logoocov

 

Základní škola Očovská, Hodonín

neděle, 10 září 2017 18:50

Školní poradenské pracoviště

Přehled poradenských služeb poskytovaných Školním poradenským pracovištěm (ŠPP):

- ŠPP poskytuje podpůrná opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
- Sleduje a vyhodnocuje účinnost podpůrných opatření
- Zabývá se sledováním a řešením školní neúspěšnosti žáků
- Podporuje vzdělávání a sociální začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami
- Zajišťuje podporu vzdělávání žáků nadaných žáků
- Zajišťuje průběžnou péči o žáky s výchovnými obtížemi
- Zajišťuje včasnou intervenci při aktuálních problémech u žáků
- Pracuje průběžně s třídními kolektivy
- Mapuje různé formy rizikového chování, různé formy šikany a diskriminace
- Zajišťuje vhodné preventivní programy pro jednotlivé ročníky a vyhodnocuje účinnost těchto programů
- Zajišťuje spolupráci a komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci žáků
- Zajišťuje kariérové poradenství, které vede k podpoře vhodné volby dalšího vzdělávání žáků
- Zajišťuje metodickou podporu pedagogickým pracovníkům při práci se žáky a třídními kolektivy
- Zajišťuje spolupráci školy při poskytování poradenských služeb se školskými poradenskými zařízeními
Přečteno 811 krát Naposledy změněno pondělí, 23 říjen 2017 21:36
© 2017 ZŠ Očovská Hodonín. All Rights Reserved. Designed By www.wiit.cz Jaromír Kalábek