logoocov

 

Základní škola Očovská, Hodonín

čtvrtek, 13 červen 2019 20:06

Informace ze školní jídelny

Napsal(a)

V měsíci červnu se obědy vydávají do pátku 28. 6. 2019 (k obědu bude párek, rohlík, fruiko). Poslední možnost odhlášení i přihlášení obědů je do úterý 25. 6. 2019 do 13.00 h.

Záznamník již potom nebude zapnut a rovněž odhlašování obědů přes internet nebude možno. Vrácení přeplatků za odhlášené obědy za II. pololetí šk. roku 2018/2019 proběhne ve dnech 27. 6. 2019 od 11.00 – 14.00 h a 28. 6. 2019 od 9.00 – 11.30 h v kanceláři ŠJ.

Peníze si vyzvednou rodiče žáků nebo žáci s plnou mocí od rodičů. Týká se to pouze strávníků, kteří platí stravné hotově, ostatním budou přeplatky vráceny na jejich účty.

Dále upozorňujeme, že stravné na září 2019 musí být zaplaceno do 18. 8. 2019. Uvádějte správné VS při platbě stravného, ne rodná čísla. Další platby musí proběhnout vždy do 18. v měsíci na násl. měsíc, poslední platba je v květnu na červen 2020. Pokud nebude stravné uhrazeno vždy v daném termínu, strávník je od následujícího měsíce odhlášen ze stravy.

Strávníci jsou od září zařazeni do věkových kategorií podle věku, který dosáhnou v průběhu daného šk. roku (šk. rok se počítá od 1. 9. – 31. 8.). Prosím, zadejte správnou částku k placení!

Žáci 9. tříd musí odevzdat čipy! Pouze za nepoškozené jim bude vrácena záloha, na pozdější vrácení nebude brán zřetel.

 

Ceny obědů a svačinek pro šk. rok 2019/2020

Věk. kategorie

Cena obědu

Cena svačinky

Měsíční záloha

na obědy

Měsíční záloha

na svačinky

7 – 10 let

24,--

14,--

480,--

280,--

11 – 14 let

26,--

16,--

520,--

320,--

15 a více let

28,--

16,--

560,--

320,--

Přečteno 487 krát Naposledy změněno čtvrtek, 13 červen 2019 20:14
© 2017 ZŠ Očovská Hodonín. All Rights Reserved. Designed By www.wiit.cz Jaromír Kalábek