Školní jídelna (4)

Provozní doba kanceláře ŠJ o hlavních letních prázdninách:

Možnost zakoupení čipů (pro žáky 1. tříd) a zaplacení stravného na měsíc září 2018 (pouze cizí strávníci) je v kanceláři ŠJ v níže uvedené dny:

Středa   22. 8. 2018    –    1000 - 1300 h

Čtvrtek   23. 8 2018    –    1000  - 1300 h

Pátek     24. 8. 2018   –    1000  -  1300 h

 

Pondělí   27. 8. 2018   –   1000  - 1300 h

Úterý       28. 8. 2018   –   1000  - 1430 h

Středa     29. 8. 2018   –   1000  - 1300 h

Čtvrtek    30. 8. 2018       1000 - 1300 h

Pátek      31. 8. 2018      1000  - 1300 h

úterý, 26 červen 2018 14:51

Věkové skupiny strávníků od 1. 9. 2018

Napsal(a)

Věkové skupiny strávníků – ceny obědů od 1.9.2018

Na základě vyhlášky č.107/2008 Sb. o školním stravování jsou strávníci zařazováni do věkových skupin. Těmto věkovým skupinám odpovídají finanční limity na nákup potravin. Věkové skupiny jsou rozděleny:

Obědy       Svačiny    

Věková kategorie

Cena za 1 oběd

Měsíční záloha

  Věková kategorie Cena za 1 svačinu Měsíční záloha

7 – 10 let

24,-

480,-

  7 - 10 let 14,- 280,-

11 – 14 let

26,-

520,-

  11 - 14 let 16,- 320,-

15 a více let

28,-

560,-

  15 a více let 16,- 320,-

 

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku (1. 9. – 31. 8.), ve kterém dosahují věku dle tabulky. Přechodem strávníka do vyšší věkové skupiny se mění cena oběda a výše měsíční zálohy.

Stravné se platí zálohově. První platba se platí do 18. srpna a potom již vždy k 18. v měsíci. Poslední platba bude k 18.květnu.

Platbu lze provést trvalým příkazem u vašeho peněžního ústavu na číslo účtu: 160310219/0300, VS: rodné číslo dítěte. Do poznámky příjmení dítěte. Hotově v ČSOB poplatek 70,- Kč

Školní družina 180,- Kč měsíčně (částku přičtěte ke stravnému).

Vyúčtování se provádí 2x ročně (k 31. 12. a k 30. 6.).

V době nemoci žáka má první den neplánované nepřítomnosti ve škole nárok na dotovanou stravu, rodiče si oběd mohou vyzvednout do jídlonosiče. Další dny nemoci je nutné obědy, odhlásit, nebo je možné si stravu odebírat, ale musí být uhrazena v plné výši nákladů tzn. cena potravin (7 – 10 let 24,- Kč, 11 – 14 let 26,- Kč, 15 a více 28,- Kč) + provozní náklady 29,- Kč. V případě neodhlášené a neodebrané stravy může školní jídelna na strávníkovi požadovat částku za provozní náklady z titulu náhrady škody (podle Zákona č. 40/1964Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů). Na dotovaný oběd nemá strávník nárok ani v případě plánované nepřítomnosti žáka celý den ve škole (např. objednán k lékaři, rodinná dovolená, sportovní soustředění).

Odhlašování stravy je možné:

  1. Telefonicky na čísle 518 398 710, od 14.30 – 6.00 hod. je zapnutý záznamník (v den nepřítomnosti odhlášky do 6.30 hod.)
  2.  Přes internetové stránky školy www.zsocov.cz

Školní jídelna vaří dvě hlavní jídla denně, žáci přihlášení ke stravování mají navolený oběd č. 1. Pokud si vyberou oběd č. 2 je nutné si oběd přečipovat. Přečipování obědů je možné dva pracovní dny dopředu na terminálu ve školní jídelně nebo 3 dny na internetových stránkách školy (k přihlášení je potřeba kód, který obdrží rodiče v kanceláři ŠJ)

Dva pracovní dny dopředu je možné objednat oběd pro dítě, které má odpolední vyučování.

Jídelní lístek je na internetu na týden dopředu.

Případné dotazy na tel. 518 398 710 vedoucí Školní jídelny J. Glöcklová.

pátek, 15 červen 2018 06:35

Informace ze školní jídelny

Napsal(a)

Informace ze školní jídelny

V měsíci červnu se obědy vydávají do pátku 29. 6. 2018 (k obědu bude párek, rohlík, fruko).

Poslední možnost odhlášení i přihlášení obědů je do úterý 26. 6. 2018 do 1400 h.

Záznamník již potom nebude zapnut a rovněž odhlašování obědů přes internet nebude možno. Vrácení přeplatků za odhlášené obědy za II. pololetí šk. roku 2017/2018 proběhne ve dnech 28. 6. 2018 od 1100 – 1400 h a 29. 6. 2018 od 900 – 1130 h v kanceláři ŠJ.

Peníze si vyzvednou rodiče žáků nebo žáci s plnou mocí od rodičů. Týká se to pouze strávníků, kteří platí stravné hotově, ostatním budou přeplatky vráceny na jejich účty.

Dále upozorňujeme, že stravné na září 2018 musí být zaplaceno do 18. 8. 2018. Další platby musí proběhnout vždy do 18. v měsíci na násl. měsíc, poslední platba je v květnu na červen 2019. Pokud nebude stravné uhrazeno vždy v daném termínu, strávník je od následujícího měsíce odhlášen ze stravy.

Strávníci jsou od září zařazeni do věkových kategorií podle věku, který dosáhnou v průběhu daného šk. roku (šk. rok se počítá od 1. 9. – 31. 8.). Prosím, zadejte správnou částku na stravné, neboť od září 2018 dochází ke změně cen stravného a svačinek!!!!!

 

 

Ceny obědů a svačinek pro šk. rok 2018/2019

Věk. kategorie

Cena obědu

Cena svačinky

Měsíční záloha na obědy

Měsíční záloha na svačinky

7 – 10 let

       24,--

         14,--

         480,--

       280,--

11 – 14 let

       26,--

         16,--

         520,--

       320,--

15 a více let

       28,--

         16,--

         560,--

       320,--

Informace pro cizí strávníky:

Cena za oběd pro cizí strávníky je od září 2018 65,-- Kč.

středa, 09 červen 2010 09:22

Spotřební koš

Napsal(a)

   Pro školní stravování je důležitý Spotřební koš. Určuje nám ho vyhláška 107/2008 Sb.o školním stravování a je v podstatě zjednodušením doporučených dávek potravin do 10 sledovaných komodit. Dodržování Spotřebního koše nám přibližně zaručí dostatečný příjem všech doporučených živin.

   Při hlídání Spotřebního koše je nutné mít na mysli, že se strávníci nestravují ve školní jídelně celý den. Žák základní školy,který odebírá oběd, pokryje 35% doporučené denní dávky potravin. Jedním jídlem ve školní jídelně nemohou být zabezpečeny všechny potřebné živiny v optimálním množství. Rozhodující vliv na stav výživy dětí má domácí stravování.

  Co je to spotřební koš?

© 2017 ZŠ Očovská Hodonín. All Rights Reserved. Designed By www.wiit.cz Jaromír Kalábek