logoocov

 

Základní škola Očovská, Hodonín

1.C (48)

středa, 22 květen 2019 11:18

Informace - akce

foto třídy - 1 ks/ 10 Kč - vybírám peníze dle objednaného počtu
24.5. - sběr vršků - poslední v tomto školním roce
28.5. - sběr papíru - poslední v tomto školním roce
30.5. - výlet ZOO Lešná - vybírám 200,- Kč (40,-Kč vstupné + 160,- autobus) - nachystat pláštěnku, kapesné. Odjezd od školy v 8.00 hod, sraz v 7.50 před jídelnou školy; příjezd mezi 15.00 - 15.30. Přesné informace budou nalepeny v deníčku.
 

Týdenní plán 20. - 24. 5. 2019

 Informace

Společná fotografie třídy – 1 ks / 10,-Kč – do deníčku, prosím, napište počet fotografií k zakoupení, dle počtu přinést příslušnou částku Kč, děkuji.

21.5. Etické dílny – program "Jak se chránit v nebezpečných situacích?"                                                                                              28. 5. - sběr papíru
30. 5. výlet ZOO Lešná

5. 6. - MěK Hodonín - projekt na podporu čtenářské gramotnosti "Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka" (ke konci školního roku slavnostní pasování na čtenáře)

 Český jazyk

Složitější víceslabičná slova, čte slova se skupinami dě, tě, ně; di dy; ti ty; ni ny
Slabiky di, ti, ni, dě, tě, ně
Diktát vět - středa
Přepis vět - čtvrtek
Slabikář
str. 85 - 91

Písanka 3 str. 31 – 40 (dbáme na úpravu)

Matematika

Sčítání a odčítání do 20 bez přechodu desítky, jednoduché slovní úlohy, vztahy (o několik více, méně).

Kilogram. Geometrické tvary.

Učebnice 3. díl str. 26 - 30

Prvouka

Místo, kde žijeme. Na výletě.

Test – Kolik je hodin? (celé hodiny – viz str.60) - papírové hodiny.
Já a můj svět str. 62 - 63

Zopakuj si!

ČJ - diktovat krátké věty (umět psát podle diktátu), procvičovat opis a přepis ( věty)
M - sčítání v oboru čísel do 20 bez přechodu desítky,
procvičovat slovní úlohy - umět vytvořit odpověď; pojem o několik více/méně – znát řešení 
Prv - poznávat pouze celé hodiny

Připrav si!

 - vybírám 10,- Kč za kus společné fotografie
- denně kontrola pouzdra (pero, ostrouhané tužky a pastelky - 12 barev, fix na tabulku)
- mít každý den k dispozici nůžky a lepidlo

neděle, 12 květen 2019 21:37

Týdenní plán 13.-17.5.

Týdenní plán 13. - 17. 5. 2019

 Informace

15. 5. - divadelní představení "Jak se Honza učil čarovat" (vybírám 60,-Kč)
17. 5. - fotografování třídy

21.5. Etické dílny – program "Jak se chránit v nebezpečných situacích?" (změna termínu)
28. 5. - sběr papíru
30. 5. výlet ZOO Lešná
5. 6. - MěK Hodonín - projekt na podporu čtenářské gramotnosti "Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka" (ke konci školního roku slavnostní pasování na čtenáře)

 Český jazyk

Hláska a písmeno Gg. Složitější víceslabičná slova, čte slova se skupinami dě, tě, ně. Hláska a písmeno ď, ť, ň; dě, tě, ně.
Opis slov, vět - úterý

Diktát věty - čtvrtek
Slabikář
str. 81 - 87

Písanka 3 str. 27 - 34 (dbáme na úpravu)

Matematika

Sčítání a odčítání do 20 bez přechodu desítky, jednoduché slovní úlohy, vztahy ( o několik více, méně). Litr. Geometrické tvary.

Učebnice 3. díl str. 23 – 27

Tento týden pís.práce na + - do 20 bez přechodu desítky.

Prvouka

Kolik je hodin? Opakování – Orientace v čase. Téma: Člověk ve společnosti - Místo, kde žijeme. Na výletě.
17. 5. - test Orientace v čase (roční období, měsíce, dny v týdnu). PAPÍROVÉ HODINY!
Já a můj svět str. 60 - 63

Zopakuj si!

ČJ - diktovat krátké věty (umět psát podle diktátu), procvičovat opis a přepis (slova, věty)
 M – sčítání a odčítání v oboru čísel do 20 bez přechodu desítky,
procvičovat slovní úlohy - umět vytvořit odpověď 
Prv - umět vyjmenovat 12 měsíců, jak jdou po sobě;
znát 4 roční období, kolik má každé obd.měsíců, dny v týdnu

Připrav si!

TV - švihadlo (podepsané), TV úbor
- denně kontrola pouzdra (pero, ostrouhané tužky a pastelky - 12 barev, fix na tabulku)
- mít každý den k dispozici nůžky a lepidlo

neděle, 05 květen 2019 13:29

Týdenní plán 6.-10.5.

Týdenní plán 6. - 10. 5. 2019

 Informace

6.5. (pondělí), 17 - 19 hodin - DigiDěti - přednáška pro rodiče, kteří chtějí porozumět  online světu svých dětí; školní jídelna ZŠ Očovská - zdarma
7.5. MěK Hodonín – čtenářská dílnička – děti si s sebou mohou vzít průkaz čtenáře a vrátit/půjčit knihy z knihovny (do školy si vzít všechny učebnice a sešity dle rozvrhu)

8.5. – Státní svátek - volno

9. 5. - Etické dílny – program "Jak se chránit v nebezpečných situacích?"

15. 5. - divadelní představení – do 14.5. přinést 60,- Kč
30. 5. výlet ZOO Lešná
5. 6. - MěK Hodonín - projekt na podporu čtenářské gramotnosti "Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka" (ke konci školního roku slavnostní pasování na čtenáře)

 Český jazyk

Složitější víceslabičná slova, slova se slabikotvorným r, l.
Hláska a písmeno F f; G g.
Přednes básně – vybrat jednu ze str.75.
Diktát (věty) - úterý
Přepis slov, vět - čtvrtek
Slabikář
str. 78 – 83

Nezapomenout DÚ na pondělí – str.77/úkol tužka (umět přečíst, dopsat vhodná slova, obtáhnout tužkou všechny věty)

Písanka 3 str. 26 - 30 (dbáme na úpravu)

Matematika

Sčítání a odčítání do 20 bez přechodu desítky, jednoduché slovní úlohy, vztahy ( o několik více, méně). Metr. Litr.

Učebnice 3. díl str. 19, 21 – 24.

Nezapomenout DÚ na pondělí – str.19/cv.3,4

Tento týden kontrolní písemná práce na slovní úlohu a sčítání a odčítání do 20 (BEZ POČÍTADLA!).

Prvouka

Ája se učí poznávat hodiny. Kolik je hodin?
Test/zkoušení - vyjmenovat měsíce v roce a dny v týdnu, jak jdou po sobě.

Já a můj svět str. 59 – 60

Papírové hodiny!

Zopakuj si!

ČJ - diktovat krátké věty (umět psát podle diktátu), procvičovat opis a přepis (slova, věty). Denně číst, psát; procvičovat čtení s porozuměním. Všechna vystřižená písmena, slabiky.
M - sčítání a odčítání v oboru čísel do 20 bez přechodu desítky,
procvičovat slovní úlohy - umět vytvořit odpověď 
Prv - umět vyjmenovat 12 měsíců, jak jdou po sobě;
znát 4 roční období, kolik má každé obd.měsíců, dny v týdnu. Papírové hodiny – zakoupit, přinést podepsané.

HV - zpěv písní na známky

Připrav si!

Prv - přinést papírové hodiny (zakoupíte v papírnictví)

- denně kontrola pouzdra (ostrouhané tužky a pastelky - 12 barev, fix na tabulku, pero 2x nebo bombičky)
- mít každý den k dispozici nůžky a lepidlo

Týdenní plán 29. 4. - 3. 5. 2019

 Informace

1. 5.(středa) - Státní svátek - volno
3. 5. (pátek) -
Hasičská stanice Hodonín (Den otevřených dveří) – sportovní oblečení (i dle počasí), do batůžku: pláštěnku, svačinu, pití, čip (ve školní jídelně vyzvednu svačinky pro děti, které je mají zaplacené)

6.5. (pondělí), 17 - 19 hodin - DigiDěti - přednáška pro rodiče, kteří chtějí porozumět  online světu svých dětí; školní jídelna ZŠ Očovská - zdarma
Další plánované akce:
7.5. MěK Hodonín – čtenářská dílnička – děti si s sebou mohou vzít průkaz čtenáře a vrátit/půjčit knihy z knihovny (vzít všechny učebnice dle rozvrhu)

8.5. – Státní svátek - volno

9. 5. - Etické dílny
15. 5. - divadelní představení
30. 5. výlet ZOO Lešná
5. 6. - MěK Hodonín - projekt na podporu čtenářské gramotnosti "Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka" (ke konci školního roku slavnostní pasování na čtenáře)

 Český jazyk

Složitější víceslabičná slova, slova se slabikotvorným r, l

Hláska a písmeno F f. Opakování Ch, ch.

Slabikář str. 75 – 80

DÚ na pátek 3.5. - Slabikář str. 75 – úkol papoušek - vybrat si jednu ze tří básní a naučit se ji zpaměti – do pátku 3.5.

Nezapomenout DÚ na pondělí 29.4. – Slabikář str.74 - úkol 11 tulipán – číst, úkol pusinka – číst otázky, umět na ně odpovědět, úkol žlutá tužka - číst větu a dopsat, úkol červená tužka – Moje máma – nakreslit obrázek

Písanka 3 str. 23 - 27 (dbáme na úpravu)

Matematika

Sčítání a odčítání do 20 bez přechodu desítky, jednoduché slovní úlohy, vztahy (o několik více, méně)

Učebnice 3. díl str. 17 - 22

Prvouka

Dny v týdnu. Ája se učí poznávat hodiny.
Já a můj svět str. 58, 59

Učebnice PRV: str.55 - umět vyjmenovat 12 měsíců, jak jdou po sobě; znát 4 roční období, kolik má každé obd.měsíců, znát jarní měsíce (ústní zkoušení)

Mít dopsanou str.57 – data narození (znát svůj datum narození). Nakreslit obrázek nebo nalepit fotku z rodinné oslavy – str.57.

Zopakuj si!

ČJ - diktovat krátké věty (umět psát podle diktátu), procvičovat opis a přepis (slova, věty). Denně číst, psát; procvičovat čtení s porozuměním. Všechna vystřižená písmena, slabiky.
M - sčítání v oboru čísel do 20 bez přechodu desítky;
procvičovat slovní úlohy - umět vyhledat, přečíst otázku a následně vytvořit odpověď 
HV - zpěv písní na známky
Prv - umět vyjmenovat 12 měsíců, jak jdou po sobě;
znát 4 roční období, kolik má každé obd.měsíců, dny v týdnu

Připrav si!

TV - kontrola - švihadlo (podepsané) + opraný cvičební úbor, cvičky (tenisky)

Prv - nachystat papírové hodiny (zakoupíte v papírnictví)
- denně kontrola pouzdra (ostrouhané tužky a pastelky - 12 barev, fix na tabulku)
- mít každý den k dispozici nůžky a lepidlo

24.4. - KD Hodonín - představení

25.4. - Den Země - úklid okolí školy, vycházka; vhodné oblečení a obuv

Přinést kartičku zdravotní pojišťovny k okopírování (k výletům) - kdo ještě nedal.

DigiDěti - přednáška pro rodiče, kteří chtějí porozumět  online světu svých dětí: 6.5. (pondělí); 17 - 19 hodin; školní jídelna ZŠ Očovská - zdarma. 

- ČJ: 1x prac.list, Slabikář str.61 - vybarvit velké vajíčko, umět číst článek; pročítat strany 69, 70; str.71 - cv.9+ úkol modrý trojúhelník, obr.dole - NE. Mít všechna vystříhnutá písmenka/slabiky. Trénovat psaní, čtení.

M: trénovat počítání, 1x pracovní list - obrázek spočítat a vybarvit; M3 - str.15 cv.5 psát; cv.7 - ústně.

PRV: str.55 - umět vyjmenovat 12 měsíců, jak jdou po sobě; znát 4 roční období, kolik má každé obd.měsíců, znát jarní měsíce. Nachystat fotografii z rodinné oslavy.

 Pís.3 - str.21 - 3 řádky psacího T. Opakovat psaní.

HV - připravit píseň

KONZULTACE:

úterý 23.4. - 12.30 - 14.00

středa 24.4. - 12.30 - 16.00

čtvrtek 25.4. - 13.15 - 16.30

Napsat do deníčku datum a čas příchodu. Děkuji.

 

Všem dětem a rodičům přeji veselé Velikonoce!

 

 

 

 

Týdenní plán 15. - 19. 4. 2019

 Informace

Tento týden bez TV. V úterý 16.4. se zúčastníme akce „Velká noc ide“ ve Skanzenu Strážnice (zvyky ze Slovácka od počátku postního období do Velikonoc). První dvě vyučovací hodiny se učíme (vzít si ČJ a M), svačina bude v 9.30 a odjezd je v 10.00 od školy. Předběžný návrat je plánován na 13.00 hodin, poté půjdou děti na oběd s p.učitelkou a společně odejdou do ŠD, popř.domů (v případě změny odchodu ze ŠD - podepsaný vzkaz od rodičů). S sebou: Slabikář, Matematika 3, pouzdro, notýsek, deníček, papírové kapesníky, sáček na případ nevolnosti při cestě, Kinedryl proti nevolnosti (komu bývá špatně v autobuse – s sebou i na zpáteční cestu), vhodné oblečení a obuv, pláštěnku, malou svačinku, pití, kapesné na útratu, kartičku ZP . Vybírám 120,-Kč (60,-vstupné+60,- autobus).

Ve středu 24.4. navštívíme KD Hodonín – představení Dášeňka. Vybírám 60,-Kč.

Ve čtvrtek 25.4. – Den Země – první dvě vyuč.hodiny ČJ a M, třetí a čtvrtá vyuč.h. – úklid a vycházka do okolí školy – vhodné oblečení a obuv.

15.-16.4. – jarmark – 3.podlaží, možnost zakoupení výrobků

18. - 19. 4. - velikonoční prázdniny, 22. 4. –velik.pondělí

 Český jazyk

Složitější víceslabičná slova.Hláska a písmeno  Ř ř; Ch ch
Slabikář str. 69 – 72

(trénovat čtení s porozuměním – např.str.67 – úkol dole, tenis.míček – tvořit otázky k větám)

Písanka 3 str. 19 - 21 (dbáme na úpravu)

Matematika

Přirozená čísla 0 - 20 (rozklad čísel, posloupnost čísel, číselná osa, porovnávání)
Sčítání a odčítání do 20 bez přechodu desítky
16. 4. – pís.práce:   +,- do 20, rozklad čísel, slovní úloha
Učebnice 3. díl str. 14 - 16

Prvouka

Měsíce v roce. Kalendář třídy. Velikonoce – Skanzen Strážn.

Nachystat fotografii rodinné oslavy – přinést po Velikonocích.
Já a můj svět str. 55 - 56

Zopakuj si!

ČJ - diktovat psací písmena, slabiky a věty (umět psát podle diktátu), procvičovat opis a přepis (slova, věty)
 M - sčítání a odčítání v oboru čísel do 10, 20; rozklad čísel 11 - 20, slovní úlohy
HV - zpěv písní na známky.

Připrav si!

- denně kontrola pouzdra (ostrouhané tužky a pastelky - 12 barev, fix na tabulku, pero), nůžky a lepidlo

úterý, 09 duben 2019 12:23

Informace - akce

Ve čtvrtek 11.4. budeme modelovat z marcipánu. S sebou čistou utěrku. 40,-Kč/ zaplatím ze zbylých peněz z bruslení; děti, které nebruslily, přinesou 40,-Kč.

V úterý 16.4. se zúčastníme akce „Velká noc ide“ ve Skanzenu Strážnice (zvyky ze Slovácka od počátku postního období do Velikonoc). První dvě vyučovací hodiny se učíme (vzít si ČJ a M), svačina bude v 9.30 a odjezd je v 10.00 od školy. Předběžný návrat je plánován na 13.00 hodin, poté půjdou děti na oběd s p.učitelkou a společně odejdou do ŠD, popř.domů (v případě změny odchodu ze ŠD - podepsaný vzkaz od rodičů). S sebou: Slabikář, Matematika 3, pouzdro, notýsek, deníček, papírové kapesníky, sáček na případ nevolnosti při cestě, Kinedryl proti nevolnosti (komu bývá špatně v autobuse – s sebou i na zpáteční cestu), vhodné oblečení a obuv, pláštěnku, malou svačinku, pití, kapesné na útratu, kartičku ZP . Vybírám 120,-Kč (60,-vstupné+60,- autobus).

Ve středu 24.4. navštívíme KD Hodonín – představení Dášeňka. Vybírám 60,-Kč.

Ve čtvrtek 25.4. – Den Země – první dvě vyuč.hodiny ČJ a M, třetí a čtvrtá vyuč.h. – úklid a vycházka do okolí školy – vhodné oblečení a obuv.

Strana 1 z 3
© 2017 ZŠ Očovská Hodonín. All Rights Reserved. Designed By www.wiit.cz Jaromír Kalábek