logoocov

 

Základní škola Očovská, Hodonín

 

1.C (18)

Týdenní plán 12. - 16. 11.

 Informace

Prosím, zakupte dětem školní kuličkové počitadlo (vzor - např. https://www.modroocko.cz/hracka/pocitadlo-cervene-woody/ ),

je dobré barevné rozlišení kuliček 5+5 v jedné řadě (10 řad kuliček).

Přinést počitadlo během tohoto týdne do školy; děti budou mít počitadla uložená v boxíku a budou podepsaná, děkuji. Doporučuji mít počitadlo i doma.

Naučit se do konce týdne báseň – stačí 2 sloky, šikovné děti zvládnou i všechny 3 – dobrovolné – v pondělí přiloženo v deníčku.

 Český jazyk

Hlásky a písmena – Pp + slabiky, skládání a rozkládání slabik,
čtení, psaní a rozlišení probraných písmen. Mít na kartičkách v zásobníku písmena pP a příslušné slabiky (podepsaná nebo monogram).

Živá abeceda str. 35 - 38

Písanka 1 – vybrané strany dle probraných písmen (dbáme na úpravu) – prohlížejte celý sešit.

Matematika

 Sčítání a odčítání v oboru čísel do 5. Jednoduché slovní úlohy. Číslo 6.
Učebnice 1. díl str. 23 - 26

Prvouka

Opakování: Na podzim – malý test na spojování – viz str.19 – v úterý.

U nás doma: Moje rodina.
Já a můj svět str. 19 - 21

Zopakuj si!

M - sčítání a odčítání čísel v oboru do 5. Znát matematická znaménka.
ČJ - sluchem i zrakem rozlišovat první hlásky a písmena, umět vyznačit počet a délku slabik, čtení písmen a slabik, tvoření jednoduchých slov (mele, sele, malá, máma, maso, Ema, …) – denně číst! Psaní probraných písmen a slabik.
Prv – umět rozlišit ovoce, zeleninu, listnaté a jehličnaté stromy

Připrav si!

Diktujte dětem procvičená psací písmena a slabiky
z písanky – denně procvičovat.

- denně kontrola pouzdra (ostrouhané tužky a pastelky - 12 barev)

VV - přinést podepsanou igelitku nebo složku - na výkresy
Prv (13. 11.) - přinést rodinnou fotografii

středa, 07 listopad 2018 11:37

Informace k 8.11.

Ve čtvrtek 8.11. jdeme se třídou do kina. Sraz v 8.00 v šatně školy, nepřezouvat, v 8.05 vycházíme ze školy. Děti si do školy vezmou věci do M a ČJ - deníček, notýsek, pouzdro, Živou abecedu + písmena (nezapomenout písmena Ooó), matematiku prac.sešit, svačinu, pití, čip, papírové kapesníky. Do kina si děti mohou vzít pití.

Trénovat čtení v ŽA, psaní probraných písmen, sčítání a odčítání do 5.

neděle, 04 listopad 2018 18:08

Týdenní plán 5.-9.11.

Týdenní plán 5. - 9. 11. 2018

 Informace

8. 11. - jdeme do kina – vybírám 40,- Kč
 - prosím o hotovost za fotografie, kdo nedal

 Český jazyk

Hlásky a písmena – Oo, skládání a rozkládání slabik,
čtení a rozlišení probraných písmen

Živá abeceda str. 31, 32 - 35

Písanka 1 – str. 5, 6, 7, 13, 14, 15, 16, 18 – vybrané řádky

Matematika

 Sčítání a odčítání v oboru čísel do 5; Jednoduché slovní úlohy
Učebnice 1. díl str. 21 - 24

Prvouka

 Na podzim:  Podzim na poli. Stromy na podzim.
Já a můj svět str. 17 - 18

Zopakuj si!

M - sčítání a odčítání čísel v oboru do 4 – denně opakovat, čtení číslic – umět vyvodit jejich počet, porovnávání čísel
 ČJ - sluchem i zrakem rozlišovat první hlásky a písmena, vyznačit počet a délku slabik, čtení písmen a slabik, tvoření slabik

Připrav si!

  - denně kontrola pouzdra (ostrouhané tužky a pastelky - 12 barev)

Týdenní plán 29. 10. - 2. 11. 2018

 Informace

29. - 30. 10.  - podzimní prázdniny

Prosím o hotovost za fotografie, kdo nedal.

 Český jazyk

Hlásky a písmena – Ss, skládání a rozkládání slabik,
čtení a rozlišení probraných písmen

Živá abeceda str. 29 - 31

Písanka 1 – str. 4, 5, 6, 7, 13, 14, 15, 16 – vybrané řádky

Matematika

Odčítání v oboru čísel do 4. Čtení a psaní číslic 5. Sčítání a odčítání v oboru čísel do 4. Jednoduché slovní úlohy.
Učebnice 1. díl str. 19 - 21

Prvouka

 Na podzim: Podzim v sadu. Podzim na poli.
Já a můj svět str. 16 - 17

Zopakuj si!

M - sčítání a odčítání čísel v oboru do 4; matematická znaménka
ČJ - sluchem i zrakem rozlišovat první hlásky a písmena, vyznačit počet a délku slabik, čtení písmen a slabik (vytvořit ma, má, la, lá, me, mé, le, lé, …)

Denně číst.

Báseň Drak.

Připrav si!

Mít v pořádku pouzdro – ostrouhané tužky a pastelky; v zásobníku probíraná písmena a číslice, každý den mít deníček a notýsek.

Týdenní plán 22. - 26. 10. 2018

 Informace

29. - 30. 10.  - podzimní prázdniny

Do konce tohoto týdne výběr hotovosti za fotografie žáků.

Prosím o kontrolu kartiček všech probraných písmen a slabik (Mm,ma, má, me, mé, Aa, Áá, Ll,la, lá, le, lé, Ee ) - podepsané

 Český jazyk

Hlásky a písmena – Ee, Ss, skládání a rozkládání slabik,
čtení a rozlišení probraných písmen,
přednes básně (bude v deníčku) – na 31.10., 1.a 2.11.

Živá abeceda str. 26 - 28

Písanka 1 – str.2, 4 – 7 (dbáme na úpravu, negumujeme)

MPP – str.32 – 35 (procvičovat ruku i doma), Psaní číslic – číslice 4, 5

Matematika

Čtení a psaní číslic 4, 5; sčítání a odčítání v oboru čísel
do 4; jednoduché slovní úlohy
Učebnice 1. díl str. 17 - 21

Prvouka

 Na podzim: Živočichové na podzim. Podzim v sadu.
Já a můj svět str. 14 - 15

Zopakuj si!

M – procvičovat sčítání a odčítání čísel v oboru do 3, znát znaménka +, -, =, větší, menší 
ČJ - sluchem i zrakem rozlišovat první hlásky a písmena, vyznačit počet a délku slabik, čtení písmen a slabik (umět vytvořit z kartiček ma, má, la, lá, me, mé, le, lé) – denně číst, procvičovat všechna probraná písmena i slabiky!

Připrav si!

ČJ - písmeno Ss + slabiky s písmenem S

Kontrola pouzdra.

Týdenní plán 15. - 19. 10. 2018

 Informace

15., 16.10. - sběr vršků od PET lahví (ne velká víčka od aviváže, pracích prostředků, kávy, ..)

16.10. – 10.00 h - čtenářská dílna v Městské knihovně

 Český jazyk

Hlásky a písmena – L l; Ee, skládání a rozkládání slabik, čtení a rozlišení probraných písmen

Živá abeceda str. 22 - 25

Písanka: Moje první psaní – str. 28 - 35 (uvolňovací cviky)
Písanka 1 – str. 2 – 3 (dbát na úpravu)

Matematika

Čtení a psaní číslic 4; sčítání v oboru čísel do 4, slovní úlohy
Učebnice 1. díl str. 16 - 19

Prvouka

 Na podzim: Barvy podzimu, Podzimní počasí, Živočichové na podzim, Podzim v sadu
Já a můj svět str. 12 - 15

Zopakuj si!

M - přirozená čísla 1 – 5, porovnávání čísel <, >, =
 - sčítání a odčítání čísel v oboru do 3, znaménka plus, mínus, rovná se – znát a umět pojmenovat
 ČJ - sluchem i zrakem rozlišovat první hlásky a písmena, vyznačit počet a délku slabik, čtení písmen a slabik (vytvořit ma, má, la, lá) – denně číst

Připrav si!

ČJ - písmeno Ee + slabiky s písmenem E, slabiky s písmeny Mm, Ll (vše podepsané)

 

 Kontrola pouzdra – ostrouhané pastelky (všechny barvy) a tužky

pondělí, 08 říjen 2018 11:14

DÚ + informace

8.-12.10.

DÚ - báseň - v deníčku. naučit se zpaměti - do pátku tohoto týdne

VV+PČ - přinést vylisované listy ze stromů ve čtvrtek i v pátek (různé tvary a velikosti, lépe menší)

Peníze za fotky - přinést do konce října

Podepisovat deníčky i notýsky (i zadní str. - info.)

 

Týdenní plán 8. - 12. 10. 2018

 Informace

- podepisovat DÚ, zprávy v deníčku
- každodenní kontrola aktovky, pouzdra (každý den musí mít ostrouhané pastelky a tužky), učebnic - probírané učivo doma zopakovat
  8. 10. (pondělí) – fotografování „Můj první školní rok“ (informace v deníčku - cena 1 ks fotografie 30,-Kč, od 3 ks a více cena jedné fotografie 25,- Kč; prosím o zaplacení nahlášených kusů fotografií)
 - 9. 10. v 17:00 se uskuteční v jídelně školy členská schůze ŠR, v 17:45 budou pokračovat třídní schůzky ve třídě 1.C (podepsat v notýsku) - informace v deníčku; prosím o vyplněný a podepsaný tiskopis + 80,-Kč do školní rady – kdo nedal, děkuji

- v případě nemoci dítěte prosím o omluvu do dvou dnů – mailem, telefonem, osobně; doplnění a domácí procvičování učiva dle týdenního plánu

- sbírají se vršky od plastových lahví, děti je již mohou nosit do školy - termín bude oznámen

 Český jazyk

Hlásky a písmena – L l; skládání a rozkládání slabik, čtení probraných písmen

Živá abeceda str.19 - 23

Písanka: Moje první psaní – str. 23 dokončena, kdo nestihl (obtahovat vzory + dokončit tvar), str. 24 - 31 (uvolňovací cviky)
Písanka 1 – str. 1

Matematika

Čtení a psaní číslic 3; 4; Sčítání v oboru čísel do 3
Učebnice 1. díl str. 13 - 17

Prvouka

 2. Na podzim
Já a můj svět str. 10 - 11

Zopakuj si!

M - přirozená čísla 1 – 5, orientace v číselné řadě, počítání předmětů v daném souboru
 ČJ - sluchem i zrakem rozlišovat první hlásky a písmena, vyznačit počet a délku slabik, umět tvořit slabiku ma, má

Připrav si!

ČJ – podepsané kartičky s písmeny Mm, AaÁá, Ll + slabiky s písmenem Mm,Ll
M – podepsané kartičky s označením +, -, <, >, = (nosit i číslice 1 – 10, tečky, obrázky)

PČ (18. 10.) - přinést vylisované listy

 

- obalené notýsky, deníčky – nosit každý den; obalené pracovní sešity – nosit dle rozvrhu

- děti dostanou barevnou složku na DÚ (pouze na pracovní listy)

© 2017 ZŠ Očovská Hodonín. All Rights Reserved. Designed By www.wiit.cz Jaromír Kalábek