logoocov

 

Základní škola Očovská, Hodonín

1.C (37)

Týdenní plán 11. -  15. 3. 2019

 Informace

8.3. – zaplaceno 25,-Kč/1 žák z třídního fondu – výstava sál Evropa

21.3. – poslední školička bruslení – vybírám 30,-Kč. Velmi děkuji za pomoc při obouvání bruslí.

 Český jazyk

Čtení slova s dvojhláskou ou, au;  slova se dvěma souhláskami na začátku.
Hláska a písmeno Rr, Au, Ou, Cc

Slabikář str. 43 – 48

Pracovní sešit – probíraná písmena

Písanka 2 str. 39 - 40 (dbáme na úpravu)
Písanka 3 str. 1, 2

Matematika

Přirozená čísla 0 - 20 (posloupnost čísel, počítání předmětů)
Učebnice 2. díl str. 32
Učebnice 3. díl str. 1 - 3

Prvouka

 Na jaře - Jaro je tady; Příroda na jaře.
Já a můj svět str. 46 - 47

Zopakuj si!

ČJ - diktovat psací písmena, slabiky, slova (umět psát podle diktátu), procvičovat opis a přepis písmen, slabik, slov. Denně číst, denně psát - opis (z psacího písma na psací), přepis (z tiskacího na psací), diktát probraných písmen, slabik, slov – např.dle Písanky 2; tento týden diktát na velká psací písmena
M - sčítání a odčítání v oboru čísel do 10

Připrav si!

- denně kontrola pouzdra (ostrouhané tužky a pastelky - 12 barev, pero + náhradní pero nebo bombičky), mít funkční fix na tabulku

- děti budou mít všechna písmenka i slabiky, která probíráme

- mít každý den k dispozici lepidlo i nůžky

Týdenní plán 4. -  8. 3. 2019

 Informace

5. 3. - sběr papíru – prosím o záznam přineseného množství do deníčku, děkuji
7. 3. - 10:00 – 11:00 hod. Školička bruslení (vybírám 30,- Kč). Prosím rodiče opět o pomoc při zavazování bruslí. Děti si přinesou Slabikář, písanku, pouzdro a čip. Svačit budeme po první vyučovací hodině.
S sebou: vhodné oblečení, brusle, rukavice, přilba (lyžařská, cyklistická), pití – v batůžku.

Tento týden není TV v tělocvičně.
8. 3. - sál Evropa - výstava kočárků

 Český jazyk

Tříslabičná slova s otevřenou slabikou, slova se dvěma souhláskami na začátku
Hláska a písmeno Š, š; R, r; Au, Ou

Slabikář str. 38 – 46

PS ke Slabikáři – probíraná písmena

Písanka 2  str. 36 - 38 (dbáme na úpravu)

Matematika

Sčítání a odčítání  v oboru čísel 0 - 10, jednoduché slovní úlohy
Učebnice 2. díl str. 30 - 32

Prvouka

 Na jaře - Okénko do jarní přírody; Jaro je tady.
Já a můj svět str. 44 - 46

Zopakuj si!

ČJ - diktovat psací písmena, slabiky, slova (umět psát podle diktátu), procvičovat opis a přepis písmen, slabik, slov. Denně číst, denně psát - opis (z psacího písma na psací), přepis (z tiskacího na psací), diktát probraných písmen, slabik, slov – např.dle Písanky 2
M - sčítání a odčítání v oboru čísel do 10

Připrav si!

- denně kontrola pouzdra (ostrouhané tužky a pastelky - 12 barev)

- děti budou mít všechna písmenka i slabiky, která probíráme

- mít každý den k dispozici funkční lepidla i nůžky

Týdenní plán 25. 2. - 1. 3. 2019

 Informace

5. 3. - sběr papíru
7. 3. - Školička bruslení (děkuji rodičům za pomoc při obouvání bruslí)

Speciální pedagogická péče pro vybrané žáky – každý čtvrtek

 Český jazyk

Tříslabičná slova s otevřenou slabikou, dvouslabičná slova se zavřenou slabikou
Hláska a písmeno Dd,,Kk; Šš; Rr

Slabikář str. 34 - 42

Písanka 2  str. 30 - 35 (dbáme na úpravu)

Matematika

Sčítání a odčítání  v oboru čísel do 10, jednoduché slovní úlohy
Učebnice 2. díl str. 26 - 28

Prvouka

Člověk a jeho zdraví - Opakování tématu, program Veselé zoubky. Okénko do jarní přírody.
Já a můj svět str. 43, 44

Zopakuj si!

ČJ - diktovat psací písmena, slabiky, slova (umět psát podle diktátu), procvičovat opis a přepis písmen, slabik, slov. Denně číst, denně psát - opis (z psacího písma na psací), přepis (z tiskacího na psací), diktát probraných písmen, slabik, slov – např.dle Písanky 2
M - sčítání a odčítání v oboru čísel do 9

Připrav si!

- denně kontrola pouzdra (ostrouhané tužky a pastelky - 12 barev)

- děti budou mít všechna písmenka i slabiky, která probíráme

- mít každý den k dispozici funkční lepidla i nůžky

Týdenní plán 18. - 22. 2. 2019

 Informace

Každý týden ve čtvrtek bude probíhat pro vybrané žáky speciálně pedagogická péče.
21. 2. (čtvrtek) - 10:00 – 11:00 hod. Školička bruslení (= tento týden bez vyuč.hodiny TV v tělocvičně) - vybírám 30,- Kč. Prosím rodiče či prarodiče o pomoc při zavazování bruslí, děkuji. Děti si přinesou Slabikář, písanku, pouzdro a čip. Svačit budeme po první vyučovací hodině.
S sebou: vhodné oblečení, brusle, rukavice, přilba (lyžařská, cyklistická), pití – zvlášť v batůžku.
5. 3. - sběr papíru

 Český jazyk

Tříslabičná slova s otevřenou slabikou, dvouslabičná slova se zavřenou slabikou
Hláska a písmeno D,d, K,k (písmeno + slabiky)

Slabikář str. 30, 32 - 37

Písanka 2  str. 27 - 31 (dbáme na úpravu)

Matematika

Přirozená čísla 0 - 10, sčítání v oboru čísel do 10
Učebnice 2. díl str. 23 - 25

Prvouka

 Člověk a jeho zdraví – Opakování. Na jaře – Okénko do jarní přírody.

Já a můj svět str.43 - 45

Zopakuj si!

ČJ - diktovat psací písmena a slabiky (umět psát podle diktátu), procvičovat opis písmen a slabik. Denně číst, denně psát - opis (z psacího písma na psací), přepis (z tiskacího na psací), diktát probraných písmen, slabik, slov – např.dle Písanky 2.
M - sčítání a odčítání v oboru čísel do 9

Připrav si!

- denně kontrola pouzdra (ostrouhané tužky a pastelky - 12 barev)
- děti budou mít všechna písmenka i slabiky, která probíráme

- mít každý den k dispozici funkční lepidla i nůžky

.ČJ - Slabikář - dokončeno po str.29 - vše opakovat; DÚ - celá str.31 (vše - dokreslit obrázky dle textu, volba správného slova ke větě, dopsat slova do tabulek, číst), str.30 NE

      - pracovní sešit ke Slabikáři - vše opakovat + vše dokončit po str.13 - prosím, denně čtěte, pište

M -  trénovat psaní číslic, DÚ - str.23 - děti mají poznačeno jen po cv.2, prosím o dokončení celé strany 23; opakovat sčítání a odčítání do 9

Prv - jen opakovat, mít vše po str.42

Písanka 2 - mít vše po str.25;  DÚ - celá str.26 (malé psací "z"), ze str.27 - 2 řádky (zima, zelí)  

 

Denně číst, počítat; denně psát - opis (z psacího písma na psací), přepis (z tiskacího na psací), diktát probraných písmen, slabik, slov - dle Písanky 2.

 

Po prázdninách - písemné práce na procvičené učivo.

 

Děkuji.

Hezké jarní prázdniny!            

Týdenní plán 4. - 8. 2. 2019

 Informace

5. 2. – v 17.00 h třídní schůzka ve třídě 1.C, po skončení tř.schůzek (v 17:30 hod.) schůzka třídních důvěrníků

6. 2. - divadelní představení "Čert a Káča" - 60,- Kč
11. - 15. 2. - jarní prázdniny
 - výpis vysvědčení si děti ponechají doma - nevrací se

 Český jazyk

Tříslabičná slova s otevřenou slabikou
Hláska a písmeno Z,z, D,d (písmeno + slabiky)

Slabikář str. 25 – 32, PS ke Slabikáři – probíraná písmena

Mít v zásobníku kartičky s probíranými písmeny a slabikami.

Písanka 2 – probíraná písmena – dbáme na úpravu

Matematika

Sčítání, odčítání v oboru čísel do 9
Učebnice 2. díl str. 18 - 22

Prvouka

Člověk a jeho zdraví - Péče o tělo. Výživa lidského těla. Ája je nemocná.

Já a můj svět str. 40 - 42

Zopakuj si!

ČJ - diktovat psací písmena a slabiky (umět psát podle diktátu), procvičovat opis písmen, slabik, slov
M - sčítání a odčítání v oboru čísel do 8

Připrav si!

- denně kontrola pouzdra (ostrouhané tužky a pastelky - 12 barev)
- děti budou mít všechna písmenka i slabiky, která probíráme

- mít každý den k dispozici funkční lepidla i nůžky

 

 Informace

- dokončení diagnostické prověrky čtení, báseň z minulého týdne

29. 1. - preventivní program CPR (Centrum pro rodinu) "Já a moji kamarádi" - ve třídě
31. 1. - výpis vysvědčení (přinést složku)
1. 2.(pátek) - jednodenní pololetní prázdniny

5. 2. - třídní schůzka ve třídě I.C
6.2. - divadelní představení "Čert a Káča" – vybírám 60,- Kč

 Český jazyk

Tříslabičná slova s otevřenou slabikou.
Hláska a písmeno Vv, Zz (písmeno + slabiky)

Slabikář str. 23 – 27, PS ke Slabikáři – probíraná písmena

Mít v zásobníku kartičky s probíranými písmeny a slabikami.

Písanka 2  str. 20 - 23 (dbáme na úpravu)

Matematika

Přirozená čísla 0 - 9 (porovnávání, počítání předmětů, psaní číslic 0 - 9, sčítání do 9)
Učebnice 2. díl str. 15 - 19

Prvouka

 Člověk a jeho zdraví – Lidské tělo. Péče o tělo.
Já a můj svět str.39 - 40

Zopakuj si!

ČJ - diktovat probraná psací písmena, slabiky a slova (umět psát podle diktátu), procvičovat opis písmen a slabik, přepis z tiskacích písmen na psací; denně číst
M - sčítání a odčítání v oboru čísel do 8

Připrav si!

- denně kontrola pouzdra (ostrouhané tužky a pastelky - 12 barev)
- děti budou mít všechna písmenka i slabiky, která probíráme

- děti budou mít v pořádku nůžky i lepidlo! (některá lepidla jsou vyschlá), mít k dispozici na každý den (nůžky mohou být v pouzdře, lepidlo v boxíku)

Týdenní plán 21. - 25. 1. 2019

 Informace

Velmi děkuji rodičům a příbuzným za pomoc při obouvání bruslí na Školičce bruslení. Další bruslení je 21.2. – opět vítám pomoc při zavazování bruslí. Prosím, trénujte s dětmi samostatnost při sebeobslužných činnostech – oblékání, obouvání, nazouvání bruslí, poznávání svých věcí (mít podepsané) a zodpovědnost za ně, orientace ve své tašce, … . Děkuji.

Tento týden - diagnostická prověrka čtení

                   - pololetní písemná práce z matematiky (sčítání a odčítání v oboru čísel do 8, slovní úlohy, číselná řada, porovnávání)

                   - pololetní písemná práce z jazyka českého (diktát tiskacích písmen, spojování slov s obrázky, určování počátečních slabik, spojování psacích a tiskacích písmen, čtení s porozuměním, přepis a opis psacích písmen)

22.1. – preventivní program CPR (Centrum pro rodinu) – „Já a moji kamarádi“ – ve třídě

Kontrola zásobníku – mít (PODEPSANÉ) kartičky všech probíraných písmen a slabik!    

V deníčku – báseň – naučit se zpaměti do konce tohoto týdne.            

 Český jazyk

Jednoslabičná slova se zavřenou slabikou (typ les).
Hláska a písmeno Nn, Vv (písmeno + slabiky)

Slabikář str. 19 – 23

Pracovní sešit ke Slabikáři – probíraná písmena, slabiky, slova – procvičování.

Báseň – zpaměti (v deníčku).

Písanka 2  str. 6, 7, 8, 9, 10, 19, 20, 21 (dbáme na úpravu)

Matematika

Sčítání a odčítání v oboru čísel do 8; přirozená čísla 0 - 9 (porovnávání, počítání předmětů, psaní číslic 0 - 9)
Učebnice 2. díl str. 13 - 16

Prvouka

 Člověk a jeho zdraví – Spolužáci. Lidské tělo.
Já a můj svět str. 38 – 39

Kontrola pracovní učebnice – mít vše v lekci „V zimě“.

Zopakuj si!

ČJ - diktovat psací písmena a slabiky (umět psát podle diktátu), pololetní pís.opakování 22.1.
M - přirozená čísla 0 - 8 - pololetní opakování 24.1.
ČJ - naučit se báseň do 25. 1. ( v deníčku)

Prv – kontrola pracovní učebnice

Připrav si!

- denně kontrola pouzdra (ostrouhané tužky a pastelky - 12 barev)
- děti budou mít všechna písmenka i slabiky, která probíráme

Strana 1 z 3
© 2017 ZŠ Očovská Hodonín. All Rights Reserved. Designed By www.wiit.cz Jaromír Kalábek