logoocov

 

Základní škola Očovská, Hodonín

Šárka Geherová

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
úterý, 19 listopad 2019 13:18

Konzultace

Termíny konzultací u p. uč. Geherové:

Úterý:    14:00h - 16:30h         od 17:00h setkání rodičů se zástupci SŠ (jídelna školy)

Čtvrtek: 14:00h - 16:00h

Pátek:    10:00h - 11:45h

Konzultace si předem domluvte. Kontakt: 518 398 720, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Na konzultaci přijďte prosím i se žákem . Možno domluvit i jiný termín konzultace. Děkuji Šárka Geherová 

Vážení rodiče, v úterý 26. 11. 2019 se uskuteční v 17:00 hodin v jídelně školy beseda se zástupci SŠ. V úvodu budou rodičům sděleny informace o průběhu přijímacího řízení

v tomto školním roce. Na besedu jsou zváni také vycházející žáci. Těšíme se na setkání s vámi. Šárka Geherová - výchovný poradce

Ve středu 16. 10. navštíví žáci IPS Úřadu práce v Hodoníně. Žáci odejdou v 9:40h. Výuka pokračuje od 5. vyučovací hodiny. Šárka Geherová

úterý, 03 září 2019 06:34

Potřeby pro fyziku

Dobrý den, pro výuku fyziky budou žáci potřebovat sešit č. 565 a sešit č. 525, učebnici - dostanou žáci v hodině fyziky, Tabulky - mají žáci z minulého roku,pracovní sešit - zajistí rodiče podle pokynů vyučujícího, vybavené pouzdro s rýsovacími potřebami,lepidlo, pravítko, kalkulačku.  Děkuji za vstřícnost a spolupráci Šárka Geherová, učitelka fyziky

pondělí, 02 září 2019 06:03

Potřeby pro fyziku

Pro nový předmět fyzika budou žáci potřebovat: sešit č. 545, složku A5 - na zakládání písemných prací,učebnice a Tabulky - budou předány v hodině fyziky, pracovní sešit - zajistí rodiče podle pokynů vyučujícího, vybavené pouzdro s rýsovacími potřebami,lepidlo, pravítko a v druhém pololetí také kalkulačku. Děkuji za vstřícnost a spolupráci Šárka Geherová, učitelka fyziky

čtvrtek, 07 prosinec 2017 06:46

Výchovný poradce na ZŠ

Výchovný poradce je pedagog, odborně připraven pro výchovné poradenství, který pomáhá při profesní orientaci a řešení výchovných otázek, věnuje zvláštní pozornost poruchám dětí  z hlediska pedagogické, psychologické a sociální normy, jejich zjišťování, prevenci a nápravě.

Karierní poradenství zahrnuje služby, jejichž cílem je pomáhat žákům a zákonným zástupcům při rozhodování o dalším vzdělávání a profesní orientaci. Úkolem je pomoci žákům ujasnit si vlastní karierní cíle a porozumět světu práce.

Výchovný a karierní poradce:

 • Spolupracuje se školním psychologem a školním speciálním pedagogem.
 • Spolupracuje se školním metodikem prevence.
 • Spolupracuje s rodiči nebo zákonnými zástupci dítěte.
 • Pomáhá třídním učitelům při vyhledávání a sledování problematických žáků, dává návrhy na další péči o tyto žáky.
 • Pomáhá učitelům při shromažďování podkladů pro psychologická a speciálně pedagogická vyšetření.
 • Spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradnou, speciálním pedagogickým centrem a střediskem výchovné péče.
 • Předkládá návrhy na postup a řešení problémů žáků.
 • Účastní se výchovných komisí.
 • Průběžně sleduje chování žáků po dobu školní docházky.
 • Pomáhá v kariérovém poradenství a spolupracuje s učiteli odborných předmětů.
 • Pomáhá vytvářet kariérové poradenství školy ve spolupráci s úřadem práce.
 • Spolupracuje se SŠ, organizuje účast žáků na akcích pořádaných SŠ.
 • Zajišťuje setkání zástupců SŠ s rodiči vycházejících žáků.
 • Metodicky pomáhá třídním učitelům při řešení aktuálních problémů v třídních kolektivech.
 • Podílí se na realizaci preventivních programů školy a pomáhá při jeho vytváření. 

Výchovná a karierní poradkyně: PaedDr. Šárka Geherová

Kontakt:             tel: 518 398 720 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Konzultace:                 Pondělí 13:00h – 14:00h

                            Další po vzájemné telefonické domluvě

© 2017 ZŠ Očovská Hodonín. All Rights Reserved. Designed By www.wiit.cz Jaromír Kalábek