logoocov

 

Základní škola Očovská, Hodonín

1.B (110)

čtvrtek, 28 květen 2020 18:21

PŘEPIS 29. 5.

 29. května

 

 

 Kdo staví dům?

 

 Kdo řídí autobus?

 

 Kdo prodává zboží?

čtvrtek, 28 květen 2020 18:09

ÚKOLY NA PÁTEK 29. 5. 2020

1. ČTENÍ - PRACOVNÍ LIST KE SLABIKÁŘI STR. 49

 - úkol tulipán a puzzle si přečti opakovaně

- dále pracujte dle pokynů dole v učebnici

2. PSANÍ - PÍSANKA 4

- str. 17 - celé

- do sešitu Psaní si napište přepis

3. MATEMATIKA - PRACOVNÍ LIST STR. 9

- samostatná práce: děti vypracují celý list samy, rodič spolu s dítětem opraví a vyhodnotí

- pracujte podle zadání u jednotlivých úkolů

4. PRVOUKA - JÁ A MŮJ SVĚT STR. 69

-pracujte dle pokynů dole v učebnici

 

 

středa, 27 květen 2020 15:21

ÚKOLY NA ČTVRTEK 28. 5. 2020

1. MATEMATIKA - BAREVNÝ PRACOVNÍ LIST STR. 27

- pracujte dle zadání u jednotlivých úkolů

- cv. 3 : 18 - 3 = 15

2. ČTENÍ - PRACOVNÍ SEŠIT KE SLABIKÁŘI STR. 48

- přečtěte si 1x celý text, vysvětlete zelená rčení

3. PRACOVNÍ ČINNOSTI

- povysávej obývací pokoj a kuchyni

- pomáhej mamince s přípravou oběda

4. PSANÍ - PÍSANKA 4

str. 16 - celé

úterý, 26 květen 2020 19:26

INFORMACE K ROZVRHU HODIN

Vzhledem k tomu, že se až do konce školního roku nevyučuje tělesná výchova, dochází k malé změně v rozvrhu hodin.

Nějaké krátké rozcvičky a protahovací cviky si budeme dělat průběžně celé dopoledne, abychom alespoň nějaký pohyb měli...

Ve středu budeme mít místo TV psaní - využijeme k psaní diktátů a dopisování písanek, abyste nemuseli nic dopisovat doma...

V pátek budeme mít místo TV matematiku - budu to využívat na samostatnou práci žáků v pracovních listech...

Tuto změnu berte na vědomí i vy, co jste doma na distanční výuce - budete vždy dělat to samé, co dělají děti ve škole....

úterý, 26 květen 2020 19:22

DIKTÁT 27. 5.

  26. května

 

 Ferda je náš křeček.

 

 Yveta je moje sestra.

 

 David je můj kamarád.

úterý, 26 květen 2020 19:04

ÚKOLY NA STŘEDU 27. 5. 2020

1. ČTENÍ - PRACOVNÍ SEŠIT KE SLABIKÁŘI STR. 46 A 47

- na str. 46 si přečtěte úkol tulipán a balónek, doplňte tajenku

- str. 47 - pracujte podle pokynů dole v učebnici

2. MATEMATIKA - MATEMATIKA 4 / A

- pracujte podle zadání v učebnici

- u cv. 4 čti nahlas: 8 plus kolik rovná se 10....2

3. PSANÍ ( MÍSTO TĚLESNÉ VÝCHOVY ) - PÍSANKA 4

- str. 15 celé

- do diktátového sešitu si napiš diktát

4. PRVOUKA - JÁ A MŮJ SVĚT STR. 68

- opakujeme si názvy obchodů a vyjmenujeme několik věcí, které tam můžeme koupit  ( zkouší se ve čtvrtek online, v pátek ve škole 1. a 2. skupina )

- pracujte podle pokynů dole v učebnici

 

 

úterý, 26 květen 2020 11:24

INFORMACE PRO RODIČE

Milí rodiče,

píšu ještě pár organizačních změn a informací:

Čas obědu se dětem z 2. skupiny posunuje na 12. 15 během celého týdne!

Od středy 27. 5. budou všechny děti odcházet z odpoledních aktivit pouze hlavním vchodem školy.

Vy, co si děti vyzvedáváte, čekejte u hlavního vchodu přesně v tom čase, který jste uvedli ve formuláři. Paní vychovatelka tam děti odvede a předá vám je...

V případě dotazů nebo nějakého problému můžete kontaktovat paní vychovatelku na tel. čísle: 518 398 731, popř. volejte na číslo hlavní vychovatelky 728 636 440.

Telefonní číslo na paní asistentku Alenu Bábíkovou budete mít uvedeno v deníčku - uložte si je prosím pro případ, že ji budete potřebovat kontaktovat....

Pěkné odpoledne všem

J. Popovská

pondělí, 25 květen 2020 16:23

ÚKOLY NA ÚTERÝ 26. 5. 2020

1. MATEMATIKA - MATEMATIKA 4/A STR. 3

- cv. 1 : chlapců: 8, dívek: 2, dívek mimo kruh: 3, příklad: 8 + 2 + 3 = 13

- cv. 2 : 3 plus kolik rovná se 10? .....7  - počítáme nahlas

- cv. 3: počítej nahlas a postupně

- cv. 4: zopakuj si pojmy: sčítanec, součet

           zopakuj si : ZMĚNÍME-LI POŘADÍ SČÍTANCŮ, JEJICH SOUČET SE NEZMĚNÍ.

- cv. 4, 5: změň pořadí sčítanců a vypočítej

2. ČTENÍ - SLABIKÁŘ STR. 83

- čti opakovaně: nové slabiky, slova a článek Výstava

- pojmenuj zvířata na obrázcích

3. VÝTVARNÁ VÝCHOVA

- vybarvi si obrázek ve Slabikáři na str. 82

- 1. dobrovolný úkol: namaluj tři obrázky věcí, které začínají na písmeno G

- 2. dobrovolný úkol: zkus nakreslit gorilu

4. PSANÍ - PÍSANKA 4

- str. 13 - dopsat

- str. 14 - celé

 

Strana 1 z 7
© 2017 ZŠ Očovská Hodonín. All Rights Reserved. Designed By www.wiit.cz Jaromír Kalábek