logoocov

 

Základní škola Očovská, Hodonín

1.B (35)

ČTENÍ - ŽIVÁ ABECEDA - str. 44 / úkol papošek, květinka, tužky

PSANÍ - PÍSANKA - str. 12 / 4 řádky

MATEMATIKA - str. 24 / zelený rámeček -   PROCVIČUJTE ZPAMĚTI SČÍTÁNÍ A ODČÍTÁNÍ DO 5

neděle, 17 listopad 2019 09:14

TABULKA KONZULTACÍ

KONZULTACE

 PONDĚLÍ

  25. 11.

ÚTERÝ

26. 11.

STŘEDA

27. 11.

ČTVRTEK

28. 11.

PÁTEK

29. 11.

12.30–13.00

 Tomšejovi Minaschkovi 

x x x x x

x x x x x   

     13.00–13.30     

Havlíkovi  Veselí 

x x x x x

x x x x x  Míškovi 

13.30–14.00

  Vacenovští 

x x x x x

  Hrnkovi 

14.00-14.30

  Krůželovi 

x x x x x

 

x x x x x

14.30-15.00

Sukupovi   

x x x x x

 

x x x x x

15.00- 15.30

   Cholevíkovi

x x x x x

 

x x x x x

15.30- 16.00

   

x x x x x

 

x x x x x

     16.00- 16.30     

 

Martinkovičovi     

x x x x x

16.30- 17.00

Hubovi  Žáčkovi  Uřičářovi   

x x x x x

17.00- 17.30

Zaviačičovi 

x x x x x

   

x x x x x

17.30- 18.00

 

x x x x x

   

x x x x x

 

1. PÍSMENA A SLABIKY

Prosím rodiče, aby dětem na úterý 19. listopadu nastříhali písmena I, i, í a krátké i dlouhé slabiky mi, li, si, pi.

2. DOPRAVNÍ VÝCHOVA

V úterý 19. listopadu  budeme mít 3. a 4. vyučovací hodinu ve třídě DOPRAVNÍ VÝCHOVU - preventivní program s městskou policií. Výtvarná výchova a psaní odpadají.

3. PŘIHLÁŠKA DO KNIHOVNY

Pokud má ještě někdo zájem o přihlášení dítěte do městské knihovny, prosím , aby nejpozději ve středu 20. listopadu odevzdal přihlášku spolu s poplatkem 40 Kč. Děkuji.

4. KATALOG

V pátek jsem po dětech poslala katalog knižního klubu Fragment VÁNOČNÍ ČTENÍ 2019.

Pokud budete mít zájem o objednání nějakého titulu / titulů, vyplňte kupón na zadní straně katalogu, odstříhněte a pošlete po dítěti zpět do školy.

Knížky se objednávají hromadně za celý 1. stupeň. Peníze za objednané knihy se nevybírají předem.

Jakmile knížky přijdou do školy, dám dětem vědět, aby přinesly peníze. Budete to mít také nalepeno v deníčku. Děkuji.

5. KONZULTACE

V týdnu od 25. listopadu do 29. listopadu bude na naší škole probíhat konzultační týden.

Konzultací se účastní rodič / rodiče, žák a učitel. Cílem konzultací je společné zhodnocení dosavadních výsledků dětí ve škole. 

Na konzultace se můžete začít objednávat již nyní prostřednictvím emailu, sms zprávy, telefonicky, prostřednictvím deníčku, ale také osobně po vyučování.

Tabulku s volnými termíny konzultací najdete na stánkách školy pod naší třídou. Tuto tabulku budu průběžně doplňovat a denně aktualizovat.

Bylo by fajn, kdybyste se objednali nejpozději do pátku 22. listopadu.Děkuji.

POZN: Neobjednávejte se prosím v termínech, které jsou v tabulce proškrtnuty.

Výsledek obrázku pro včelka

 

ČESKÝ JAZYK

 Živá abeceda:

 HLÁSKA  A PÍSMENO  I, i

 str. 44 - 48

Písanka 1 

 str. 13 - 16

MATEMATIKA

 Matematika 1:

OBOR ČÍSEL 0 - 6

ČÍSELNÉ ŘADY 0 - 6

SLOVNÍ ÚLOHY

PSANÍ ČÍSLICE 6

 str. 25 - 28

 

 Já a můj svět:

 U NÁS DOMA - ÁJIN POKOJÍČEK

                        - ÁJA POMÁHÁ MÁMĚ

 str. 25 - 26

HUDEBNÍ VÝCHOVA

 Píseň 

 Stoupající a klesající melodie

 Houslový klíč

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Nevyučuje se - preventivní program městské policie

TĚLESNÁ VÝCHOVA

Průpravná cvičení s míčem

Průpravná cvičení pro akrobacii -

stoj na lopatkách

PRACOVNÍ ČINNOSTI

 Papírový drak - stříhání a lepení krepového papíru

ČTENÍ - ŽIVÁ ABECEDA - STR. 43 / ÚKOL SOVIČKA

PSANÍ - PÍSANKA- STR. 11 / 4 ŘÁDKY

ČTENÍ - ŽIVÁ ABECEDA STR. 41 / ÚKOL PASTELKA

MATEMATIKA - PRACOVNÍ LIST - CELÉ

ČTENÍ - ŽIVÁ ABECEDA - str. 41 / úkol pusinka a květinka

PSANÍ - PÍSANKA - str. 10 / 4 řádky 

MATEMATIKA - str. 22 - procvičuj sčítání do 5 a odčítání do 4 zpaměti

ŽIVÁ ABECEDA - STR. 40 /ÚKOL PAPOUŠEK - BÁSEŇ ZPAMĚTI ( STAČÍ DO PÁTKU )

                                            ÚKOL PASTELKY

                           - ČTENÍ - STR. 39 - ÚKOL SOVIČKA (ZÍTRA ZKOUŠÍM  NA ZNÁMKU )

PÍSANKA - STR. 8 / 4 ŘÁDKY ( NEJŘÍVE CVIČNĚ NA LIST, POTOM DO PÍSANKY )                

 

Strana 1 z 2
© 2017 ZŠ Očovská Hodonín. All Rights Reserved. Designed By www.wiit.cz Jaromír Kalábek