Marie Růžicová

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Provozní doba kanceláře ŠJ o hlavních letních prázdninách:

Možnost zakoupení čipů (pro žáky 1. tříd) a zaplacení stravného na měsíc září 2018 (pouze cizí strávníci) je v kanceláři ŠJ v níže uvedené dny:

Středa   22. 8. 2018    –    1000 - 1300 h

Čtvrtek   23. 8 2018    –    1000  - 1300 h

Pátek     24. 8. 2018   –    1000  -  1300 h

 

Pondělí   27. 8. 2018   –   1000  - 1300 h

Úterý       28. 8. 2018   –   1000  - 1430 h

Středa     29. 8. 2018   –   1000  - 1300 h

Čtvrtek    30. 8. 2018       1000 - 1300 h

Pátek      31. 8. 2018      1000  - 1300 h

úterý, 26 červen 2018 19:31

Tablo 9.B

tablo 9.B

úterý, 26 červen 2018 14:51

Věkové skupiny strávníků od 1. 9. 2018

Věkové skupiny strávníků – ceny obědů od 1.9.2018

Na základě vyhlášky č.107/2008 Sb. o školním stravování jsou strávníci zařazováni do věkových skupin. Těmto věkovým skupinám odpovídají finanční limity na nákup potravin. Věkové skupiny jsou rozděleny:

Obědy       Svačiny    

Věková kategorie

Cena za 1 oběd

Měsíční záloha

  Věková kategorie Cena za 1 svačinu Měsíční záloha

7 – 10 let

24,-

480,-

  7 - 10 let 14,- 280,-

11 – 14 let

26,-

520,-

  11 - 14 let 16,- 320,-

15 a více let

28,-

560,-

  15 a více let 16,- 320,-

 

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku (1. 9. – 31. 8.), ve kterém dosahují věku dle tabulky. Přechodem strávníka do vyšší věkové skupiny se mění cena oběda a výše měsíční zálohy.

Stravné se platí zálohově. První platba se platí do 18. srpna a potom již vždy k 18. v měsíci. Poslední platba bude k 18.květnu.

Platbu lze provést trvalým příkazem u vašeho peněžního ústavu na číslo účtu: 160310219/0300, VS: rodné číslo dítěte. Do poznámky příjmení dítěte. Hotově v ČSOB poplatek 70,- Kč

Školní družina 180,- Kč měsíčně (částku přičtěte ke stravnému).

Vyúčtování se provádí 2x ročně (k 31. 12. a k 30. 6.).

V době nemoci žáka má první den neplánované nepřítomnosti ve škole nárok na dotovanou stravu, rodiče si oběd mohou vyzvednout do jídlonosiče. Další dny nemoci je nutné obědy, odhlásit, nebo je možné si stravu odebírat, ale musí být uhrazena v plné výši nákladů tzn. cena potravin (7 – 10 let 24,- Kč, 11 – 14 let 26,- Kč, 15 a více 28,- Kč) + provozní náklady 29,- Kč. V případě neodhlášené a neodebrané stravy může školní jídelna na strávníkovi požadovat částku za provozní náklady z titulu náhrady škody (podle Zákona č. 40/1964Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů). Na dotovaný oběd nemá strávník nárok ani v případě plánované nepřítomnosti žáka celý den ve škole (např. objednán k lékaři, rodinná dovolená, sportovní soustředění).

Odhlašování stravy je možné:

  1. Telefonicky na čísle 518 398 710, od 14.30 – 6.00 hod. je zapnutý záznamník (v den nepřítomnosti odhlášky do 6.30 hod.)
  2.  Přes internetové stránky školy www.zsocov.cz

Školní jídelna vaří dvě hlavní jídla denně, žáci přihlášení ke stravování mají navolený oběd č. 1. Pokud si vyberou oběd č. 2 je nutné si oběd přečipovat. Přečipování obědů je možné dva pracovní dny dopředu na terminálu ve školní jídelně nebo 3 dny na internetových stránkách školy (k přihlášení je potřeba kód, který obdrží rodiče v kanceláři ŠJ)

Dva pracovní dny dopředu je možné objednat oběd pro dítě, které má odpolední vyučování.

Jídelní lístek je na internetu na týden dopředu.

Případné dotazy na tel. 518 398 710 vedoucí Školní jídelny J. Glöcklová.

pátek, 15 červen 2018 06:35

Informace ze školní jídelny

Informace ze školní jídelny

V měsíci červnu se obědy vydávají do pátku 29. 6. 2018 (k obědu bude párek, rohlík, fruko).

Poslední možnost odhlášení i přihlášení obědů je do úterý 26. 6. 2018 do 1400 h.

Záznamník již potom nebude zapnut a rovněž odhlašování obědů přes internet nebude možno. Vrácení přeplatků za odhlášené obědy za II. pololetí šk. roku 2017/2018 proběhne ve dnech 28. 6. 2018 od 1100 – 1400 h a 29. 6. 2018 od 900 – 1130 h v kanceláři ŠJ.

Peníze si vyzvednou rodiče žáků nebo žáci s plnou mocí od rodičů. Týká se to pouze strávníků, kteří platí stravné hotově, ostatním budou přeplatky vráceny na jejich účty.

Dále upozorňujeme, že stravné na září 2018 musí být zaplaceno do 18. 8. 2018. Další platby musí proběhnout vždy do 18. v měsíci na násl. měsíc, poslední platba je v květnu na červen 2019. Pokud nebude stravné uhrazeno vždy v daném termínu, strávník je od následujícího měsíce odhlášen ze stravy.

Strávníci jsou od září zařazeni do věkových kategorií podle věku, který dosáhnou v průběhu daného šk. roku (šk. rok se počítá od 1. 9. – 31. 8.). Prosím, zadejte správnou částku na stravné, neboť od září 2018 dochází ke změně cen stravného a svačinek!!!!!

 

 

Ceny obědů a svačinek pro šk. rok 2018/2019

Věk. kategorie

Cena obědu

Cena svačinky

Měsíční záloha na obědy

Měsíční záloha na svačinky

7 – 10 let

       24,--

         14,--

         480,--

       280,--

11 – 14 let

       26,--

         16,--

         520,--

       320,--

15 a více let

       28,--

         16,--

         560,--

       320,--

Informace pro cizí strávníky:

Cena za oběd pro cizí strávníky je od září 2018 65,-- Kč.

pátek, 01 červen 2018 19:00

Výsledky sběrové činnosti

pátek, 01 červen 2018 18:38

Tablo 9.A

čtvrtek, 24 květen 2018 19:16

Školní akademie

Školní akademie 2018

Již tradičně se každý druhý rok koná školní akademie. Rok 2018 je výjimečný tím, že se pojí s 25. výročí založení ZŠ Očovská. Dcera nám celý program, se vší vážností, tajila, i když jsme vyzvídali, jak jen to šlo. S napětím jsme očekávali, jak celá výjimečná akce bude probíhat. Na úvod nás pobavili mladí moderátoři, kteří působili s lehkostí, vtipem a profesionalitou. A pak začal dlouho očekávaný program. Žáčci 1. stupně s tanečními vystoupeními, recitací básniček a zpěvem byli úžasní. Odvážní žáci 5. třídy předvedli akční parkour. Deváťáci se se svým dojemným vystoupením vrátili v čase do druhé třídy. Step, kankán, country tanec a mnoho dalších vystoupení byly opravdu krásné a bylo vidět, že se žáci i jejich učitelé na akademii svědomitě připravovali. Radost dětí je nejhezčím dárkem pro všechny rodiče a na akademii bylo mnoho radosti. Děti se z celé akce radovaly, a když se k radosti dětí přidal šťastný výraz jejich učitelů, byl to krásný dárek pro každého rodiče a nezapomenutelný zážitek pro všechny diváky. Akademie 2018 byla úžasná! Všem žáčkům, žákům, učitelům – všem, kteří se na realizaci akademie podíleli, děkujeme a přejeme mnoho dalších skvělých ročníků školní akademie ZŠ Očovská.

Rodiče žákyně 4. třídy

 

Vážený pane řediteli,

chtěla bych jménem svým i celé naší rodiny poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě včerejší školní akademie. Moc se nám líbila, děti byly úžasné, vystoupení byla krásná a vtipná a viditelně za nimi stála velká práce. Přínosem pro nás bylo i to, že jste se pustili vcelku odvážnou cestou placeného vstupného. Akademii to velmi přidalo na důstojnosti.

Ještě jednou všichni moc děkujeme Vám, učitelům i dětem za krásně prožitý včerejší podvečer.

Zdraví

Dagmar Žižlavská s rodinou

 

Dobrý den, bydlím v Brně, ale dnes jsem byl v Hodoníně a zúčastnil se Vaší akademie, protože jsem chtěl vidět svoji neteř. Kromě ní mě zaujalo vystoupení účinkujících ve scénce “V Parlamentu”. Jejich výkon hodnotím vzhledem k jejich věku jako velmi povedený.

S pozdravem Radek Veselý

 

Vážený pane řediteli,

dovolte, abych Vám poděkovala za nádherný kulturní zážitek ze školní akademie. Vystoupení vašich žáků byla okouzlující a musela pozitivně naladit každého diváka. Obdivuji práci všech učitelů, kteří investovali svůj čas a energii na nacvičení jednotlivých vystoupení a přeji vám všem hodně zdaru do další práce.

S úctou Radana Stahalová

 

Děkujeme za slova uznání, rádi je přetlumočíme všem, kteří se této akce zúčastnili.

středa, 25 duben 2018 21:46

Soutěže

vytvarka

soutez

 

01   

čtvrtek, 19 duben 2018 10:54

Program oslav 25. výročí

OSLAVA

čtvrtek, 05 duben 2018 14:54

Pro rodiče

Zveme Vás na seminář

Strana 1 z 9
© 2017 ZŠ Očovská Hodonín. All Rights Reserved. Designed By www.wiit.cz Jaromír Kalábek