logoocov

 

Základní škola Očovská, Hodonín

9.B (5)

Vážení rodiče, v úterý 26. 11. 2019 se uskuteční v 17:00 hodin v jídelně školy beseda se zástupci SŠ. V úvodu budou rodičům sděleny informace o průběhu přijímacího řízení

v tomto školním roce. Na besedu jsou zváni také vycházející žáci. Těšíme se na setkání s vámi. Šárka Geherová - výchovný poradce

Informace o SŠ a  přihláškách na SŠ  :

  • návštěva Informačního střediska ÚP, (info na www stránkách)
  • konzultace u VP (konzultační hodiny Po 13:30h – 14:30h) (telefonicky domluvit)
  • Atlasy školství (budou k dispozici v průběhu října)
  • www stránky SŠ
  • schůzka se zástupci SŠ 26.11. v 17:00h) (inf v ŽK a na www naší školy)
  • Přihlášky na obory s talentovou zkouškou se musí podat do 30. listopadu! Možné podat dvě přihlášky

Formuláře dostanou žáci u VP, vyplněné donesou k potvrzení VP.   S dotazy se můžete obrátit na p.uč.Geherovou, po telefonické domluvě možnost domluvit si schůzku. K Hájková

  • Talentové zkoušky se konají v lednu, na SŠ Strážnice již 2.12.
  • Pokud se žák nedostane na SŠ, podává si přihlášky k 1. březnu jako ostatní.

Návštěva SŠ na dny otevřených dveří : žáci mohou navštívit DOD na SŠ, pokud je to hodonínská SŠ až po vyučování.  U mimo hodonínských škol žáci donesou omluvenku TU předem!!!  Z výuky jsou žáci uvolněni pouze 2x

  • Informace o přijímacím řízení budou na stránkách naší školy! Rodiče budou seznámeni na schůzce 26. 11. 2019!
  • Přihlášky ke studiu dostanou žáci s pololetním vysvědčením

DOTAZNÍKY

Prosím  rodiče, kteří  doposud neposlali vyplněné dotazníky, aby tak učinili co nejdříve. Posílejte po žácích  v zalepené obálce - kvůli ochraně osobních údajů,,popř. osobně odevzdejte na třídních schůzkách 

Můžete využít také online verzi - bližší informace najdete na hlavním panelu webových stránek naší školy.

ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK DO ŠKOLNÍ RADY

Dále žáci dostali  formulář týkající se členství ve Školní radě. Prosím rodiče o jeho vyplnění do 8.10. ( i v případě nezájmu ) a poslání po dětech zpět do školy.Takémožnoodevzdat na třídních schůzkách.

SBĚR PAPÍRU

V úterý 1. října se uskuteční sběr papíru. Svazaný papír se vybírá od 7. hodin před školou,velké množství je mpžno samostatně odevzdat do sběrného dvora a přinést puze potvrzení o množstvíodevzdaných kilogramů. Se sběrných surovin možno přinést za sběr s potvrzením i  peníze a odevzdat tř.učitelce.

 

pondělí, 16 září 2019 20:53

Dotazník pro rodiče

Napsal(a)

Dotazník pro rodiče

Verze pro tisk          On line verze

 

pátek, 06 září 2019 07:50

Seminář výtvarné výchovy

Napsal(a)

Prosím přinést 50 kč na pomůcky do semináře z výtvarné výchovy, děkuji. Krůželová

© 2017 ZŠ Očovská Hodonín. All Rights Reserved. Designed By www.wiit.cz Jaromír Kalábek