logoocov

 

Základní škola Očovská, Hodonín

 

Školní parlament (1)

Zápis z 1. zasedání školního parlamentu 5. 10. 2018

Přítomni: 21

Valentýna a Honza (3.B), Klára (3.D), Vojtěch (4.A), Pavel a Matyáš (4.B), Soňa a David (4.C), Dorota a Jakub (5.B), Kristýna a Josef (6.A), Michael a Anna (7.A), Sára (7.B), Andrea (7.C), Karolína (8.A), Ondra (8.B), Filip (9.A), Michael (9.B)

Nepřítomni: zástupci tříd 3.A, 3.C, 5.A, 5.C, 6.B a 6.C

Koordinátor: p. uč. Klech

Program:

1) prezentace, úvodní slovo koordinátora

2) obsazení užší rady ŠP

   Do rady ŠP byli zvoleni tito členové: Dorota (5.B), Josef (6.A), Michael a Anna (7.A), Sára (7.B), Andrea (7.C), Ondra (8.B) a Michael (9.B).

   Rada se v tomto složení bude scházet pravidelně 2 x měsíčně, a to v pátek ráno.

   Termíny zasedání rady ŠP na říjen: 12.10 a 26.10 v 7:15

3) seznámení s akcemi Městského parlamentu (MP)

   Ondra seznámil přítomné s jednáním 1. zasedání MP v tomto školním roce. Probíhala akce „Den mobility“ a byly voleny orgány MP.

4) aktualizace zápisů ze zasedání ŠP

5) nástěnka – aktualizace obsahu

© 2017 ZŠ Očovská Hodonín. All Rights Reserved. Designed By www.wiit.cz Jaromír Kalábek