logoocov

 

Základní škola Očovská, Hodonín

2.B (9)

čtvrtek, 16 leden 2020 16:59

Týdenní plán 20. - 24. 1. 2020

Napsal(a)
 

Informace

20. 1. - čtenářská dílnička v dětském oddělení MěK (děti si můžou vzít čtenářský průkaz, který musí být platný, roční  poplatek činí 40,- Kč)
24. 1. - Školička bruslení 10:00 - 11:00 hod.(pouzdro, pastelky, pití, svačina, čip, brusle, přilba, rukavice)

Český jazyk

Co jsme se naučili; Hlásky a písmena; Samohlásky
Sloh: Popisujeme zvíře

Český jazyk s. 85 - 90

Čítanka – s. 72 - 76

Písanka 1 s. 39 - 40

Matematika

 Úsečka; Sčítání a odčítání bez přechodu desítek
Učebnice 5 s. 19 - 22

Prvouka

Téma: Opakování: Domov; Zvířata v zimě

Já a můj svět s. 32, 33
Pracovní sešit k učebnici - s. 35, 36, 37

Zopakuj si!

ČJ - abecedu, slova opačného významu (protiklady), slova stejného nebo podobného významu,  Slova významem nadřazená a podřazená; slova významem souřadná; (21. 1. pololetní písemná práce, 22. 1. diktát))
MA - sčítání a odčítání do 20; sčítání a odčítání desítek do 100

Připrav si!

MA - pravítko, ostrouhanou tužku
VV (21. 1.) - zmizík

pátek, 10 leden 2020 15:55

Týdenní plán 13. - 17. 1. 2020

Napsal(a)
 

Informace

20. 1. - čtenářská dílnička v dětském oddělení MěK
 24. 1. - Školička bruslení

Český jazyk

 Co jsme se naučili; Jak poznáme slabiku
Sloh: Popisujeme zvíře

Český jazyk s. 72, 75 - 80

Čítanka – s. 64 - 71

Písanka 1 s. 35 - 38

Matematika

Bod; Úsečka; Sčítání a odčítání desítek
Učebnice 5 s. 10, 15, 17, 18

Prvouka

Téma: Domov - Místo, kde žijeme; Naše vlast - ČR

Já a můj svět s. 30, 31
Pracovní sešit k učebnici - s. 32, 33, 34

Zopakuj si!

ČJ - abecedu, slova opačného významu (protiklady), slova stejného nebo podobného významu,  Slova významem nadřazená a podřazená; slova významem souřadná; diktát (21. 1. pololetní písemná práce)
MA - sčítání a odčítání do 20, sčítání a odčítání desítek do 100
Prv - otázky 1 - 6 (učebnice s. 24 - 28, test 15. 1.)

Připrav si!

MA - pravítko, ostrouhanou tužku
VV (21. 1.) - zmizík

úterý, 03 prosinec 2019 13:37

Sběr papíru

Napsal(a)

!!! Oznámení změny ve sběru papíru!!!

Vzhledem k nepříznivému vývoji cen na trhu se separovanými surovinami nastávají ve společnosti TESPRA  s okamžitou platností změny ve sběru papíru na všech ZŠ  a MŠ.

Nová opatření pro žáky i rodiče školy, která  jsou nutná v rámci sběru papíru dodržovat:

  • Papír, který budeme přijímat, se musí skládat pouze z čistého papíru, do kterého patří – kancelářský papír, noviny, časopisy, reklamní letáky, sešity, bloky, výkresy, balicí papír
  • Papír nesmí obsahovat příměs lepenky: v žádném případě papírové a lepenkové obaly-krabice, karton, desky – obaly knih, diáře….
  • LEPENKU a KARTONY NEBUDEME PŘIJÍMAT, neboť by škola musela za tento odevzdaný papírový odpad zaplatit sankce
  •  !! Toto opatření se týká i rodičů, kteří přiváží papír v průběhu celého roku na Sběrný dvůr – to znamená, že by rodiče museli za přivezené papírové a lepenkové obaly zaplatit Sběrnému dvoru částku podle aktuálního ceníku.

Závěr: prosíme děti i rodiče – NENOSTE LEPENKU A KARTONY DO ŠKOLNÍCH SBĚRŮ. DĚKUJEME.

První sběr papíru se uskuteční 10. 12. od 7.00 hodin před budovou školy.

úterý, 05 listopad 2019 07:19

Termíny bruslení

Napsal(a)

Děkuji všem rodičům, babičkám a dědečkům, kteří ve svém volném čase přišli na zimní stadion a zavázali dětem brusle. I mně jste tím neskutečně pomohli.
Na žádost rodičů přidávám další termíny. Budu ráda, když opět přijdete a pomůžete nám. Děkuji.

Termíny bruslení: 22. 11., 6. 12., 24. 1., 28. 2., 27. 3. (pátky) vždy od 10:00 - 11:00.

úterý, 15 říjen 2019 12:34

ŠKOLNÍ ŘÁD

Napsal(a)

ŠKOLNÍ ŘÁD

Na webových stránkách školy najdete školní řád:

DOKUMENTY - DOKUMENTY ŠKOLY - VNITŘNÍ PŘEDPISY - ŠKOLNÍ ŘÁD

Dětem vlepím do notýsku krátký text ohledně školního řádu.

Prosím rodiče o podpisy v notýsku, kterými potvrzujete, že jste se se školním řádem naší školy seznámili ( stačí strany 1 - 6 ).

pondělí, 16 září 2019 20:53

Dotazník pro rodiče

Napsal(a)

Dotazník pro rodiče

Verze pro tisk          On line verze

 

čtvrtek, 29 srpen 2019 18:57

Rozvrh hodin

Napsal(a)

rozvrh 2B

úterý, 27 srpen 2019 19:39

Organizace školního roku 2019/2020

Napsal(a)

 Organizace školního roku 2019/2020

Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 30. ledna 2020. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v úterý 30. června 2020.

Podzimní prázdniny připadnou na úterý 29. října a středu 30. října 2019.

Vánoční prázdniny budou zahájeny v pondělí 23. prosince 2019 a skončí v pátek 3. ledna 2020.
Vyučování začne v pondělí 6. ledna 2020.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 31. ledna 2020.

Jarní prázdniny jsou 17. – 23. 2. 2020.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 9. dubna 2020.
Pátek 10. dubna 2020 je
státním svátkem.

Hlavní prázdniny budou trvat od středy 1. července 2020 do pondělí 31. srpna 2020.
 
Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne v úterý 1. září 2020.

.

 
© 2017 ZŠ Očovská Hodonín. All Rights Reserved. Designed By www.wiit.cz Jaromír Kalábek