logoocov

 

Základní škola Očovská, Hodonín

Školní jídelna (5)

Žádáme rodiče, kteří si doposud neopravili variabilní symbol u svého trvalého příkazu na platbu stravného, aby tak učinili co nejrychleji. Pokud posíláte platbu stále pod starým VS, nelze platbu správně přiřadit a musí se zdlouhavě dohledávat. Nové VS byly dětem rozdány v průběhu měsíce listopad. Platba stravného k 18. 1. 2019 měla být již pod novým VS. Nový VS si můžete zjistit v kanceláři ŠJ. Děkujeme za pochopení!

neděle, 09 prosinec 2018 20:17

Informace ze školní jídelny

Napsal(a)

Obědy se vydávají do pátku 21. 12. 2018 do 13.00 hod. Poslední odhlášky obědů v prosinci lze provést do středy 19. 12. 2018 do 14.00 hodin. Po této stanovené době nebude fungovat telefonické ani internetové odhlašování obědů, záznamník již také nebude zapnut.

V době vánočních prázdnin budou mít všichni strávníci ŠJ stravu odhlášenu.

Přeplatky za odhlášené obědy za období září 2018 – prosinec 2018 budou vráceny na účty plátců. Rodiče, kteří platí stravné hotově si mohou přeplatek vyzvednout osobně nebo žáci s plnou mocí od rodičů v kanceláři ŠJ ve dnech: čtvrtek 3. 1. 2019 od 1100 – 1400 hod a pátek 4. 1. 2019 od 1100 – 1400 hodin.

Dále upozorňujeme, že platbu stravného na leden 2019 je nutné provést do 18. prosince 2018.

Provoz ŠJ bude zahájen ve čtvrtek 3. 1. 2019.

neděle, 09 prosinec 2018 20:11

Informace pro cizí strávníky

Napsal(a)

Pro cizí strávníky:

Stravné na leden 2019 se bude platit v kanceláři ŠJ:

Středa 2. 1. 2019 ….... 1000 – 1200 hod.

Čtvrtek 3. 1. 2019 …… 1100 – 1200 hod.

Pátek   4. 1. 2019 ….… 1100 – 1200 hod.

Přejeme všem veselé Vánoce a šťastný nový rok

úterý, 26 červen 2018 14:51

Věkové skupiny strávníků od 1. 9. 2018

Napsal(a)

Věkové skupiny strávníků – ceny obědů od 1.9.2018

Na základě vyhlášky č.107/2008 Sb. o školním stravování jsou strávníci zařazováni do věkových skupin. Těmto věkovým skupinám odpovídají finanční limity na nákup potravin. Věkové skupiny jsou rozděleny:

Obědy       Svačiny    

Věková kategorie

Cena za 1 oběd

Měsíční záloha

  Věková kategorie Cena za 1 svačinu Měsíční záloha

7 – 10 let

24,-

480,-

  7 - 10 let 14,- 280,-

11 – 14 let

26,-

520,-

  11 - 14 let 16,- 320,-

15 a více let

28,-

560,-

  15 a více let 16,- 320,-

 

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku (1. 9. – 31. 8.), ve kterém dosahují věku dle tabulky. Přechodem strávníka do vyšší věkové skupiny se mění cena oběda a výše měsíční zálohy.

Stravné se platí zálohově. První platba se platí do 18. srpna a potom již vždy k 18. v měsíci. Poslední platba bude k 18.květnu.

Platbu lze provést trvalým příkazem u vašeho peněžního ústavu na číslo účtu: 160310219/0300, VS: obdrží každý strávník ve ŠJ. Do poznámky příjmení dítěte. Hotově v ČSOB poplatek 70,- Kč

Školní družina 180,- Kč měsíčně (částku přičtěte ke stravnému).

Vyúčtování se provádí 2x ročně (k 31. 12. a k 30. 6.).

V době nemoci žáka má první den neplánované nepřítomnosti ve škole nárok na dotovanou stravu, rodiče si oběd mohou vyzvednout do jídlonosiče. Další dny nemoci je nutné obědy, odhlásit, nebo je možné si stravu odebírat, ale musí být uhrazena v plné výši nákladů tzn. cena potravin (7 – 10 let 24,- Kč, 11 – 14 let 26,- Kč, 15 a více 28,- Kč) + provozní náklady 29,- Kč. V případě neodhlášené a neodebrané stravy může školní jídelna na strávníkovi požadovat částku za provozní náklady z titulu náhrady škody (podle Zákona č. 40/1964Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů). Na dotovaný oběd nemá strávník nárok ani v případě plánované nepřítomnosti žáka celý den ve škole (např. objednán k lékaři, rodinná dovolená, sportovní soustředění).

Odhlašování stravy je možné:

  1. Telefonicky na čísle 518 398 710, od 14.30 – 6.00 hod. je zapnutý záznamník (v den nepřítomnosti odhlášky do 6.30 hod.)
  2.  Přes internetové stránky školy www.zsocov.cz

Školní jídelna vaří dvě hlavní jídla denně, žáci přihlášení ke stravování mají navolený oběd č. 1. Pokud si vyberou oběd č. 2 je nutné si oběd přečipovat. Přečipování obědů je možné dva pracovní dny dopředu na terminálu ve školní jídelně nebo 3 dny na internetových stránkách školy (k přihlášení je potřeba kód, který obdrží rodiče v kanceláři ŠJ)

Dva pracovní dny dopředu je možné objednat oběd pro dítě, které má odpolední vyučování.

Jídelní lístek je na internetu na týden dopředu.

Případné dotazy na tel. 518 398 710 vedoucí Školní jídelny J. Glöcklová.

středa, 09 červen 2010 09:22

Spotřební koš

Napsal(a)

   Pro školní stravování je důležitý Spotřební koš. Určuje nám ho vyhláška 107/2008 Sb.o školním stravování a je v podstatě zjednodušením doporučených dávek potravin do 10 sledovaných komodit. Dodržování Spotřebního koše nám přibližně zaručí dostatečný příjem všech doporučených živin.

   Při hlídání Spotřebního koše je nutné mít na mysli, že se strávníci nestravují ve školní jídelně celý den. Žák základní školy,který odebírá oběd, pokryje 35% doporučené denní dávky potravin. Jedním jídlem ve školní jídelně nemohou být zabezpečeny všechny potřebné živiny v optimálním množství. Rozhodující vliv na stav výživy dětí má domácí stravování.

  Co je to spotřební koš?

© 2017 ZŠ Očovská Hodonín. All Rights Reserved. Designed By www.wiit.cz Jaromír Kalábek