Michaela Nešporová

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
středa, 27 červen 2018 10:29

Vrácení přeplatku za terénní praxi

Během zítřka 28.6.2018 bude všem žákům, kteří se zúčastnili terénní praxe, vrácen přeplatek 92 Kč.

středa, 27 červen 2018 10:25

Vrácení přeplatku za terénní praxi

Během zítřka 28.6.2018 bude žákům, kteří se zúčastnili terénní praxe, vrácen přeplatek ve výši 92 Kč. 

středa, 27 červen 2018 12:22

Vrácení přeplatku za terénní praxi

Během zítřka 28.6.2018 bude všem žákům, kteří se zúčastnili terénní praxe vrácen přeplatek ve výši 92 Kč.

čtvrtek, 07 prosinec 2017 18:05

Školní metodik prevence

Školní metodik prevence: Mgr. Michaela Nešporová

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

tel. 518 398 719

Konzultační hodiny: Út 8.00- 8.45 hod.  (popřípadě dle telefonické domluvy)

 

Metodik prevence působí na škole jako poskytovatel  poradenských služeb spolu s výchovným poradcem, školním psychologem a školním speciálním pedagogem.

 

Náplň činnosti školního metodika prevence

Školní metodik prevence vykonává činnosti metodické, koordinační, informační a  poradenské. O těchto činnostech vede písemnou dokumentaci.

1. Metodické a koordinační činnosti

 • Kontrola tvorby a kontrola realizace preventivního programu školy.
 • Koordinace a participace na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí,vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, prekriminálního a kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalších sociálně patologických jevů.
 • Metodické vedení činnosti pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů (vyhledávání problémových projevů chování, preventivní práce s třídními kolektivy apod.).
 • Koordinace vzdělávání pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů.
 • Koordinace přípravy a realizace aktivit zaměřených na zapojování multikulturních prvků do vzdělávacího procesu a na integraci žáků/cizinců, prioritou v rámci tohoto procesu je prevence rasizmu,xenofobie a dalších jevů, které souvisí s otázkou přijímání kulturní a etnické odlišnosti.
 • Koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci problematiku prevence sociálně patologických jevů, s metodikem preventivních aktivit v poradně a s odbornými pracovišti (poradenskými, terapeutickými, preventivními, krizovými a dalšími zařízeními a institucemi), které působí v oblasti prevence sociálně patologických jevů.
 • Kontaktování odpovídajícího odborného pracoviště a participace na intervenci a následné péči v případě akutního výskytu sociálně patologických jevů.
 • Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči specializovaných poradenských zařízení v rámci prevence sociálně patologických jevů v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů.
 • Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti školního metodika prevence, navržená a realizovaná opatření.

2. Informační činnosti

 • Zajišťování a předávání odborných informací o problematice sociálně patologických jevů, o nabídkách programů a projektů, o metodách a formách specifické primární prevence pedagogickým pracovníkům školy.
 • Prezentace výsledků preventivní práce školy, získávání nových odborných informací a zkušeností.
 • Vedení a průběžné aktualizování databáze spolupracovníků školy pro oblast prevence sociálně patologických jevů (orgány státní správy a samosprávy, střediska výchovné péče, poradny, zdravotnická zařízení, Policie ČR, orgány sociální péče, nestátní organizace působící v oblasti prevence, centra krizové intervence a další zařízení, instituce a jednotliví odborníci).

3. Poradenské činnosti

 • Vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy sociálně patalogického chování, poskytování poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům, případně zajišťování péče odpovídajícího odborného pracoviště (ve spolupráci s třídními učiteli).
 • Spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje sociálně patologických jevů u jednotlivých žáků a tříd a participace na sledování úrovně rizikových faktorů, které jsou významné pro rozvoj sociálně patologických jevů ve škole.
 • Příprava podmínek pro integraci žáků se specifickými poruchami chování ve škole a koordinace poskytování poradenských a preventivních služeb těmto žákům školou a specializovanými školskými zařízeními. 

Vážení rodiče,

od letošního školního roku je k dispozici na webu skolaonline.cz i podepisování jednotlivých známek a poznámek žáků. Najdete jej v kategorii hodnocení - výpis hodnocení - průběžné hodnocení. Zde je možné podepsat jednotlivě známky nebo všechny současně. 

Děkuji Nešporová

 

pátek, 13 říjen 2017 09:11

Změna rozvrhu pondělí 16.10.2017

V pondělí 16.10.2017 končí vyučování po 5. hodině ve 12.40 hod. (odpadá přírodopis).

sobota, 30 září 2017 09:41

Fotky z adapťáku

Na této adrese jsem vám uložila fotky z adaptačního pobytu v Prudké http://nesporova.rajce.idnes.cz/6.C_-_Prudka_2017/

sobota, 30 září 2017 09:38

Fotky z adapťáku

Na této adrese najdete fotografie z adaptačního pobytu v Prudké http://nesporova.rajce.idnes.cz/6.B_-_Prudka_2017/

sobota, 30 září 2017 09:34

Fotky z adapťáku

Na této adrese najdete fotografie z adaptačního pobytu v Prudké. http://nesporova.rajce.idnes.cz/6.A_-Prudka_2017/

neděle, 17 září 2017 07:39

Komunikační seminář 7. ročníky

V pondělí 18.9. 2017 odpadá 1. hodina Komunikační seminář - začátek vyučování je v 8. 55 hod.

© 2017 ZŠ Očovská Hodonín. All Rights Reserved. Designed By www.wiit.cz Jaromír Kalábek