logoocov

 

Základní škola Očovská, Hodonín

2.B (24)

úterý, 26 květen 2020 12:10

STŘEDA-PÁTEK 27. - 29.5.

Napsal(a)

STŘEDA-PÁTEK 27. - 29.5.

Informace

Sleduj vysílání UčíTelka.

Vážení rodiče, Ti kteří jste zůstali s dětmi na distanční výuce, máte na výběr. Můžete mi vypracované listy vyfotit a poslat na email s dalšími úkoly z učebnic a nemusíte je pak již zakládat. V tomto případě ale vždy v týdnu, kdy byl úkol zadán. A nebo je budete zakládat,

 a pak mi je v určený termín přinesete do školy. Nechám to na Vás, co Vám lépe vyhovuje.

Příští týden můžete poslat děti do školy, aby si vyklidily šatní skříňku, odnesly domů boxík, cvičební úbory a výkresy. Vždy před vyučováním v 7:30 nebo po vyučování od 12:00. Dejte, prosím, ale vědět dopředu na email.

Vážení rodiče, pokud i nadále potřebujete s něčím poradit, vysvětlit úkol, neváhejte a napište mi.

Děti, co navštěvují i odpolední aktivitu, odchází ze školy hlavním vchodem!

Český jazyk

ČTVRTEK
Sleduj vysílání UčíTelka.
9:35 Téma: Osvojujeme si čtenářskou dovednost – záměr autora

Co jsme se naučili
Učebnice s. 141 /4 b napiš jako diktát, vyfoťte a pošlete do pátku 29. 5.
Nezapomeňte na datum, napsat stránku a cvičení.

Učebnice s. 142 - ústně

Pracovní list 3 – procvičování tvrdých a měkkých souhlásek
Pracovní list 4 – zeměpisná jména

Čítanka  s.124 – 127,129; číst vlastní knihu (čtení na celý týden)
Připomínám: číst nahlas, odpovídat na otázky pod textem, čtení s porozuměním
Hra – vyber si jedno povolání (s. 127), pošli do pátku 29. 5.

Písanka 2 s. 36 (úkol na celý týden)

Milí rodiče, využijte, prosím, v písance volné řádky Docvičuj, oprav nebo Diktát slov a jednou týdně jim dejte diktát slov nebo věty z probraného učiva (učebnice ČJ) nebo můžete využít slov či vět přímo z písanky. Děkuji.

Matematika

PÁTEK
Sleduj vysílání UčíTelka.
 9:35 Téma: Rozlišujeme sudá a lichá čísla 
Násobení 3
PS
s. 23/ 1-5, vyfoťte a pošlete do neděle 31. 5.

Procvičuj si:
 
Násobky 3 zde, zde

PRVOUKA

STŘEDA
Sleduj vysílání UčíTelka.
9:35 Téma: Poznáváme hospodářská zvířata

Pracovní sešit k učebnici s. 62, 64-65
Co by měli žáci po dokončení tématu zvládnout? (Odpověď najdete v pracovním sešitě s. 65.)

TV, VV,
PČ, HV

 Dlouhodobý úkol po celou dobu domácí výuky:
TĚLESNÁ VÝCHOVA –
skákej přes švihadlo, zaskákej si panáka, běh přes překážky, jízda na kole nebo kolečkových bruslí
  - trénuj kotoul vpřed, kotoul vzad (za dohledu dospělé osoby), stoj na lopatkách (tzv. svíčka)
                                           Zacvič si s UčíTelkou.

PRACOVNÍ ČINNOSTI
VÝTVARNÁ VÝCHOVA

HUDEBNÍ VÝCHOVA –opakování písniček zadané v průběhu domácí výuky
 - rytmická cvičení - učebnice s. 8, 12, s. 16 (nota půlová), s. 32 (pomlka osminová)

Připrav si

Čtení - číst vlastní knihu, připravit si záznam o knize

MATEMATIKA – připravit si do obálek kartičky násobků 2 – 6 (násobky a příklady) a uschovají do 3. třídy. Děti, co chodí do školy, si je přinesou do třídy.

TÝDENNÍ PLÁN 25. – 29. 5.

PONDĚLÍ–ÚTERÝ 25. – 26. 5.

 

Informace

Sleduj vysílání UčíTelka.

Od 25. 5. budou na webu úkoly pro děti, které zůstaly na distanční výuce. Shodují se s úkoly, které budeme pracovat s dětmi ve třídě.
Vážení rodiče, pokud i nadále potřebujete s něčím poradit, vysvětlit úkol, neváhejte a napište mi.

Český jazyk

PONDĚLÍ
Sleduj vysílání UčíTelka.

9:35 Téma: Rozeznáváme přídavná jména a zájmena
Pomůcky:

Co jsme se naučili
Učebnice s. 141 /4 a napiš jako diktát, vyfoťte a pošlete do středy 27. 5.
Nezapomeňte na datum, napsat stránku a cvičení.

Pracovní list 1 – procvičování tvrdých a měkkých souhlásek
Pracovní list 2 – procvičování souhlásek na konci slov
Vypracované pracovní listy založ do složky.

Čítanka  s.124 – 127,129; číst vlastní knihu (čtení na celý týden)
Připomínám: číst nahlas, odpovídat na otázky pod textem, čtení s porozuměním
Hra – vyber si jedno povolání (s. 125), pošli do pátku 29. 5.

Písanka 2 s. 36 (úkol na celý týden)

Milí rodiče, využijte, prosím, v písance volné řádky Docvičuj, oprav nebo Diktát slov a jednou týdně jim dejte diktát slov nebo věty z probraného učiva (učebnice ČJ) nebo můžete využít slov či vět přímo z písanky. Děkuji.

Matematika

ÚTERÝ
Sleduj vysílání UčíTelka.
 9:35 Téma: Procvičujeme násobení a dělení

Dělení dvěma, polovina
PS
s. 22/ 4, 5 (vyber si jeden sloupeček s jednotkami a napiš na volný list papíru) pošli do středy 27. 5.

Pracovní list 1 – násobení a dělení 2
Pracovní list 2 – dělení dvěma, polovina (tento pracovní list byl již zaslán na email)
Vypracované pracovní listy založ do složky.

PRVOUKA

STŘEDA
Sleduj vysílání UčíTelka.
9:35 Téma: Poznáváme hospodářská zvířata

Pracovní sešit k učebnici s. 62, 64-65
Co by měli žáci po dokončení tématu zvládnout? (Odpověď najdete v pracovním sešitě s. 65.)

TV, VV,
PČ, HV

 Dlouhodobý úkol po celou dobu domácí výuky:
TĚLESNÁ VÝCHOVA –
skákej přes švihadlo, zaskákej si panáka, běh přes překážky, jízda na kole nebo kolečkových bruslí
  - trénuj kotoul vpřed, kotoul vzad (za dohledu dospělé osoby), stoj na lopatkách (tzv. svíčka)
                                           Zacvič si s UčíTelkou.

PRACOVNÍ ČINNOSTI
VÝTVARNÁ VÝCHOVA

HUDEBNÍ VÝCHOVA –opakování písniček zadané v průběhu domácí výuky
 - rytmická cvičení - učebnice s. 8, 12, s. 16 (nota půlová), s. 32 (pomlka osminová)

Připrav si

Čtení - číst vlastní knihu, připravit si záznam o knize

Strana 1 z 2
© 2017 ZŠ Očovská Hodonín. All Rights Reserved. Designed By www.wiit.cz Jaromír Kalábek