logoocov

 

Základní škola Očovská, Hodonín

úterý, 26 červen 2018 14:51

Věkové skupiny strávníků od 1. 9. 2018

Napsal(a)

Věkové skupiny strávníků – ceny obědů od 1.9.2018

Na základě vyhlášky č.107/2008 Sb. o školním stravování jsou strávníci zařazováni do věkových skupin. Těmto věkovým skupinám odpovídají finanční limity na nákup potravin. Věkové skupiny jsou rozděleny:

Obědy       Svačiny    

Věková kategorie

Cena za 1 oběd

Měsíční záloha

  Věková kategorie Cena za 1 svačinu Měsíční záloha

7 – 10 let

24,-

480,-

  7 - 10 let 14,- 280,-

11 – 14 let

26,-

520,-

  11 - 14 let 16,- 320,-

15 a více let

28,-

560,-

  15 a více let 16,- 320,-

 

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku (1. 9. – 31. 8.), ve kterém dosahují věku dle tabulky. Přechodem strávníka do vyšší věkové skupiny se mění cena oběda a výše měsíční zálohy.

Stravné se platí zálohově. První platba se platí do 18. srpna a potom již vždy k 18. v měsíci. Poslední platba bude k 18.květnu.

Platbu lze provést trvalým příkazem u vašeho peněžního ústavu na číslo účtu: 160310219/0300, VS: obdrží každý strávník ve ŠJ. Do poznámky příjmení dítěte. Hotově v ČSOB poplatek 70,- Kč

Školní družina 200,- Kč měsíčně (částku přičtěte ke stravnému).

Vyúčtování se provádí 1x ročně k 30. 6.

V době nemoci žáka má první den neplánované nepřítomnosti ve škole nárok na dotovanou stravu, rodiče si oběd mohou vyzvednout do jídlonosiče. Další dny nemoci je nutné obědy, odhlásit, nebo je možné si stravu odebírat, ale musí být uhrazena v plné výši nákladů tzn. cena potravin (7 – 10 let 24,- Kč, 11 – 14 let 26,- Kč, 15 a více 28,- Kč) + provozní náklady 29,- Kč. V případě neodhlášené a neodebrané stravy může školní jídelna na strávníkovi požadovat částku za provozní náklady z titulu náhrady škody (podle Zákona č. 40/1964Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů). Na dotovaný oběd nemá strávník nárok ani v případě plánované nepřítomnosti žáka celý den ve škole (např. objednán k lékaři, rodinná dovolená, sportovní soustředění).

Odhlašování stravy je možné:

  1. Telefonicky na čísle 518 398 710, od 14.30 – 6.00 hod. je zapnutý záznamník (v den nepřítomnosti odhlášky do 6.30 hod.)
  2.  Přes internetové stránky školy www.zsocov.cz

Školní jídelna vaří dvě hlavní jídla denně, žáci přihlášení ke stravování mají navolený oběd č. 1. Pokud si vyberou oběd č. 2 je nutné si oběd přečipovat. Přečipování obědů je možné dva pracovní dny dopředu na terminálu ve školní jídelně nebo 3 dny na internetových stránkách školy (k přihlášení je potřeba kód, který obdrží rodiče v kanceláři ŠJ)

Dva pracovní dny dopředu je možné objednat oběd pro dítě, které má odpolední vyučování.

Jídelní lístek je na internetu na týden dopředu.

Případné dotazy na tel. 518 398 710 vedoucí Školní jídelny J. Glöcklová.

Přečteno 1839 krát Naposledy změněno čtvrtek, 13 červen 2019 20:06
Více z této kategorie: « Spotřební koš
© 2017 ZŠ Očovská Hodonín. All Rights Reserved. Designed By www.wiit.cz Jaromír Kalábek