logoocov

 

Základní škola Očovská, Hodonín

9.B (5)

Vážení rodiče, v úterý 26. 11. 2019 se uskuteční v 17:00 hodin v jídelně školy beseda se zástupci SŠ. V úvodu budou rodičům sděleny informace o průběhu přijímacího řízení

v tomto školním roce. Na besedu jsou zváni také vycházející žáci. Těšíme se na setkání s vámi. Šárka Geherová - výchovný poradce

Děkuji všem rodičům za příspěvky do školní rady a za rychlé odevzdání vyplněných dotazníků. Jakékoliv změny v osobních údajích neprodleně NAHLÁSIT  třídní učitelce. Údaje budou vkládány na přihlášky na SŠ.

- Nutná kontrola známek i poznámek v elektronické ŽK, přečtení poznámky potvrďte podpisem v elektronické ŽK.

- Kontrolu známek je nutno potvrdit svým podpisem i každý měsíc v papírové ŽK žáka.

- Žákovskou knížku je povinnost mít ve škole každý den a v každé vyučovací hodině.

- Apeluji na včasné omlouvání žáků - přes online školu, mailem, telefonicky.

- Zavčas hlásit úrazy.

- Žáci budou dodržovat zasedací pořádek v hodinách.

- NUTNÁ pravidelná příprava z hodiny na hodinu, v případě problémů a špatného prospěchu  se kontaktujte ZAVČAS s vyučujícím předmětu, kde má žák problémy a řešte je

- Sbíráme hliník, papír, vršky z Pet lahví

- Konzultace budou probíhat v termínu 25.11. - 29.11.2019, nutno se telefonicky nahlásit na určitý den i hodinu - po domluvě s vyučujícími jednotlivých předmětů

- Schůzka a prezentace středních škol pro rodiče i žáky 9. tříd se uskuteční 26.11. od 17.00 hodin

- Žáci 9.tříd se chystají nacvičit v tělocvičně školy ve svém volném čase prodlouženou a zatančit ji na Farním  plese v lednu 2020, popř. na rozloučení 9. tříd s pedagogickým sborem na konci školního roku - bude ještě upřesněno.

- Upozorňuji rodiče, že je nutné, aby si žáci odhlašovali obědy v době nemoci, či pokud na oběd nejdou - obědy jsou dotované státem a zbytečně propadnou. Pokud se to bude opakovat častěji, rodič bude hradit celou částku nevyzvednutého obědu - cca.

60 Kč.

Děkuji všem rodičům, kteří si našli čas a třídních schůzek se zůčastnili.                          tř.uč.. K. Hájková

Informace o SŠ a  přihláškách na SŠ  :

  • návštěva Informačního střediska ÚP, (info na www stránkách)
  • konzultace u VP (konzultační hodiny Po 13:30h – 14:30h) (telefonicky domluvit)
  • Atlasy školství (budou k dispozici v průběhu října)
  • www stránky SŠ
  • schůzka se zástupci SŠ 26.11. v 17:00h) (inf v ŽK a na www naší školy)
  • Přihlášky na obory s talentovou zkouškou se musí podat do 30. listopadu! Možné podat dvě přihlášky

Formuláře dostanou žáci u VP, vyplněné donesou k potvrzení VP.   S dotazy se můžete obrátit na p.uč.Geherovou, po telefonické domluvě možnost domluvit si schůzku. K Hájková

  • Talentové zkoušky se konají v lednu, na SŠ Strážnice již 2.12.
  • Pokud se žák nedostane na SŠ, podává si přihlášky k 1. březnu jako ostatní.

Návštěva SŠ na dny otevřených dveří : žáci mohou navštívit DOD na SŠ, pokud je to hodonínská SŠ až po vyučování.  U mimo hodonínských škol žáci donesou omluvenku TU předem!!!  Z výuky jsou žáci uvolněni pouze 2x

  • Informace o přijímacím řízení budou na stránkách naší školy! Rodiče budou seznámeni na schůzce 26. 11. 2019!
  • Přihlášky ke studiu dostanou žáci s pololetním vysvědčením
pondělí, 16 září 2019 20:53

Dotazník pro rodiče

Napsal(a)

Dotazník pro rodiče

Verze pro tisk          On line verze

 

pátek, 06 září 2019 07:50

Seminář výtvarné výchovy

Napsal(a)

Prosím přinést 50 kč na pomůcky do semináře z výtvarné výchovy, děkuji. Krůželová

© 2017 ZŠ Očovská Hodonín. All Rights Reserved. Designed By www.wiit.cz Jaromír Kalábek