logoocov

 

Základní škola Očovská, Hodonín

1.C (53)

Týdenní plán 24. -28. 6. 2019

 Informace

21. 6. si děti odnesli domů polštářky, cvičební úbor, boxíky s výtvarnými potřebami - během prázdnin boxík umýt, pomůcky projít, popř.vyhodit (vyschlá lepidla, plastelíny apod), pomůcky i boxík nachystat do 2.třídy (seznam pomůcek děti dostanou na začátku školního roku)

Čt.27. 6. – vycházka k Moravě - děti si mohou vzít drobné kapesné na limonádu, zmrzlinu apod. 

- tento týden dostanou děti fotografie třídy
 - tento týden budou vyklizeny šatní skříňky, které zůstanou odemčené a bez věcí!

- tento týden po.- čt. - vyučování do 11.45 hodin. Do úterý nosit M, Slabikář, Písanku 4. V úterý vyberu prac.sešit M 4A (budeme v ní pokračovat ve druhé třídě), ostatní učebnice a sešity dětem zůstávají. Písanku č.4 si děti dopíší během prázdnin a v prvním týdnu druhé třídy předloží ke kontrole. Ve středu a ve čtvrtek si mohou děti přinést stolní hry, dále notýsek, deníček, pouzdro, čip, svačinu, pití.

V pátek 28. 6. vydávání vysvědčení, vyučování končí v 8:45 h. Děti, které nejdou v pá.do ŠD, nemusí mít v den vysvědčení přezůvky. Přinést složku na vysvědčení!

Třídní fond – vyúčtování výletu: Výběr – 200,-/1 žák. Jelo 23 žáků, tj.4 600,-Kč. Zaplaceno: 3 977,-Kč – doprava autobusem, vstupné 40,-Kč x 23 dětí, tj. 920,- Kč, doprava vláčkem v ZOO 690,-Kč. Celkem zaplaceno 5587,- Kč. Doplatek 987,- Kč darovala školní rada po schválení ředitele školy. Doklady o zaplacení k nahlédnutí u tř.uč. Další příspěvek ŠR 1000,-Kč bude použit na sešity do druhého ročníku.

 Český jazyk

Čteme delší texty/pohádky
Slabikář – dokončení. Číst během prázdnin!

Písanka 4 - dbáme na úpravu – dokončit během prázdnin, kontrola ve 2.tř.

Matematika

Opakování učiva. Sčítání s přechodem desítky v oboru čísel do 20. Učebnice díl 4./A str.10, 11.

Prvouka

Ukončeno. Nenosit.

Zopakuj si!

Úkol na prázdniny:                                                                     1) Písanka 4 – dopsat (kontrola).                                                 2) Číst ze Slabikáře. Také přečíst 1 - 2 knihy (záleží na počtu stránek) dle vlastního výběru, napsat krátký zápis (děti dostanou pracovní list).                                                                         Denně číst, psát, počítat.

Připrav si!

 28. 6. vzít si složku na vysvědčení

Týdenní plán 17. - 21. 6. 2019

 Informace

 

 Český jazyk

Složitější víceslabičná slova, čteme delší texty/pohádky.
Slabikář str. 104 - 113

Písanka 4 str. 12 - 26 (dbáme na úpravu)

Matematika

Opakování učiva.
Sčítání s přechodem desítky v oboru čísel do 20.
Učebnice díl 4./A str.5 - 10

Prvouka

Léto na zahradě. Léto v lese. U rybníka.
Já a můj svět str. 72 - 77

Zopakuj si!

Denně číst Slabikář i vlastní knihu! Denně psát diktovaná slova, věty!

Připrav si!

 

Týdenní plán 10. - 14. 6. 2019

 Informace

Vybírám Pracovní sešit ke Slabikáři – děti jej dostanou v druhém ročníku.

 Český jazyk

Složitější víceslabičná slova, čteme delší texty/pohádky, procvičujeme učivo
12. 6. (středa) - písemné opakování (učivo 1. ročníku - opis, přepis, čtení s porozuměním)
Slabikář
str. 98 - 106

Písanka 4 str. 5 - 12 (dbáme na úpravu!)

Matematika

Opakování učiva.
Sčítání s přechodem desítky v oboru čísel do 20
11. 6. (úterý) - opakování číselného oboru 0 - 20 (test)

Učebnice díl 4./A str.2 - 7

Prvouka

Opakování - Člověk ve společnosti
V létě - Okénko do letní přírody, Letní proměny v přírodě

Já a můj svět str. 69 - 74

Zopakuj si!

ČJ - diktovat krátké věty (umět psát podle diktátu), procvičovat opis a přepis ( věty)
M - sčítání v oboru čísel do 20 bez přechodu desítky, slovní úlohy

Připrav si!

 Mít v pořádku všechny pomůcky.

Týdenní plán 3. - 7. 6. 2019

 Informace

5. 6. - "Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka" (sál Evropa)

 Český jazyk

Složitější víceslabičná slova; čtení delších textů, pohádek; procvičování probraného učiva; ZÁLOŽKA
- diktát, přepis - věty; DOMA PROCVIČOVAT PSANÍ, ČTENÍ
Přednes básně (Slabikář str. 92 úkol papoušek – Bělásek –do čt.6.6.)
Slabikář
str. 94 - 97

Písanka 3 – mít vše dokončeno – vybírám sešity

Písanka 4 – do str.6 (dbáme na úpravu)

Matematika

Sčítání a odčítání do 20 bez přechodu desítky, jednoduché slovní úlohy, vztahy ( o několik více, méně);
4. 6. - opakování číselného oboru 0 - 10 (test)

Učebnice díl 4./A str.2 - 4

Prvouka

Ája jde nakupovat – opakování. Zaměstnání dospělých lidí. Co lidé umí. Lidé si vyrobili pomocníky.
Já a můj svět str. 66 - 69

Zopakuj si!

ČJ - diktovat krátké věty (umět psát podle diktátu), procvičovat opis a přepis ( věty), denně číst se záložkou!
 M - sčítání v oboru čísel do 20 bez přechodu desítky, slovní úlohy, geometrické tvary (podle MA 3. díl str. 32)
HV - zpěv písní na známky

Připrav si!

 PČ, VV - igelitka (složka) na výkresy (kdo nemá ve třídě)

- denně kontrola pouzdra (pero, ostrouhané tužky a pastelky - 12 barev, fix na tabulku)
- mít každý den k dispozici nůžky a lepidlo

Týdenní plán 27. - 31. 5. 2019

 Informace

28. 5. - sběr papíru
30. 5. výlet ZOO Lešná (informace v pondělí v deníčku) – sraz dětí u jídelny školy, zadní vchod, v 7.50 hodin. Odjezd v 8.00 h. Předpokládaný návrat k zadnímu vchodu školy v 15.00 – 15.30 h. Svačinky i obědy v tento den jsou odhlášeny.

S sebou: jídlo a pití na celý den, papírové kapesníky, pláštěnka, léky proti nevolnosti při cestování (podat před odjezdem doma, další s sebou na cestu zpět), kapesné – přiměřené, dle vlastního zvážení, v peněžence; sportovní oblečení dle počasí, pohodlná obuv. Věci budou v batůžku. Prosím, aby děti byly nasnídané, v autobuse se nesmí jíst.

Vybírám 200,-Kč. Prosím o včasné vyplnění a odevzdání návratky (odchod po výletě), kterou děti dostanou v pondělí.

Další plánované akce:
5. 6. - MěK Hodonín - projekt na podporu čtenářské gramotnosti "Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka" (ke konci školního roku slavnostní pasování na čtenáře)

 Český jazyk

Složitější víceslabičná slova, čte slova se skupinami di/dy, ti/ty, ni/ny; bě, pě, vě, mě.
Diktát - věty, opis - věty
Slabikář
str. 88 – 95; ZÁLOŽKA ve Slabikáři!

Písanka 3 – str.36 – 40; Písanka 4 str. 1 -4 (dbáme na úpravu)

Matematika

Sčítání a odčítání do 20 bez přechodu desítky, jednoduché slovní úlohy, vztahy ( o několik více, méně). Geometrické tvary.
28. 5. - řešení slovních úloh (test)

Učebnice 3. díl str. 29 - 32
Učebnice díl 4./A str.1, 2

Prvouka

Člověk ve společnosti.
 - test - určit čas (celé hodiny, zakreslit) - 28. 5.
Já a můj svět str.62 - 65

Zopakuj si!

ČJ - diktovat krátké věty (umět psát podle diktátu), procvičovat opis a přepis ( věty), denně číst se záložkou!
 M - sčítání v oboru čísel do 20 bez přechodu desítky, slovní úlohy, geometrické tvary (podle MA 3. díl str. 32)
Prv - poznávat pouze celé hodiny

Připrav si!

PČ, VV - igelitka (složka) na výkresy (kdo nemá ve třídě)

- vybírám 10,- Kč za kus společné fotografie
- denně kontrola pouzdra (pero, ostrouhané tužky a pastelky - 12 barev, fix na tabulku)
- mít každý den k dispozici nůžky a lepidlo

středa, 22 květen 2019 11:18

Informace - akce

foto třídy - 1 ks/ 10 Kč - vybírám peníze dle objednaného počtu
24.5. - sběr vršků - poslední v tomto školním roce
28.5. - sběr papíru - poslední v tomto školním roce
30.5. - výlet ZOO Lešná - vybírám 200,- Kč (40,-Kč vstupné + 160,- autobus) - nachystat pláštěnku, kapesné. Odjezd od školy v 8.00 hod, sraz v 7.50 před jídelnou školy; příjezd mezi 15.00 - 15.30. Přesné informace budou nalepeny v deníčku.
 

Týdenní plán 20. - 24. 5. 2019

 Informace

Společná fotografie třídy – 1 ks / 10,-Kč – do deníčku, prosím, napište počet fotografií k zakoupení, dle počtu přinést příslušnou částku Kč, děkuji.

21.5. Etické dílny – program "Jak se chránit v nebezpečných situacích?"                                                                                              28. 5. - sběr papíru
30. 5. výlet ZOO Lešná

5. 6. - MěK Hodonín - projekt na podporu čtenářské gramotnosti "Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka" (ke konci školního roku slavnostní pasování na čtenáře)

 Český jazyk

Složitější víceslabičná slova, čte slova se skupinami dě, tě, ně; di dy; ti ty; ni ny
Slabiky di, ti, ni, dě, tě, ně
Diktát vět - středa
Přepis vět - čtvrtek
Slabikář
str. 85 - 91

Písanka 3 str. 31 – 40 (dbáme na úpravu)

Matematika

Sčítání a odčítání do 20 bez přechodu desítky, jednoduché slovní úlohy, vztahy (o několik více, méně).

Kilogram. Geometrické tvary.

Učebnice 3. díl str. 26 - 30

Prvouka

Místo, kde žijeme. Na výletě.

Test – Kolik je hodin? (celé hodiny – viz str.60) - papírové hodiny.
Já a můj svět str. 62 - 63

Zopakuj si!

ČJ - diktovat krátké věty (umět psát podle diktátu), procvičovat opis a přepis ( věty)
M - sčítání v oboru čísel do 20 bez přechodu desítky,
procvičovat slovní úlohy - umět vytvořit odpověď; pojem o několik více/méně – znát řešení 
Prv - poznávat pouze celé hodiny

Připrav si!

 - vybírám 10,- Kč za kus společné fotografie
- denně kontrola pouzdra (pero, ostrouhané tužky a pastelky - 12 barev, fix na tabulku)
- mít každý den k dispozici nůžky a lepidlo

neděle, 12 květen 2019 21:37

Týdenní plán 13.-17.5.

Týdenní plán 13. - 17. 5. 2019

 Informace

15. 5. - divadelní představení "Jak se Honza učil čarovat" (vybírám 60,-Kč)
17. 5. - fotografování třídy

21.5. Etické dílny – program "Jak se chránit v nebezpečných situacích?" (změna termínu)
28. 5. - sběr papíru
30. 5. výlet ZOO Lešná
5. 6. - MěK Hodonín - projekt na podporu čtenářské gramotnosti "Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka" (ke konci školního roku slavnostní pasování na čtenáře)

 Český jazyk

Hláska a písmeno Gg. Složitější víceslabičná slova, čte slova se skupinami dě, tě, ně. Hláska a písmeno ď, ť, ň; dě, tě, ně.
Opis slov, vět - úterý

Diktát věty - čtvrtek
Slabikář
str. 81 - 87

Písanka 3 str. 27 - 34 (dbáme na úpravu)

Matematika

Sčítání a odčítání do 20 bez přechodu desítky, jednoduché slovní úlohy, vztahy ( o několik více, méně). Litr. Geometrické tvary.

Učebnice 3. díl str. 23 – 27

Tento týden pís.práce na + - do 20 bez přechodu desítky.

Prvouka

Kolik je hodin? Opakování – Orientace v čase. Téma: Člověk ve společnosti - Místo, kde žijeme. Na výletě.
17. 5. - test Orientace v čase (roční období, měsíce, dny v týdnu). PAPÍROVÉ HODINY!
Já a můj svět str. 60 - 63

Zopakuj si!

ČJ - diktovat krátké věty (umět psát podle diktátu), procvičovat opis a přepis (slova, věty)
 M – sčítání a odčítání v oboru čísel do 20 bez přechodu desítky,
procvičovat slovní úlohy - umět vytvořit odpověď 
Prv - umět vyjmenovat 12 měsíců, jak jdou po sobě;
znát 4 roční období, kolik má každé obd.měsíců, dny v týdnu

Připrav si!

TV - švihadlo (podepsané), TV úbor
- denně kontrola pouzdra (pero, ostrouhané tužky a pastelky - 12 barev, fix na tabulku)
- mít každý den k dispozici nůžky a lepidlo

Strana 1 z 3
© 2017 ZŠ Očovská Hodonín. All Rights Reserved. Designed By www.wiit.cz Jaromír Kalábek