logoocov

 

Základní škola Očovská, Hodonín

2.B (9)

1. ČESKÝ JAZYK 

 UČIVO : SOUHLÁSKY MĚKKÉ, TVRDÉ A OBOJETNÉ

- procvičuj si rozdělení hlásek - říkej si zpaměti

- přepis na známku: Učebnice str. 98 / cv. 6 - pozor, střídají se už měkké i tvrdé slabiky

                                                                      - přepsat do sešitu ČJ - DOMÁCÍ, vybarvit jednou barvou měkké slabiky, druhou barvou tvrdé slabiky

- pracovní list str. 42 - celé - dělat podobně jako dnes na distanční výuce jen tentokrát s měkkými slabikami

2. MATEMATIKA

UČIVO: SČÍTÁNÍ A ODČÍTÁNÍ V OBORU DO 100

- procvičuj denně zpaměti příklady typu 35 + 3, 78 - 4, 68 + 2 a 40 - 6

- samostatně na známku :sešit MA - ŠKOLNÍ: přepiš a vypočítej příklady z učebnice str. 27 / cv. 3 - do 2 sloupečků, nezapomeňte na datum

- pracovní list str. 11 - celé - u cv. 3 pouze příklady 39 - 6,38 - 5, 37 - 4, 35 - 2, 34 - 1, podobně i druhý úkol

3. ČTENÍ A PSANÍ 

- procvičuj denně hlasité čtení

- Čítanka str. 99 - ZPÍVAJÍCÍ DOMEČEK -3. část

- na známku si procvičuj čtení článku ZPÍVAJÍCÍ DOMEČEK - Čítanka str. 97 - 99 ( můžeš si vybrat část 1., 2. nebo 3. )

- prosím rodiče, aby mi natočili video se čtením článku ( 1., 2. nebo 3. část ) a poslali během čtvrtka nebo pátku přes Messenger, Whatsapp apod.

- na známku:  Písanka str. 18 - pouze přepis říkanky

4. PRVOUKA - DISTANČNĚ

UČIVO: KALENDÁŘ

- ústně na známku: vyjmenuj 12 měsíců v kalendářním roce a 10 měsíců ve školním roce, řekni, které 2 měsíce jsou hlavní prázdniny

- Učebnice str. 42 - 43

- pracovní list str. 29

- D. Ú. NA 11. BŘEZNA:  pracovní sešit str. 51 - vystřihnout a nalepit názvy měsíců

1. ČESKÝ JAZYK - DISTANČNĚ

 UČIVO : SOUHLÁSKY MĚKKÉ, TVRDÉ A OBOJETNÉ

- nauč se vyjmenovat všechny souhlásky zpaměti ( podle přehledu, který děti dostaly ve škole a měly by mít v aktovce ) - ve středu 3. 3. zkouším online na známku!

-  pracovní listy str. 40, 41

2. MATEMATIKA

UČIVO: SČÍTÁNÍ A ODČÍTÁNÍ V OBORU DO 100

- procvičuj denně zpaměti příklady typu 35 + 3, 78 - 4, 68 + 2 a 40 - 6

- učebnice str. 29 - dodělat cv. 5, 6 - ústně, cv. 7 - písemně

- pracovní list str. 10 - celé

3. ČTENÍ A PSANÍ 

- procvičuj denně hlasité čtení

- Čítanka str. 98 - ZPÍVAJÍCÍ DOMEČEK - 2. část

- na známku si procvičuj čtení článku ZPÍVAJÍCÍ DOMEČEK - Čítanka str. 97 - 99 ( můžeš si vybrat část 1., 2. nebo 3. )

- prosím rodiče, aby mi natočili video se čtením článku ( 1., 2. nebo 3. část ) a poslali během čtvrtka nebo pátku přes Messenger, Whatsapp apod.

- Písanka str. 17 - celé kromě diktátu slov, u 1. cvičení nedopisujte slova na krátké linky, pište zrovna celé věty...

                           - docvičuj, oprav: r

 

                                                            

 

pondělí, 01 březen 2021 16:16

ÚKOLY NA ÚTERÝ 2. BŘEZNA 2021

1. ČESKÝ JAZYK

 UČIVO : SOUHLÁSKY MĚKKÉ, TVRDÉ A OBOJETNÉ

- nauč se vyjmenovat všechny souhlásky zpaměti ( podle přehledu, který děti dostaly ve škole a měly by mít v aktovce ) - ve středu 3. 3. zkouším online na známku!

- učebnice str. 98 / cv. 4, 5 - pouze ústně

-  pracovní list bez čísla stránky/ cv. 5, 6 - u cv. 5 tvrdé slabiky u slov v 1. sloupci vybarvi pastelkou  - cvičení 5 bude na známku

2. MATEMATIKA - DISTANČNĚ

UČIVO: SČÍTÁNÍ A ODČÍTÁNÍ V OBORU DO 100

- procvičuj denně zpaměti příklady typu 35 + 3, 78 - 4, 68 + 2 a 40 - 6

- učebnice str. 29 - celé  

- pětiminutovka do sešitu - příklady typu 86 - 4 - na známku!

3. ČTENÍ A PSANÍ 

- procvičuj denně hlasité čtení

- Čítanka str. 97 - ZPÍVAJÍCÍ DOMEČEK - 1. část

- na známku si procvičuj čtení článku ZPÍVAJÍCÍ DOMEČEK - Čítanka str. 97 - 99 ( můžeš si vybrat část 1., 2. nebo 3. )

- prosím rodiče, aby mi natočili video se čtením článku ( 1., 2. nebo 3. část ) a poslali během čtvrtka nebo pátku přes Messenger, Whatsapp apod.

- Písanka str. 16 - dokončit zbytek stránky - docvičuj, oprav: p, q 

                                                                    - rébusy: sokol, kokos, Prokop

4. PRVOUKA

UČIVO: NÁŠ SVĚT: MĚSÍC PO MĚSÍCI

- Učebnice str. 40 - 41 - přečíst

- Pracovní sešit str. 50 - celé

ZOPAKUJ SI : vyjmenuj měsíce v kalendářním roce ( leden - prosinec ), vyjmenuj měsíce ve školním roce ( září - červen ) - ve čtvrtek 4. 3. zkouším na známku online!

ROZPIS DISTANČNÍ VÝUKY:
 
ÚTERÝ 2. BŘEZNA  8. 30 - 9. 30 : MATEMATIKA  - dívky  
                                      9. 30 - 10. 30 . MATEMATIKA - chlapci
 
STŘEDA 3. BŘEZNA  8. 30 - 9. 30 : ČESKÝ JAZYK - chlapci 
                                         9. 30 - 10. 30 . ČESKÝ JAZYK - dívky
 
ČTVRTEK 4. BŘEZNA  8. 30 - 9. 30 : PRVOUKA - dívky
                                          9. 30 - 10. 30: PRVOUKA - chlapci 
 
 

1. ČESKÝ JAZYK

 UČIVO : SOUHLÁSKY MĚKKÉ, TVRDÉ A OBOJETNÉ

- nauč se vyjmenovat všechny souhlásky zpaměti ( podle přehledu, který děti dostaly ve škole a měly by mít v aktovce ) - ve středu 3. 3. zkouším online na známku!

- učebnice str. 97 / cv. 1, 3 - pouze ústně,

- učebnice str 97 / cv. 2 - písemně do sešitu ČJ školní - přepiš a pastelkou vybarvi všechny měkké slabiky ( např. či, ří, ji, ... ) - budu známkovat jako přepis!

2. MATEMATIKA

UČIVO: SČÍTÁNÍ A ODČÍTÁNÍ V OBORU DO 100

- procvičuj denně zpaměti příklady typu 35 + 3, 78 - 4, 68 + 2 a 40 - 6

- učebnice str. 30 - celé  ( pozor - str. 29 přeskočíme, uděláme společně online! )

- cv. 2 vypočítej samostatně na známku ( PROSÍM NAFOTIT SAMOSTATNĚ ! )

- cv. 3 pouze ústně

cv. 4, 5 - můžeš využít papírovou číselnou osu

cv. 8 - čísla odděluj čárkami

3. ČTENÍ A PSANÍ 

- procvičuj denně hlasité čtení

- Čítanka str. 96 - SLUNÍČKO A JARNÍ UZDRAVENÍ

- na známku si procvičuj čtení článku ZPÍVAJÍCÍ DOMEČEK - Čítanka str. 97 - 99 ( můžeš si vybrat část 1., 2. nebo 3. )

- prosím rodiče, aby mi natočili video se čtením článku ( 1., 2. nebo 3. část ) a poslali během čtvrtka nebo pátku přes Messenger, Whatsapp apod.

- Písanka str. 16 - pouze přepis říkanky - na známku ( v písance hodnotím úpravu, ne počet chyb! )

                               

neděle, 28 únor 2021 08:37

INFORMACE PRO RODIČE

Informace pro zákonné zástupce - výuka od 1. 3. 2021

Vážení rodiče, jistě mnozí z Vás zaregistrovali, že od 1. března vláda přijala nová opatření, která se bezprostředně dotýkají také školství. Do odvolání se ruší prezenční výuka 1. a 2. tříd a přechází na výuku distanční. Má být umožněna výuka pro děti rodičů, kteří jsou zaměstnáni na nepostradatelných pozicích ve zdravotnictví a v IZS. Touto školou, která tuto výuku zabezpečuje, je zřejmě i nadále ZŠ Vančurova. V naší škole tedy prezenční výuka není možná. Podrobné instrukce z ministerstva školství jsme zatím neobdrželi. Proto zatím přijímáme následující opatření:

- pro celou školu bude od 1. 3. 2021 organizována výuka distančním způsobem

- žáky 1. a 2. ročníků hromadně odhlásíme ze stravování

- pro všechny ročníky zatím organizujeme odběr obědů výdajovým místem. Pro žáky 1. - 2. ročníků je nutno v pondělí k odběru stravu telefonicky přihlásit v době 7.00 - 14.00 (518 398 710); tři pracovní dny předem lze také přes internet. 

Jakmile obdržíme informace z MŠMT, neprodleně Vás budeme informovat. Sledujte prosím tedy Školu online a webové stránky školy.

Mgr. Martin Čechovský

1. ČESKÝ JAZYK

- denně čti nahlas úryvek z knížky nebo Čítanky

- na pátek 19. 2. si procvičuj čtení článku  O KOČCE A PTÁČKOVI - Čítanka str. 90 - 91 - budu zkoušet na známku

- na středu 3. 3. se nauč zpaměti vyjmenovat měkké, tvrdé a obojetné souhlásky 

2. MATEMATIKA

- denně si procvičuj sčítání a odčítání do 20 s přechodem přes desítku zpaměti - příklady typu  9 + 6, 12 - 7 apod. - SNAŽ SE UŽ POČÍTAT HODNĚ RYCHLE!

- denně si procvičuj sčítání a odčítání v oboru do 100 - příklady typu 30 + 7, 85 - 5 apod.

- ve středu 17. 2. budeme psát na známku souhrnné opakování učiva geometrie - učebnice str. 31

3. PRVOUKA

- na čtvrtek 18. 2. si zopakuj k učivu RODINA přesné datum + místo tvého narození a datum, kdy slavíš svátek - budeme psát na známku

 

POZN. Připomínám, že písemné úkoly dostávají děti v pondělí, úterý, středu a čtvrtek. Tyto úkoly mají poznamenány v úkolníčku.

Termíny prázdnin ve šk.roce 2020/21:

Začátek školního roku: 1.9.2020

Podzimní: 29.10. a 30.10.2020

Vánoční: od 23.12., nástup do školy 4.1.2021

Pololetní: 29.1.2021

Jarní: 22.2.- 28.2.2021

Velikonoční: 1.4.2021

Konec školního roku: 30.6.2021

© 2017 ZŠ Očovská Hodonín. All Rights Reserved. Designed By www.wiit.cz Jaromír Kalábek