logoocov

 

Základní škola Očovská, Hodonín

1.B (3)

úterý, 25 červen 2019 10:30

PŘÁNÍ

Napsal(a)

46

Všem přeji krásné prázdniny plné sluníčka, pohody a hezkých zážitků.
NK

čtvrtek, 25 říjen 2018 16:44

Informace - omlouvání žáků

Napsal(a)

Omlouvání žáků

1.Nepřítomnost ve vyučování jsou povinni zástupci žáka omluvit do dvou dnů písemně nebo telefonicky.

2. Po návratu žáka do školy je povinnost žáka předložit ihned třídnímu učiteli písemnou omluvenku v notýsku na omluvném listu.

3. Omluvu podepisuje jeden ze zákonných zástupců žáka.

4. Při podezření na neomluvené absence si třídní učitel může vyžádat potvrzení lékaře.

5. Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování pro překážku předem známou, požádají zástupci žáka o jeho uvolnění předem třídního učitele.

6. Jedná-li se o uvolnění žáka na dobu delší než tři dny, podají si rodiče žádost o uvolnění z výuky u ředitele školy, a to písemnou formou. Na žádosti je uvedeno stanovisko třídního učitele.

7. Pokud žák 1. stupně odchází ze školy v průběhu vyučování, musí si je rodiče vyzvednout ze školy osobně.

8. Rodiče jsou povinni nezapříčinit svým jednáním zbytečně absence žáka.

pátek, 31 srpen 2018 09:25

Rozvrh hodin 1.B

Napsal(a)

nada

© 2017 ZŠ Očovská Hodonín. All Rights Reserved. Designed By www.wiit.cz Jaromír Kalábek