neděle, 10 září 2017 18:18

Provozní řád školní jídelny

Napsal(a)
 1. Školní jídelna připravuje stravu pro žáky naší ZŠ, zaměstnance ZŠ Očovská a cizí strávníky v rámci vedlejší hospodářské činnosti dle platných předpisů. V rámci vedlejší hospodářské činnosti připravuje školní jídelna pro žáky své ZŠ svačiny. Jedná se o Vyhlášku o školním stravování č. 107/2005 Sb., Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, Vyhláška č. 137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby.
 2. V jídelně se stravují žáci, zaměstnanci ZŠ a cizí strávníci. Výjimku povoluje pouze ředitel školy po dohodě s vedoucí školní jídelny tak, aby nebyl narušen provoz jídelny.
 • Výdej obědů v jídelně je od 11.00–11.45 hod. pro cizí strávníky, od 11.45–14.00 hod. pro žáky a zaměstnance ZŠ. Je nutno dodržovat tuto dobu, aby nebyla narušována plynulost výdeje stravy.
 • Cizí strávníci se stravují ve školní jídelně (1 oběd 60,- Kč) nebo si stravu odebírají do vlastních jídlonosičů (1 oběd 60,- Kč).
 • V době od 9.40–10.00 hod. chodí do školní jídelny žáci, kteří mají bjednanou svačinu. Svačinu konzumují ve školní jídelně.
 • Děti se stravují v jídelně. V době nemoci nemají žáci nárok na stravování ve školní jídelně, rodiče si oběd mohou vyzvednout pouze první den nemoci, další dny musí obědy odhlásit – viz. Vyhláška č.107/2005 Sb. o školním stravování:
  - pouze první den nemoci dítěte si může rodič vyzvednout oběd v dotované ceně
  - další den nemoci se dítě odhlásí nebo lze stravu odebírat, ale musí být uhrazena v plné výši tzn. cena potravin + provozní náklady 26,- Kč
  - v obou případech se tato skutečnost nahlásí v kanceláři ŠJ
  - za neodhlášené a neodebrané obědy v době nemoci žáka může školní jídelna požadovat částku za provozní náklady z titulu náhrady škody (podle Zákona č.40/1964 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů)
 • Ve školní jídelně se strava připravuje dle výživových norem pro školní stravování (Vyhláška č.107/2005 Sb. o školním stravování).
 • Strava se odhlašuje na tel. čísle 518 398 710 na tentýž den do 6.30hod., přes internetové stránky školy www.zsocov.cz nebo na objednávkovém terminálu ve školní jídelně.
 • Dohled nad žáky koná vyučující určený dle rozpisu dozorů.
 • Strávníci jsou povinni odebrat stravu ve stanoveném čase, dodržovat při stolování hygienické zásady, chovat se v jídelně ukázněně, dbát pokynů pedagogického sboru, kuchařek a vedoucí školní jídelny. V případě, že strávník poruší některou z výše uvedených zásad, může být ze stravování vyloučen.
 • V Hodoníně 1.9.2017
  Přečteno 558 krát Naposledy změněno čtvrtek, 21 září 2017 20:30
  © 2017 ZŠ Očovská Hodonín. All Rights Reserved. Designed By www.wiit.cz Jaromír Kalábek