čtvrtek, 21 září 2017 20:17

Věkové skupiny strávníků

Napsal(a)

Na základě vyhlášky 107/2008 Sb. o školním stravování jsou strávníci zařazováni do věkových skupin, těmto věkovým skupinám odpovídají finanční limity na nákup potravin. Věkové skupiny jsou rozděleny:

7 – 10 let ………..cena oběda 22,- Kč ………měsíčně 440,- Kč
11 – 14 let ………cena oběda 24,- Kč ………měsíčně 480,- Kč
15 a více ………..cena oběda 26,- Kč……….měsíčně 520,- Kč

Svačiny jsou rozděleny:

7 – 10 let ……….cena svačiny 13,- Kč………měsíčně 260,- Kč
11 – 14 let ……...cena svačiny 15,- Kč………měsíčně 300,- Kč
15 a více let…….cena svačiny 15,- Kč………měsíčně 300,- Kč

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na začátku školního roku tj. 1.9. a v této věkové skupině jsou zařazeni celý školní rok tj. do 31.8. Přechodem strávníka do vyšší věkové skupiny se mění cena oběda a výše měsíční zálohy.

Stravné se platí zálohově. První platba musí proběhnout do 18. srpna a potom již vždy k 18. v měsíci. Poslední platba bude k 18. květnu. Platbu lze provést hotově v ČSOB nebo trvalým příkazem u Vašeho peněžního ústavu na číslo účtu: 160310219/0300 VS: rodné číslo dítěte. Vyúčtování se provádí 2x ročně (na konci kalendářního roku a na konci školního roku).

Školní jídelna se při přípravě jídel řídí platnými hygienickými předpisy a to: Zákonem č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, Vyhláškou č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, Vyhláškou č.107/2008 Sb., o školním stravování.

Dva dny dopředu je možné si objednat oběd pro dítě, které má odpolední vyučování.

Jídelní lístek je na internetu na týden dopředu.

Případné dotazy na tel. 518 398 710 vedoucí školní jídelny J. Glöcklová.

Přečteno 433 krát Naposledy změněno čtvrtek, 21 září 2017 20:29
Více z této kategorie: « Provozní řád školní jídelny
© 2017 ZŠ Očovská Hodonín. All Rights Reserved. Designed By www.wiit.cz Jaromír Kalábek