logoocov

 

Základní škola Očovská, Hodonín

1.B (5)

neděle, 19 květen 2019 13:54

Týdenní plán 20. - 24. 5. 2019

Napsal(a)
Týdenní plán 20. - 24. 5. 2019

 Informace

24. 5. - sběr vršků od PET lahví

Další plánované akce:
28. 5. - sběr papíru
30. 5. výlet ZOO Lešná (informace budou v deníčku)
5. 6. - MěK Hodonín - projekt na podporu čtenářské gramotnosti "Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka" (ke konci školního roku slavnostní pasování na čtenáře)

 Český jazyk

 složitější víceslabičná slova, čte slova se skupinami dě, tě, ně; di dy; ti ty; ni ny
Slabiky di, ti, ni, dě, tě, ně
Diktát (středa) - věty
Přepis vět - čtvrtek
Slabikář
s. 87 - 91

Písanka 3 s. 38, 39 (dbáme na úpravu)
Písanka 4 s.2,3

Matematika

Sčítání a odčítání do 20 bez přechodu desítky, jednoduché slovní úlohy, vztahy ( o několik více, méně); Kilogram; Geometrické tvary

Učebnice 3. díl s. 28 - 30

Prvouka

  Na výletě; Ája jde do divadla, Ája mezi kamarády
 - test - určit čas (celé hodiny)
Já a můj svět s. 63 - 65

Zopakuj si!

ČJ - diktovat krátké věty (umět psát podle diktátu), procvičovat opis a přepis ( věty)
 M - sčítání v oboru čísel
do 20 bez přechodu desítky,
procvičovat slovní úlohy - umět vytvořit odpověď 
Prv - poznávat pouze celé hodiny

Připrav si!

 - vybírám 10,- Kč na společnou fotografii
- denně kontrola pouzdra (ostrouhané tužky a pastelky - 12 barev, fix na tabulku)
- mít každý den k dispozici nůžky a lepidlo

pátek, 10 květen 2019 03:56

Týdenní plán 13. - 17. 5. 2019

Napsal(a)
Týdenní plán 13. - 17. 5. 2019

 Informace

15. 5. - divadelní představení "Jak se Honza učil čarovat" (vybírám 60,-Kč)
17. 5. - fotografování třídy
Další plánované akce:
28. 5. - sběr papíru
30. 5. výlet ZOO Lešná
5. 6. - MěK Hodonín - projekt na podporu čtenářské gramotnosti "Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka" (ke konci školního roku slavnostní pasování na čtenáře)

 Český jazyk

 složitější víceslabičná slova, čte slova se skupinami dě, tě, ně
Hláska a písmeno ď, ť, ň; dě, tě, ně
Diktát (středa) - věty
Opis vět - čtvrtek
Slabikář
s. 84 - 87

Písanka 3 s. 31 - 34 (dbáme na úpravu)

Matematika

Sčítání a odčítání do 20 bez přechodu desítky, jednoduché slovní úlohy, vztahy ( o několik více, méně); Litr; Geometrické tvary

Učebnice 3. díl s. 25 - 27

Prvouka

 Téma: Člověk ve společnosti - Místo, kde žijeme; Na výletě
17. 5. - test Orientace v čase (roční období, měsíce, dny v týdnu)
Já a můj svět s. 62, 63

Zopakuj si!

ČJ - diktovat krátké věty (umět psát podle diktátu), procvičovat opis a přepis ( věty)
 M - sčítání v oboru čísel
do 20 bez přechodu desítky,
procvičovat slovní úlohy - umět vytvořit odpověď 
Prv - umět vyjmenovat 12 měsíců, jak jdou po sobě;
znát 4 roční období, kolik má každé obd.měsíců, dny v týdnu

Připrav si!

TV - přinést švihadlo (podepsané)
- denně kontrola pouzdra (ostrouhané tužky a pastelky - 12 barev, fix na tabulku)
- mít každý den k dispozici nůžky a lepidlo

čtvrtek, 25 říjen 2018 16:44

Informace - omlouvání žáků

Napsal(a)

Omlouvání žáků

1.Nepřítomnost ve vyučování jsou povinni zástupci žáka omluvit do dvou dnů písemně nebo telefonicky.

2. Po návratu žáka do školy je povinnost žáka předložit ihned třídnímu učiteli písemnou omluvenku v notýsku na omluvném listu.

3. Omluvu podepisuje jeden ze zákonných zástupců žáka.

4. Při podezření na neomluvené absence si třídní učitel může vyžádat potvrzení lékaře.

5. Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování pro překážku předem známou, požádají zástupci žáka o jeho uvolnění předem třídního učitele.

6. Jedná-li se o uvolnění žáka na dobu delší než tři dny, podají si rodiče žádost o uvolnění z výuky u ředitele školy, a to písemnou formou. Na žádosti je uvedeno stanovisko třídního učitele.

7. Pokud žák 1. stupně odchází ze školy v průběhu vyučování, musí si je rodiče vyzvednout ze školy osobně.

8. Rodiče jsou povinni nezapříčinit svým jednáním zbytečně absence žáka.

neděle, 02 září 2018 06:29

Pomůcky a potřeby do 1.třídy

Napsal(a)

Pomůcky a potřeby do 1.třídy

   - přezůvky
       -  aktovka nebo batoh

Věci do TV

- cvičební úbor (tričko, kraťase, ponožky, popř. mikina), cvičky do tělocvičny
(ne s černou podrážkou), textilní pytlík na cvičební úbor

 • krabička papírových kapesníků
 • papírové utěrky – 1 bal. (1balení = 2 ks)
 • prostírání (ubrousek) na svačinu, krabička na svačinu, láhev na pití
 • desky na sešity
 • sada písmen, zásobník na písmena
 • sada čísel, zásobník na čísla
 • obal na deníček
 • obaly na učebnice
 • 5 obalů na malé sešity
 • visací zámek a 3 ks klíčů (dítě, učitel, družina)
 • pouzdro :

                       - 2 ks trojhranná tužka č. 2

                       - strouhátko

                       - měkká guma

                       - pastelky – 12ks (nejlépe trojhranné FABER - CASTELL)

                       - malé pravítko

                       - ostré nůžky
                      - tkanička od bot (na tvorbu písmen a číslic)

Pomůcky do VV a PČ

       - lepící tyčinka  KORES
       -
kelímek a hadřík
   
   -
vodové barvy (české)
       -
štětce: kulatý č. 8, plochý č. 12, 18 (popř. 20)
       -
zástěra nebo stará košile
       -
igelitový ubrus 70 x 60
       -
modelovací hmota + krabička (plastelína nebo PLAY DOH)
       - voskovky 12 barev
       -
špejle

Do třídního fondu vybíráme 200 Kč. Všechny věci a pomůcky prosím podepište! Děkuji.

pátek, 31 srpen 2018 09:25

Rozvrh hodin 1.B

Napsal(a)

nada

© 2017 ZŠ Očovská Hodonín. All Rights Reserved. Designed By www.wiit.cz Jaromír Kalábek