logoocov

 

Základní škola Očovská, Hodonín

4.D (25)

středa, 27 květen 2020 20:40

ŠKOLA DOMA!

Napsal(a)

ŠKOLA DOMA! Čtvrtek 28.5.

M – písemné dělení jako rozcvička zde:

https://skolakov.eu/matematika/4-trida/pisemne-deleni/priklady-sedmi-trpasliku/vyber.html

Pak pokračujeme v procvičování jednotek a jejich převodů – tentokrát jednotky hmotnosti: vzpomeň si na t, kg, g a vztahy mezi nimi v učebnici 45/1. Pak ústně nebo na fólii doplň údaje v tabulce 45/2a)

ČJ – diktát ke kontrole:

Doplň i/í, y/ý

Mirka a Zbyněk bydlí v malé vesnici. Jejich domy stojí blízko sebe. Do školy musí jezdit autobusem. Mají také společné zájmy. V létě podnikají různé výpravy na kole. Znají dobře lesy v okolí, protože tam chodí s rodiči na houby. Oba mají psa. Se psy chodí dvakrát týdně na cvičiště.

V minulých dnech jste se seznámili s podmětem nevyjádřeným, dnes se spolu podíváme na další druh podmětu: PODMĚT NĚKOLIKANÁSOBNÝ. Začni ústně v učebnici 164/1a), b), c), pak nastuduj žlutý rámeček na s. 165. To by na úvod stačilo, vyplň si ještě další stranu 37 v sešitu Vyjmenovaná slova – procvičovací sešit + kontrola klíčem + sebehodnocení smajlíkem.

AJ (Jur) – uzavíráme 7. lekci, procvičuj opakovaně výslovnost na říkance Rhyme Time v pracovním sešitu s. 71/2 + nahrávka zde:

https://elt.oup.com/student/happystreet/level2/songsandchants_02/songsandchants_02_07/singalong_unit07rhyme?cc=cz&selLanguage=cs

Pak si samostatně vyplň v pracovním sešitu Quizzy´s Questions s. 72 a zhodnoť, jaké jsou tvoje pokroky v AJ (OK/Good/Excellent).

VlaHusitské války – opakování! Nastuduj otázky k opakování v učebnici na s. 37, odpověz na ně ústně. Pak opakuj na pracovním listu, který přikládám do rodičovských e-mailů (list si buď vytiskni a vyplň, nebo odpovědi zaznamenávej do sešitu, osmisměrku zkus vyluštit)

 

ŠKOLA DOMA! Pátek 29.5.

ČJ – zopakuj si, co ses včera dozvěděl(a) o několikanásobném podmětu v učebnici ve žluté tabulce s. 165 a ústně hledej několikanásobné podměty ve cvičení 165/2. Pak písemně 165 – 166/3b) do sešitu (cvičení opiš, podtrhni přísudky modrou vlnovkou a podměty několikanásobné rovnou modrou čarou).

M – nejprve procvičuj převody jednotek zde:

https://skolakov.eu/matematika/4-trida/prevody-jednotek/jednotky-hmotnosti/prevody-jednotek-hmotnosti/vyber.htm

Pak procvičuj převody jednotek hmotnosti s porovnáváním písemně do sešitu v učebnici 45/6.

AJ (Jur) – test 7. lekce si vyzkoušej tady:

https://elt.oup.com/student/happystreet/level2/czechexercises/lekce7?cc=cz&selLanguage=cs

ČJ – uhodneš hádanky? V čítance s. 147 zkus nejprve zaznamenat své odpovědi na papír/na fólii a pak porovnat se správným řešením na s. 175.

Pak krásné mezipředmětové vztahy: v přírodovědě jsme tento týden pozorovali ekosystém potok a řeka. Nahlédni do tohoto tématu ještě jednou v čítance tichým pozorným čtením textu Řeka – život i nebezpečí, s. 148-149 a odpověz ústně na otázky v modrém rámečku za textem.

Mnozí již odevzdali čtenářský deník, ostatní očekávám nejpozději do poloviny června! Děkuji.

pondělí, 25 květen 2020 19:05

ŠKOLA DOMA!

Napsal(a)

ŠKOLA DOMA! Úterý 26.5.

M – matematická rozcvička – písemné odčítání zde:

https://skolakov.eu/matematika/4-trida/pisemne-scitani-a-odcitani-nad-10000/zvedavi-poctari/priklady1.htm

Dnes si zopakujeme délkové jednotky. Připomeň si, které znáš: km, m, dm, cm, mm. Nastuduj v učebnici 44/1, pak rýsuj do sešitu 44/2.

Převody jednotek procvičuj tady:

https://skolakov.eu/matematika/4-trida/prevody-jednotek/jednotky-delky/prevody-jednotek-delky/vyber.htm

ČJ – pokračujeme v dalším zkoumání PODMĚTU: včera jste si v učebnici nastudovali, že tam, kde je to slohově nevhodné, podmět nevyjadřujeme. Přečti si v učebnici cvičení o Janu Husovi 163/2 (mezipředmětové vztahy – zrovna jsme se o něm učili ve vlastivědě), určuj ve větách ústně základní skladební dvojice a řekni, kde se podmět nevhodně opakuje.

Pak si přečti 163/3 a písemně do sešitu znázorňuj podmět a přísudek vět ve druhém odstavci podle vzoru na s. 164. Pozor, nevyjádřený podmět ohraničujeme kulatými závorkami!

Vla – pokračujeme v učivu o husitských válkách: do čela husitského vojska se postavil další významný vojevůdce – Jan Žižka z Trocnova. Nastuduj Jana Žižku v učebnici s. 35 + na s. 36 o křižáckých výpravách a bitvě u Lipan, která znamenala konec husitského hnutí.

Video zde:

https://www.veselepohadky.cz/dejiny-ceskeho-naroda-husite-proti-vsem/

Zápisek:

V čele husitského vojska stál Jan Žižka z Trocnova – přidal se k husitům a stal se hejtmanem. V mládí přišel o oko. Nikdy nepoznal porážku, vedl vojska proti křižákům i jako úplně slepý až do své smrti v r. 1424.

Boj husitů s křižáky

Výpravy křižáků = křížové výpravy, vyhlašoval papež proti nepřátelům katolické víry. Vojáci nosili na šatech znamení kříže. Všech pět křižáckých výprav proti husitům skončilo porážkou křižáků.

Po Žižkově smrti vedl husity Prokop Holý – zahnali křižáky v bitvě u Domažlic  r. 1431 prý jen písní „Kdož sú boží bojovníci“.

Bitva u Lipan

Husité začali pořádat spanilé jízdy – výpravy, při nichž získávali kořist, bohatli. Rozpory o majetek je rozdělily na dvě skupiny: panstvo + měšťané proti prostým husitům se utkali r. 1434 v bitvě u Lipan. Prostí husité padli a husitské vojsko zaniklo = konec husitského hnutí.

ČJ – vyzkoušejte si práci reportéra – víte, co takový člověk dělá? Přečti si reportáž s rosničkou v čítance s. 146 – 147. Do sešitu napiš, co ses z reportáže o rosničce dozvěděl(a) – jen nejdůležitější údaje, neopisuj celé odpovědi rosničky.

Připomínám, že i po vás ve ŠKOLE DOMA! budu chtít odevzdat do konce školního roku jeden zápis o knize do čtenářského deníku. Prosím poslat do školy buď sken přes e-mail nebo přes spolužáka, který chodí do školy, anebo poštou v obálce. Děkuji.

 

ŠKOLA DOMA! Středa 27.5.

ČJ – diktát/doplňovačka – jak kdo chce (správné řešení v dalším zadání úloh):

Doplň i/í, y/ý

M_rka a Zb_něk b_dlí v malé vesn_c_. Jej_ch dom_ stojí bl_zko sebe. Do škol_ musí jezd_t autobusem. Mají také společné zájm_. V létě podn_kají různé v_prav_ na kole. Znají dobře les_ v okol_, protože tam chodí s rod_č_ na houb_. Oba mají psa. Se ps_ chodí dvakrát t_dně na cv_č_ště.

Dnes ještě procvičuj nevyjádřený podmět v učebnici 164/4a),b) – určování podmětu a přísudku můžete dělat ústně, případně na fólii.

M – pokračujeme v procvičování převodů délkových jednotek: nejprve pozoruj převodní vztahy v růžové tabulce v učebnici s. 44, pak písemně do sešitu převáděj 44/6.

Pří – u vody ještě na chvíli zůstaneme. Po ekosystému rybník nahlédneme ještě do ekosystémů POTOK A ŘEKA. Nastuduj obrázek v učebnici s. 67, do sešitu si napiš nadpis a nakresli jednoduchý obrázek jednoho z těchto ekosystémů a zakresli si do něj jednoho zástupce rostlin, jednoho zástupce ryb, ptáků a savců (popiš je názvem rodovým i druhovým).

pátek, 22 květen 2020 20:11

ŠKOLA DOMA!

Napsal(a)

ŠKOLA DOMA! Pondělí 25.5.

ČJ – dnes se s některými dětmi opět setkáváme ve škole, tudíž se nabízí při pondělku krátké slohové cvičení: zajímá mě, jak jste se měli v době, kdy jsme se neviděli? Pomohu vám návodnými otázkami: Jak se vám dařilo dodržovat pracovní školní povinnosti? Jaký byl váš denní režim? Měli jste stále dobrou náladu nebo na vás občas padl i smutek? Kdo vám nejvíc chyběl?...atd.

Vy, kteří zůstáváte i nadále doma, si na otázky ústně odpovězte, máte-li možnost, svoje odpovědi natočte jako krátké video a pošlete na můj e-mail. Rádi si ho ve škole pustíme.

A teď už k dalšímu učivu: podmět a přísudek = základní skladební dvojice. Zopakuj si jejich určování: z učebnice 162/1a) opiš do sešitu věty z druhého odstavce cvičení a vyznač základní skladební dvojice (spoj je dvojitou svorkou, podmět potrhni čarou, přísudek vlnovkou).

Pozor! Podmět může někdy ve větě chybět! Proč? Nastuduj 163/1b) + žlutý rámeček. Takovému podmětu pak říkáme NEVYJÁDŘENÝ.

AJ (Jur) – 7. lekce se blíží ke konci, seznámili jsme se v ní s názvy různých povolání. V kapitole Our World si přečtěte o některých zajímavých povoláních lidí ve Velké Británii: a lollipop lady, a guard, a newspaper boy, a milkman. Je zde spousta nových slovíček, která si zřejmě budete muset hledat ve slovníku, abyste pochopili význam textu. Komu připadá čtení všech čtyř povolání příliš náročné, vybere si alespoň dvě z nich.

Úkoly k textu v pracovním sešitu na s. 70 jsou dobrovolné. Jsou-li pro vás příliš obtížné, můžete je vynechat.

M – procvičujeme, opakujeme: nejprve písemné dělení jednociferným dělitelem do sešitu 32/20 prvních šest příkladů. Pak písemné sčítání s přechodem přes desítku zde:

https://skolakov.eu/matematika/4-trida/pisemne-scitani-a-odcitani-nad-10000/cirkusove-vystoupeni/priklady1.htm

středa, 20 květen 2020 17:55

ŠKOLA DOMA!

Napsal(a)

ŠKOLA DOMA! Čtvrtek 21.5.

M – matematická rozcvička: převody jednotek času – připomeň si jednotky času v učebnici 32/18, pak ústně převáděj 32/19.

Pak pokračuj písemně do sešitu dvě slovní úlohy 32/14, 15 (zkrácený zápis, početní příklad, odpověď).

ČJ – jazyková rozcvička písemně: Vyjmenovaná slova – procvičovací sešit s. 36 + kontrola dle klíče + sebehodnocení smajlíkem.

Zopakuj si, co je to PODMĚT a PŘÍSUDEK…ano, vytvářejí základní skladební dvojici ve větě. Při jejich určování začneme vždy nejprve vyhledáním přísudku, je to sloveso v určitém tvaru. Přísudkem (slovesem) se pak můžeme zeptat na podmět -  PTÁME SE OTÁZKOU V 1. PÁDU:

Vzorová věta: Tatínek vaří.

Přísudkem vaří se zeptám pomocí prvního pádu: Kdo, co vaří? Odpovím si: tatínek.

Můžu se zeptat i obráceně – podmětem na přísudek: Co dělá tatínek? Vaří.

Nastuduj žlutou tabulku v učebnici s. 162 a potom trénuj určování podmětu a přísudku ústně v učebnici 162/3.

AJ (Jur) – přichází náš oblíbený Colin in Computerland! Další díl statečného hrdiny si nejprve poslechni z nahrávky 40. Poslouchej i vícekrát a snaž se porozumět jen z mluveného slova tomu, co se v příběhu odehrává. Potom si komiks nalistuj v učebnici na s. 54, znovu poslouchej a u toho sleduj text. Pak si zkus text číst sám – pozor na výslovnost! Najdi si slovíčka, která jsou pro tebe nová, abys porozuměl(a) příběhu.

Slovíčka této lekce procvičuj tady:

https://elt.oup.com/student/happystreet/level2/games_02/games_02_07/games_unit07_02?cc=cz&selLanguage=cs

Vla – zjistili jste minule, kdo byl Jan Hus? Odvážný kněz a kazatel, který však byl za své názory upálen. Mnohým lidem se jeho mučednická smrt nelíbila a chtěli pokračovat v jeho myšlenkách, proto založili husitské hnutí. Tato nepokojná doba vyústila v husitské války: nastuduj další část učiva v učebnici s. 34 – 35 (Husitské bouře, Husitské vojsko).

Video zde:

https://www.veselepohadky.cz/dejiny-ceskeho-naroda-husite-v-boji-za-pravdu/

Zápisek:

HUSITSKÉ VÁLKY

Husitské bouře

Lidé, kteří se hlásili k učení Jana Husa, si začali říkat husité a spojoval je symbol kalicha.

Kalich představuje přijímání pod obojí, to znamená přijímání hostie

(= chleba = tělo Páně) a vína z kalicha (= krve Páně) během bohoslužby pro všechny věřící. Kalich se proto stal znamením rovnosti všech lidí.

Husité si vybudovali opevněné město – Tábor.

Začínají mnoho let trvající husitské války. První z mnoha vítězných husitských bitev: v roce 1420 bitva u Sudoměře.

Husitské vojsko

Velitelé vojsk se jmenovali hejtmani. Základem armády byly bojové vozy s pěchotou, z nich sestavovali vozovou hradbu. Bojovali cepy, sudlicemi nebo kopími, ale užívali i první střelné zbraně – tzv. ručnice. Vojáky doprovázeli i husitští kněží.

 

ŠKOLA DOMA! Pátek 22.5.

ČJ – dnes pojďme sáhnout zase na nějaké starší opakování. Co takhle vzory podstatných jmen rodu středního? Procvičuj tady:

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-stredniho/znamkovane-diktaty/vyber.htm

M – starší učivo si dáme na zopakování i z matematiky, vybrala jsem písemné sčítání a odčítání. Opakuj tady:

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-stredniho/znamkovane-diktaty/vyber.htm

AJ (Jur) – osvěž si v učebnici komiks o Colinovi (přečti nahlas se správnou výslovností) a pak se pusť do plnění úkolů v PS s. 69 (správná řešení můžeš hledat v učebnici).

Slovíčka této lekce trénuj tady:

https://elt.oup.com/student/happystreet/level2/games_02/games_02_07/games_unit07_01?cc=cz&selLanguage=cs

ČJ – v čítance na s. 145 si přečti o vodě – říkanku, přísloví a rčení. Přísloví a rčení opiš v rámci psaní krasopisně do sešitu – prosím bez chyb a škrtání.

úterý, 19 květen 2020 21:06

ŠKOLA DOMA!

Napsal(a)

ŠKOLA DOMA! Středa 20.5.

ČJ – dnes bez diktátu (slyším jásot?), jen procvičuj podmět a přísudek písemně v učebnici 161/2a),b).

M – procvičuj písemné dělení do sešitu 31/11 první dva sloupce.

Pří – dnes opakujeme EKOSYSTÉM RYBNÍK: do rodičovských e-mailů přikládám pracovní list k opakování, pošli mi prosím názvy šesti živočichů, které jsi vyluštil(a) v prvním cvičení z obrázku.

sobota, 16 květen 2020 07:05

ŠKOLA DOMA!

Napsal(a)

ŠKOLA DOMA! Pondělí 18.5.

ČJzkontroluj si prosím diktát – doplňovačku z minulé středy, oprav si chyby a ohodnoť se smajlíkem:

Doplň i/í, y/ý            

Spadl do jámy. Upsal duši ďáblovi. Chlubí se svými sídly. Prchli před dobyvateli. Navštívil místo bitvy. Tóny basy mě budily. Prohlíží si časopisy. Setkal se s odběrateli. Nemá hezké způsoby. Hotely byly plné. Slyším křik koroptví.

Popojedem :-)…víš, že slovům ve skladební dvojici říkáme VĚTNÉ ČLENY? Opravdu, přesvědč se v učebnici s. 159 – ještě jednou nastuduj obě žluté tabulky na této stránce. Pak pracuj do sešitu písemně 159/4 (doučováčči mohou udělat jen půl) – stavbu věty znázorňuj jako v předchozím 3. cvičení.

AJ (Jur) – tramtadadá…seznamte se s Clivem, jeskynním mužem (= a caveman) v učebnici na s. 53 si prohlédni obrázky a přečti text. Zjistíš, co dělá Clive během dne. Nová slovíčka si najdi ve slovníku, přelož text a pak mi prosím pošli odpovědi na tyto otázky:

 1. What time does Clive get up?
 2. What is his job?
 3. What does he paint?
 4. Does Clive like his job?
 5. What does he do after work?

Dobrovolný úkol: PS 68/1, 2.

M – pokračujeme v učivu o rovnicích s neznámou. Měj na paměti podstatu rovnice: 1 + 2 = 3 ...hodnota vlevo od rovnítka je stejná jako hodnota vpravo od rovnítka. Když použijeme písmeno (neznámou) místo jednoho z čísel, můžeme měnit jejich pozice vzhledem k rovnítku, ale stále si hlídáme podstatu rovnice – aby hodnota vlevo od rovnítka byla stejná jako hodnota vpravo od rovnítka. Sleduj:

1 + 2 = 3                               rovnice s neznámou:              1 + x = 3

      2 = 3 – 1                                                                               x = 3 – 1

      2 = 2                                                                                      x = 2

Řeš písemně do sešitu podle tohoto vzoru rovnice s neznámou 30/5.

 

ŠKOLA DOMA! Úterý 19.5.

M – dnes nejprve matematická rozcvička: písemně do sešitu 31/8 - 4 příklady na písemné sčítání a odčítání.

Pak zpátky k rovnicím s neznámou: využíváme je zejména při řešení slovních úloh – nastuduj slovní úlohu 31/6 v zeleném rámečku, pak si vyzkoušej ústně vypočítat neznámá čísla 31/7 (neznámá může být vyjádřena i jiným písmenem, než x).

ČJ – dnes také jazyková rozcvička písemně: Vyjmenovaná slova – procvičovací sešit s. 35 + kontrola podle klíče + sebehodnocení smajlíkem.

A teď zpátky k větným členům – skladebním dvojicím. POZOR na nové pojmy, s kterými se dnes seznámíme: slovesu v základní skladební dvojici říkáme PŘÍSUDEK a podstatnému jménu říkáme PODMĚT. Sleduj vzorovou větu v učebnici s. 161 žlutý rámeček: David (je podstatné jméno = podmět) se probudil (je sloveso = přísudek). Podtrhneme podmět rovnou čarou, přísudek vlnovkou a nad slovy propojíme dvojitou svorkou.

Procvičuj určování podmětu a přísudku ve větách v prezentaci, kterou přikládám do rodičovských e-mailů. Správné odpovědi najdeš opět na konci prezentace.

Vla – chválím všechny ty, kteří projevili aktivitu a poslali mi tajenku druhého cvičení z pracovního listu, ostatní snad pošlou v tomto týdnu.

Pokračujeme v naší historické krasojízdě: po smrti skvělého Karla IV. naše země zažívají úpadek a následuje období HUSITSKÝCH VÁLEK. Kdo to byl Jan Hus? Nastuduj v učebnici na s. 34. Pak sleduj video:

https://www.veselepohadky.cz/dejiny-ceskeho-naroda-jan-hus/

Zápisek:

JAN HUS

Narodil se v chudé rodině v Husinci. Vystudoval Karlovu univerzitu a stal se profesorem = Mistrem. Později byl vysvěcen na kněze, kázal v Betlémské kapli v Praze. Církev se cítila být Husovým kázáním ohrožena, proto byl pozván roku 1414 na církevní sněm do Kostnice (v Německu), kde měl vysvětlit své myšlenky. I přes zaručení bezpečnosti od Zikmunda byl Hus po příjezdu do Kostnice zatčen a uvězněn, aniž by byl vyslechnut. Církev žádala, aby odvolal své myšlenky. Hus odmítl, proto byl 6. července 1415 upálen (v tento den je v ČR vyhlášen státní svátek).

ČJ – kdy jindy než v květnu bychom se měli věnovat POEZII – BÁSNÍM? Příroda je v plném květu a každého by jistě napadly nějaké oslavné verše. Čti nejprve tiše báseň od Jaroslava Seiferta v čítance na s. 142. Pak čti vícekrát hlasitě s patřičným přednesem – přednášej nahlas pro nějakého posluchače doma. Pak pokračuj v hlasitém čtení se správnou intonací textu „Rok v ovocné zahradě“ s. 143 – 144 + hádanky s řešením na konci učebnice.

úterý, 12 květen 2020 16:30

ŠKOLA DOMA!

Napsal(a)

Prosím ty rodiče, kteří se ještě nevyjádřili k případnému nástupu svého dítěte od 25.5.2020 do školy, aby tak učinili nejpozději do čtvrtku. Prosím, pošlete mi e-mail, SMS nebo zatelefonujte – děkuji. I.J.

ŠKOLA DOMA! Středa 13.5.

Č – dnes diktát formou doplňovačky – vytiskni si a doplň, nebo ti diktát může někdo nadiktovat. Procvič si koncovky podstatných jmen podle vzorů (správné řešení ke kontrole najdeš v zadání úkolů na příští pondělí):

Doplň i/í, y/ý

Spadl do jám_. Upsal duš_ ďáblov_. Chlub_ se svými s_dl_. Prchli před dob_vatel_. Navšt_v_l m_sto b_tv_. Tón_ bas_ mě bud_ly. Prohl_ž_ si časop_s_. Setkal se s odběratel_. Nemá hezké způsob_. Hotel_ b_ly plné. Sl_š_m kř_k koroptv_.

Jak se ti daří určovat skladební dvojice? Dnes si to vyzkoušej na fólii v učebnici s. 159/3 a) b) – nejprve pečlivě nastuduj vzorovou větu, pak zkus určování skladebních dvojic na dalších větách.

M – dnes budeme moc šikovní, protože si vysvětlíme a zapamatujeme, co jsou to ROVNICE S NEZNÁMOU.

Začneme tím, co všichni dobře známe. Toto je rovnice: 1 + 2 = 3

Slyším křičet: „To je lehké, to umím od 1. třídy!“. Jasně, je to lehké – slovo rovnice je odvozené od znaménka rovná se (rovnítko): =

V rovnici můžeme nahradit některá čísla písmeny, třeba takto: x + 2 = 3 (toto je ROVNICE S NEZNÁMOU)

Dokázali byste takovou rovnici vyřešit? Kolik plus dvě rovná se tři? Jistě že ano, x je místo čísla 1. Jste moc šikovní, tak si zkuste vyřešit ústně tyto rovnice s neznámou:

x + 8 = 17            

x + 46 = 60

20 + x = 110

150 + x = 270

Procvič si rovnice a současně zopakuj násobilku tady:

https://pripravy.estranky.cz/clanky/matematika/opakovani-nasobilky---rovnice.html

Pří – stále zkoumáme ekosystém RYBNÍK, tentokrát se zaměříme na ptáky a savce tohoto ekosystému. Nastuduj v učebnici s. 66, vyber si jednoho ptáka a jednoho savce a zapiš si o nich do sešitu krátký zápisek.

 

ŠKOLA DOMA! Čtvrtek 14.5.

Na tento den bylo plánováno VOLNO ŘEDITELE ŠKOLY, užijte si ho tedy co nejlépe :-).

 

ŠKOLA DOMA! Pátek 15.5.

Na tento den byl plánován program pro děti na téma OCHRANA ČLOVĚKA PŘI MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTECH. Takovou mimořádnou událost vlastně teď přímo prožíváme, pojďme si tedy toto téma připomenout naučným testem, který přikládám do rodičovských e-mailů. Správné odpovědi najdete na konci testu.

neděle, 10 květen 2020 21:01

ŠKOLA DOMA!

Napsal(a)

ŠKOLA DOMA! Pondělí 11.5.

Č – buďte ve střehu, začínáme novou kapitolu: STAVBA VĚTY. Je třeba zopakovat si, jaký rozdíl je mezi větou jednoduchou a souvětím: ve větě jednoduché najdeš jen jedno sloveso, v souvětí je sloves více - podle počtu vět, z nichž se souvětí skládá – a mezi jednotlivými větami najdeš buď nějaký spojovací výraz, nebo čárku.

Tak, pojďme na to, hned si vyzkoušej určování vět jednoduchých a souvětí ústně v učebnici 158/1 a), b), c)

Totéž procvičuj ještě tady:

https://pripravy.estranky.cz/clanky/jazyk-cesky/veta-jednoducha---souveti.html

AJ (Jur) – nejprve správná řešení dvou cvičení v PS s. 66/1: 1B, 2A, 3B, 4B, 5A, 6B, 7A, 8A; cv.2: It´s Amanda´s bag. Zkontroluj si, prosím.

Pokračujeme mezipředmětovými vztahy – pojďte si nejprve poslechnout přednášku v angličtině na téma SLUNEČNÍ SOUSTAVA – The solar system. Poslechni si nahrávku 38, ale zatím neotvírej učebnici! Porozuměl(a) jsi alespoň některým informacím? Poslechni si nahrávku ještě jednou, ale teď už sleduj text v učebnici s. 52. Jistě je teď porozumění o něco lepší, pokus se doplnit ústně věty dole na stránce. Pokud se ti to nedaří, nic se neděje. Vyzkoušej si tedy pro zajímavost alespoň zábavný test v PS s. 67. Řešení testu najdeš v nahrávce 39.

M – pokračujeme v procvičování toho, co již umíme: sčítej, odčítej a násob ústně nebo na fólii (pokud si stránku můžeš vytisknout) 28/24, pak písemně do sešitu sčítání 28/22 – prosím opisuj celá zadání příkladů, ne jen výsledky.

 

ŠKOLA DOMA! Úterý 12.5.

M – dnes procvič písemné odčítání tady:

https://skolakov.eu/matematika/3-trida/pisemne-scitani-a-odcitani-do-1000/v-indianskem-tabore/prikladyD1.htm

Pak si zopakuj práci s diagramem v učebnici ústně 29/27.

ČJ – co je věta jednoduchá a souvětí jsme si včera osvěžili, pojďte si také vzpomenout, co jsou to skladební dvojice = větné členy. Pomůžou ti žluté tabulky v učebnici na s. 159 – nastuduj. Pak zkus ústně určovat skladební dvojice 159/2. Nejdůležitější je správně určit základní skladební dvojici. Vyzkoušej si to v testu, který přikládám do rodičovských e-mailů. Správné řešení najdeš na konci testu – zkontroluj si.

Vla – opakujeme kapitolu ŽIVOT VE STŘEDOVĚKU: nastuduj a pokus se zodpovědět ústně otázky v učebnici s. 33. Pak si vyzkoušej řešení úkolů na pracovním listu, který přikládám do rodičovských e-mailů. Pošli mi prosím znění tajenky, kterou vyluštíš ve cv.2.

ČJ – v čítance pokračujeme ve čtení historických příběhů, tentokrát je to pověst O moudrém šašku Palečkovi – čti s porozuměním s. 140 - 141, pak odpověz ústně na otázky v modrých rámečcích.

pondělí, 04 květen 2020 20:53

ŠKOLA DOMA!

Napsal(a)

ŠKOLA DOMA! Středa 6.5.

Č – dnes si místo diktátu zkus vyplnit na fólii opakování kapitoly: žlutá tabulka v učebnici s. 157. Správné odpovědi přikládám do rodičovských e-mailů, zkontroluj si, udělej sebehodnocení.

Správné tvary sloves v podmiňovacím způsobu procvičuj tady (na stránce zadej do vyhledávacího okýnka nebo klikni na odkaz Slovesa: podmiňovací způsob):

https://www.umimecesky.cz/                                      

M – pokračujeme v procvičování: učebnice 27/15,16 ústně, 27/13 písemně do sešitu.

Pří – dnes další část učiva o ekosystému RYBNÍK: v učebnici s. 65 nastuduj ryby, obojživelníky a plazy v rybníku a jeho okolí. Do sešitu si zapiš k učivu samostatně krátký zápisek (sleduj silně vytištěné informace) + nakresli obrázek.

 

ŠKOLA DOMA! Čtvrtek 7.5.

M – dnes procvičuj, co tě baví. Roluj dolů po stránce, vybírej z nabídky Procvičování/Netradiční/Logické – cokoliv, co tě zaujme. Zde:

https://www.umimematiku.cz/

ČJrozcvička v procvičovacím sešitu - Vyjmenovaná slova s. 34 + kontrola klíčem + hodnocení smajlíkem. Pak ústně v učebnici 155,156/3a).

AJ (Jur) – jak to dnes vypadá ve tvém pokoji po pondělním úklidu? Stále pořádek :-)? Prohlédni si pokoje A a B v PS 66/1 + poslech 37 a rozhodni se, ke kterému pokoji se vztahují jednotlivé věty. Zakroužkuj A nebo B.

Ve cvičení 66/2 se ti představují 3 děti: Tina, David a Amanda. Dokážeš podle toho určit, čí je taška ? = Whose bag is this?

Správné odpovědi na obě cvičení najdeš v zadání úloh na příští pondělí.

Vla – středověk byl zajímavý také z pohledu staveb, které v té době vznikaly v tzv. gotickém slohu: nastuduj v učebnici s. 32 a prohlédni si obrázky.

Český lev ti ukáže, že i móda podléhala tehdejšímu typickému stylu. Podívej:

https://www.veselepohadky.cz/dejiny-ceskeho-naroda-goticka-moda/

Zápisek k dnešnímu učivu přikládám do rodičovských e-mailů (obsahuje totiž i obrázky). Máš-li tiskárnu, můžeš si jej vytisknout a vlepit do sešitu místo přepisování. Pokud tiskárnu nemáš, pak píšeš + kreslíš:-).

pátek 8.5. je opět STÁTNÍ SVÁTEK, proto všem přeji další pěkný prodloužený víkend. I.J.

sobota, 02 květen 2020 20:20

ŠKOLA DOMA!

Napsal(a)

Milé děti,

už teď se těším na náš společný školní výlet, který spolu vybereme! Děkuji všem, kteří napsali moc pěkná slohová cvičení s náměty, kam bychom se spolu mohli v příštím školním roce podívat a užít si tak společný čas, který nám všem teď tak moc chybí. Takže: tady jsou vaše náměty, všechny dobře nastudujte a do konce května hlasujte pro favorita (napište mi e-mail, zprávu na mobil nebo vypusťte poštovního holuba), který vás nejvíce oslovil. Záměrně neuvádím autory nápadů, abyste volili pouze podle toho, které místo vás zaujalo a ne podle toho, který kamarád či „nekamarád“ nápad vymyslel J.

Zdraví třídní Irena

 1. Aqualand Moravia Pasohlávky

http://www.aqualand-moravia.cz/

 1. Zámek Lednice

https://www.zamek-lednice.com/cs

 1. Město Moravský Beroun

https://www.morberoun.cz/

 1. Zábavní park Permonium

http://www.permonium.cz/

 1. Sonnentor Čejkovice

https://www.sonnentor.com/cs-cz/prodejny/sonnentor-prodejny/cejkovice

 1. Archeoskanzen Pohansko u Břeclavi

https://www.kudyznudy.cz/aktivity/archeoskanzen-pohansko-u-breclavi

 1. Moravský kras

http://www.moravskykras.net/

 1. Bobová dráha u mlýna Brno

http://www.bobovkabrno.cz/

 1. Biskupský dvůr Brno + Muzeum romské kultury Brno

https://cs.wikipedia.org/wiki/Biskupsk%C3%BD_dv%C5%AFr_(Brno)

https://www.rommuz.cz/

 1. Dinopark Vyškov

https://www.dinopark.cz/cz/vyskov

 1. Vida Brno

https://vida.cz/d/livestream?gclid=EAIaIQobChMI9aujsKST6QIVwobVCh3rCQbjEAAYASAAEgJs9PD_BwE

 1. ZOO Olomouc

https://www.zoo-olomouc.cz/

 1. Město Telč

https://www.telc.eu/

 1. Archeoskanzen Modrá

https://www.archeoskanzen.cz/

ŠKOLA DOMA! Pondělí 4.5.

ČJ – nový týden zahájíme opět slohovým cvičením: učebnice s. 154. Doba, kterou teď prožíváme, přímo vybízí k vyrábění čehokoliv. Tak například moje nejmladší dcera Elena sleduje v televizi různé kutilské pořady pro děti, které ji inspirují k práci s papírem a různými dalšími materiály, takže už máme doma „na výstavce“ několik náramků, ale třeba také mikrofon nebo klapku, která se používá při natáčení filmů a TV pořadů. Jak jste na tom s vyráběním vy? Nastuduj pracovní návod na stojánek na tužky v učebnici a vyber si jeden z nabízených úkolů:

 1. buď můžeš stojánek na tužky podle daného návodu vyrobit (pošli foto prosím),
 2. nebo mi vyfotografuj, co sis sám/sama vyrobil(a) doma a napiš tvůj pracovní postup, jak si může danou věc vyrobit kdokoliv jiný.

AJ – rozhlédni se kolem sebe – jak teď vypadá tvůj pokojíček? Je uklizený, všechny věci mají své místo? Nebo to u tebe vypadá trochu jako u holčičky Amy? Otevři učebnici s. 51 a prohlédni si její pokoj. Pojmenovávej anglicky předměty, které vidíš na obrázku.

Ziggy a Quizzy tě naučí jednoduchou hru. Poslechni si jejich rozhovor – nahrávka 36 a připomeň si mluvnickou vazbu She/he plays… ve 3. osobě připojujeme na konec slovesa –s. Pamatuješ?

Např.: I like milk. ALE: She likes milk.

Vymysli co nejvíce vět o Amy podle obrázku. Co má/nemá ráda? Co ráda/ nerada dělá? Napiš do sešitu 2 takové věty.

A pak si můžeš uklidit svůj pokoj, pokud to potřebuje J.

M – tento týden nás čeká PROCVIČOVÁNÍ všeho, co jsme se doposud naučili. Takže od každého učiva trošku každý den. Začneme slovními úlohami – učebnice s. 26/1, 2, 6 – ústně, můžeš si dělat poznámky a pomocné výpočty na papír nebo na tabulku, jak to děláme ve škole. Pak písemně do sešitu 26/8 první 4 příklady - prosím i se zkouškou!

 

ŠKOLA DOMA! Úterý 5.5.

M – matematická rozcvička pro dnešek – násobení mimo obor násobilek – tady:

https://skolakov.eu/matematika/4-trida/nasobeni-a-deleni-mimo-obor-nasobilek/jablecne-hodovani/priklady1.htm

Pak do sešitu písemně slovní úloha 26/3 (zkrácený zápis, výpočet, odpověď).

ČJzopakuj si časování sloves křížovkou tady:

http://skolicka6.sweb.cz/HADANKA/HADANKA1.htm

Pak ústně v učebnici 155/1a), b) – vzpomeň, co je to INFINITIV!

Vla – panovníci (knížata, králové) byli velmi důležitými osobami naší historie, proto jste se o nich už hodně dozvěděli. Pojďme se dnes ale podívat na život ve středověku z pohledu běžného člověka. Jiný život vedli šlechtici, představitelé církve (biskupové, kněží, mniši) a obyčejní vesničané (poddaní) či měšťané. Dnešní učivo trochu připomíná naši třídní středověkou hru – škoda, že jsme ji nemohli dohrát!

Čti v učebnici s. 30 – 31. Zápisek do sešitu:

ŽIVOT VE STŘEDOVĚKU

Šlechta – měla nejvyšší postavení hned po panovníkovi, dělila se na:

bohatší – panský stav (páni) – sídlili v hradech, vlastnili velká panství s vesnicemi, snažili se v zemi mnohdy vládnout sami;

a chudší – zemany – žili ve tvrzích, vlastnili jednu vesnici, byli nuceni sloužit ve vojsku nebo u královského dvora.

Církev – patřili k ní vysocí představitelé (arcibiskupové, biskupové) a řadoví příslušníci (kněží, mniši), měli velký majetek, žili v přepychu.

Středověká vesnice – žila zde většina lidí: bohatí sedláci – tvořili jen malou skupinu; poddaní – museli odvádět poddanské dávky, tzv. desátky; bezzemci – nejchudší lidé, kteří nic nevlastnili, museli pracovat na cizí půdě.

Středověké město – tvořili obchodníci – nejbohatší lidé, bydleli v honosných domech; řemeslníci – např. kováři, truhláři, obuvníci, krejčí, vlastnili krámky s dílnami; chudina – tovaryši, učedníci, dělníci a žebráci – nemajetní lidé.

ČJ – i v čítance zůstaneme v historii: další vlastivědné učivo nás příští týden zavede k Husitům. Tak, pojďte do doby husitských válek nahlédnout v textech čítanky s. 136 – 139.

Strana 1 z 2
© 2017 ZŠ Očovská Hodonín. All Rights Reserved. Designed By www.wiit.cz Jaromír Kalábek