logoocov

 

Základní škola Očovská, Hodonín

Marie Růžicová

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
úterý, 25 červen 2019 05:20

Úspěchy našich žáků

V letošním školním roce se konaly vědomostní soutěže vyhlašované MŠMT, kterých se zúčastnili i naši žáci a dosáhli výborných výsledků.

Do okresního kola Olympiády v českém jazyce postoupil žák 9. ročníku Ondřej Trs.

V Zeměpisné olympiádě se okresního kola zúčastnila v 6. ročníku Eliška Veselá a umístila se na 8. místě, v 7. ročníku nás reprezentoval Pavel Balcar, který obsadil 4. místo a v 8. ročníku se zúčastnila okresního kola Adriana Budišová a skončila na 15. místě.

V Matematické olympiádě se žák 7. ročníku Jan Kobzinek umístil v okresním kole na 2. místě a v Matematickém klokanu Barbora Ingrová z 5. C obsadila v okresním kole taky krásné 2. místo.

Fyzikální olympiády se letos zúčastnili žáci 7. ročníku Jan Kobzinek, který obsadil v okresním kole 8. místo, a Ondřej Kavický  získal 10. místo.

Vynikajících úspěchů ve Fyzikální olympiádě dosáhli žáci 9. ročníku Michael Švehla a Ondřej Trs. Michal okresní kolo vyhrál se 100% ziskem bodů a Ondřej Trs se umístil na 3. místě. Oba žáci postoupili do krajského kola. Michael Švehla vyhrál i krajské kolo a Ondřej Trs se stal úspěšným řešitelem.

V tomto školním roce se naše škola poprvé zapojila i do soutěže Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR. Do regionálního kola, které se konalo na Střední průmyslové škole chemické v Brně, postoupili žáci 9. ročníku Michael Švehla, který obsadil 4. místo a postoupil do celostátního kola, Jan Křižka a Martin Měsíček.

Celostátní kolo se konalo v Pardubicích na VŠCHT a Michal obsadil skvělé 6. místo. (http://mladychemikcr.cz )

Do této soutěže se zapojilo v rámci celé ČR asi 18 000 žáků.

Z úspěchů našich žáků máme velkou radost, vážíme si jejich zájmu a práce, kterou přípravě na soutěže věnovali.

Michalovi, Ondrovi, Honzovi a Martinovi přejeme úspěchy a radost ze studia na SŠ, kde od září nastoupí a našim mladším žákům, aby i v příštím školním roce zažívali radost z práce ve škole i v osobním životě.

pátek, 14 červen 2019 09:27

Volná pracovní místa

Přijmeme až 3 učitele na 2. stupeň s aprobací přírodopis, zeměpis, pracovní činnosti, anglický jazyk, dějepis, občanská výchova.

Nabízíme dobrý kolektiv pedagogických pracovníků a nadstandartně vybavenou školu.

Mgr. Martin Čechovský, ředitel školy

čtvrtek, 13 červen 2019 20:06

Informace ze školní jídelny

V měsíci červnu se obědy vydávají do pátku 28. 6. 2019 (k obědu bude párek, rohlík, fruiko). Poslední možnost odhlášení i přihlášení obědů je do úterý 25. 6. 2019 do 13.00 h.

Záznamník již potom nebude zapnut a rovněž odhlašování obědů přes internet nebude možno. Vrácení přeplatků za odhlášené obědy za II. pololetí šk. roku 2018/2019 proběhne ve dnech 27. 6. 2019 od 11.00 – 14.00 h a 28. 6. 2019 od 9.00 – 11.30 h v kanceláři ŠJ.

Peníze si vyzvednou rodiče žáků nebo žáci s plnou mocí od rodičů. Týká se to pouze strávníků, kteří platí stravné hotově, ostatním budou přeplatky vráceny na jejich účty.

Dále upozorňujeme, že stravné na září 2019 musí být zaplaceno do 18. 8. 2019. Uvádějte správné VS při platbě stravného, ne rodná čísla. Další platby musí proběhnout vždy do 18. v měsíci na násl. měsíc, poslední platba je v květnu na červen 2020. Pokud nebude stravné uhrazeno vždy v daném termínu, strávník je od následujícího měsíce odhlášen ze stravy.

Strávníci jsou od září zařazeni do věkových kategorií podle věku, který dosáhnou v průběhu daného šk. roku (šk. rok se počítá od 1. 9. – 31. 8.). Prosím, zadejte správnou částku k placení!

Žáci 9. tříd musí odevzdat čipy! Pouze za nepoškozené jim bude vrácena záloha, na pozdější vrácení nebude brán zřetel.

 

Ceny obědů a svačinek pro šk. rok 2019/2020

Věk. kategorie

Cena obědu

Cena svačinky

Měsíční záloha

na obědy

Měsíční záloha

na svačinky

7 – 10 let

24,--

14,--

480,--

280,--

11 – 14 let

26,--

16,--

520,--

320,--

15 a více let

28,--

16,--

560,--

320,--

Schůzka rodičů budoucích žáků 1. tříd se koná 11. 6. 2019 v 17.00 hod ve školní jídelně.

neděle, 26 květen 2019 21:13

Městská knihovna - 5.C

neděle, 26 květen 2019 21:11

Den řemesel

neděle, 26 květen 2019 21:07

VIDA - 5.C

neděle, 26 květen 2019 20:29

Londýn

Jaké to bylo na cestách? Co o tom napsaly žákyně 9. A, si můžete přečíst zde.

 angl 01 angl 02angl 03angl 04

středa, 22 květen 2019 17:45

Sběr vršků, papíru a hliníku

Poslední datumy sběru:

24. 5. - sběr vršků - velká přestávka až do 10.30 - cvičný byt

28. 5. - sběr papíru - od 7.00 hod před školou

29. 5. - sběr hliníku

středa, 22 květen 2019 17:42

Výuka 23.5. a 24.5.

Výuka 23. 5. končí ve 12.40 hod

Výuka 24. 5. končí v 11.40 hod.

Zítra 23. 5. bude náhradní focení třídy.

Strana 1 z 13
© 2017 ZŠ Očovská Hodonín. All Rights Reserved. Designed By www.wiit.cz Jaromír Kalábek