     Tato funkce je zřízena ve škole již  od 2.9.2013  a byla vytvořena proto, aby dětem usnadnila cestu školním životem a také přiblížila psychologické služby učitelům, žákům a jejich rodičům. Výhodou je, že se žáci mohou na mou osobu jako školního psychologa obracet přímo, když mají problémy s učením, jsou neúspěšní, neví, jak se učit, mají potíže se soustředěním, s chováním, necítí se ve třídě dobře, mají problémy se spolužáky, s některým z učitelů, trápí je tréma, strach ze zkoušení, prožili traumatizující zážitek (autonehoda, úmrtí v rodině, rozvod rodičů aj.).

     Jako školní psycholog jsem k dispozici také rodičům - zkonzultuji otázky vhodného vedení dítěte s výchovnými potížemi, jak správně řešit školní přípravu, případně kázeňské, výukové či rodinné problémy. Pomohu také při rozhodování o případném odkladu školní docházky či volbě povolání. Úzce spolupracuji také s pedagogy, pomáhám jim zlepšovat atmosféru ve třídě, pomáhám řešit výukové a výchovné problémy jednotlivých žáků, systematicky spolupracuji na prevenci negativních jevů, jako např. šikana, záškoláctví, závislosti, rasismus aj., případně napomáhám řešit již vzniklé patologické jevy.

     Ke mně jako školnímu psychologovi se děti dostávají na doporučení učitele, na žádost rodičů i na základě vlastního přání. Pracuji jak s třídou jako kolektivem tak i s jednotlivými dětmi. K individuální systematické práci s dítětem je nutný písemný souhlas rodičů či zákonných zástupců.

     Jako školní psycholog jsem nezávislým pracovníkem školy a jsem vázán mlčenlivostí. V rámci své praxe neprovádím ve škole pedagogicko-psychologická vyšetření, která jsou předmětem služeb poskytovaných pedagogicko-psychologickými poradnami. V případě potřeby přijďte raději hned, jakmile Vás začne něco znepokojovat. Čím dříve se daný problém vyřeší, tím menší budou jeho následky. Rád Vám v rámci svých odborných kompetencí pomohu najít řešení Vašeho problému.
     Informace z rozhovorů a z šetření jsou důvěrné.

Přítomnost školního psychologa ve škole  :

Středa  10:00 - 14:00

Čtvrtek  07:00 - 16:00

Pátek    07:00 - 14:00

Konzultace je možné domluvit podle  aktuální potřeby na tel. čísle školy: 518 398 732, 607 087 615                                                      
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Osobní návštěvu v pracovně školního psychologa je vždy vhodné předem dohodnout nejprve telefonicky nebo e-mailem, a to z důvodu pracovních aktivit v ostatních prostorách školy i mimo školu.

KRIZOVÁ INTERVENCE JE PROVÁDĚNA OKAMŽITĚ

Těším se na vzájemnou spolupráci

© 2017 ZŠ Očovská Hodonín. All Rights Reserved. Designed By www.wiit.cz Jaromír Kalábek