logoocov

 

Základní škola Očovská, Hodonín

9.C (7)

středa, 05 únor 2020 06:22

info - přihlášky na SŚ

Napsal(a)

Prosím rodiče, aby na přihlášce ke studiu zkontrolovali osobní údaje a doplnili:

-       Podpis uchazeče

-       Datum narození zákonného zástupce

-       Podpis zástupce

-       Zajistili potvrzení od lékaře (pokud je pro obor potřeba)

Přihlášky musí být odevzdané na SŠ do 1. 3. 2020. Za odevzdání přihlášek odpovídají rodiče.

středa, 05 únor 2020 06:20

info - zápisový lístek

Napsal(a)

Zápisový lístek (ZL)

 • Rodiče na ZL vyplní část 1:       Školní rok 2020/21

Název školy

Kód a název oboru vzdělání

Datum vyplnění

Podpis zákonného zástupce

Podpis uchazeče

 • Rodiče doručí zápisový lístek do 10 pracovních dnů od rozhodnutí o přijetí na SŠ (desátý den již musí být ZL doručen řediteli SŠ.).  Tím potvrdí svůj úmysl nastoupit na SŠ, jinak žák ztrácí právo studovat na této škole.

 • V případě ztráty ZL nebo zničení, rodiče písemně požádají o vydání náhradního ZL.Součástí žádosti musí být čestné prohlášení zákonného zástupce, že původní ZL neuplatnil, ani neuplatní ve střední škole. Součástí tohoto čest. prohlášení je i podpis žáka.

 • ZL lze použít pouze na jednu školu. To neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.

středa, 05 únor 2020 06:18

Info z třídní schůzky 4.2.2020

Napsal(a)

Informace pro rodiče ze třídní schůzky 4.2.2020

 1. Nepřítomnost dětí je možno omlouvat telefonicky nebo emailem na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo přes skolaonline.cz. Omluvenku prosím zaslat v den onemocnění. Ihned po nemoci žák předloží písemnou omluvenku v žákovské knížce.
 2. Nutno průběžně kontrolovat a podepisovat papírovou i el. žákovskou knížku
 3. Termíny prázdnin a důležité informace ze školy jsou uvedeny na www.zsocov.cz, číst i kolonku 9.C
 4. Povinnost nosit ŽK denně
 5. V případě nemoci si žák může vyzvednout oběd pouze první den, v další dny nelze! Někteří žáci přítomní ve škole obědy nechávají propadat, pak bude rodičům naúčtována plná cena dotovaného oběda, cca 60.-
 6. Společně s výpisem vysvědčení byly rozdány 30.1.2020 i přihlášky na SŚ, prosím o kontrolu. Podepsané, zkontrolované přihlášky poté odevzdejte na zvolené střední školy buď osobně (doporučuji nechat vystavit potvrzení o převzetí přihlášky) nebo doporučeně do 1.3.2020. Některé školy vyžadují i potvrzení od lékaře – to zjistíte z atlasu školství.
 7. Byly předány zápisové lístky oproti podpisu. Kdo se nedostavil na třídní schůzku, kontaktujte prosím PaedDr. Šárku Geherovou, tel 518 398 721 nebo mailem Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., a domluvte si termín předání. Zápisové lístky se předávají pouze osobně zákonným zástupcům žáka, nelze posílat po žácích.
 8. Exkurze Praha – Národní divadlo, představení Manon Lescaut. 2.5.2020, jednodenní, doprava vlakem + vstupné asi 400.- celkem.
 9. Dvoudenní výlet Luhačovice, termín konec května/zač. června 2020.

10.Volno ředitele školy: 14.5.2020 a 29.-30.6.2020, konec šk. roku 26.6.2020

11.Děkuji všem rodičům za spolupráci.

Mgr. D.Valvodová

sobota, 25 leden 2020 15:14

Předávání zápisových lístků

Napsal(a)

Vážení rodiče, v úterý 4. 2. 2020 budou na rodičovské schůzce předány zápisové lístky, které žáci potřebují k přijímacímu řízení. Pokud se nebudete moci dostavit, kontaktujte prosím výchovnou poradkyni a domluvte si termín předání. Děkuji. Šárka Geherová - výchovný poradce

Vážení rodiče, v úterý 26. 11. 2019 se uskuteční v 17:00 hodin v jídelně školy beseda se zástupci SŠ. V úvodu budou rodičům sděleny informace o průběhu přijímacího řízení

v tomto školním roce. Na besedu jsou zváni také vycházející žáci. Těšíme se na setkání s vámi. Šárka Geherová - výchovný poradce

pondělí, 16 září 2019 20:53

Dotazník pro rodiče

Napsal(a)

Dotazník pro rodiče

Verze pro tisk          On line verze

 

Prosím rodiče o potvrzení souhlasu/nesouhlasu s odchodem žáků ze školy mezi dopolední a odpolední výukou před výtvarnou výchovou. Zprávu obdržíte v systému Škola online.Děkuji. 

© 2017 ZŠ Očovská Hodonín. All Rights Reserved. Designed By www.wiit.cz Jaromír Kalábek