logoocov

 

Základní škola Očovská, Hodonín

8.B (3)

Organizace výuky VV v 1. pololetí školního roku 2019/2020

V LICHÉ TÝDNY – 12. a 26.9 , 10 a 24.10, 7. a 21.11, 5. a 19.12, 16. a 30.1 bude odpolední výuka VV začínat ve 13.45 hodin, končit v 15.15 hodin. Žáci po 5.hodině půjdou na oběd , popř. domů,  před odpoledním vyučováním opouští školu. Není dovoleno se v této době zdržovat bez dohledu vyučujících v prostorách školy.   Zpět do prostor školy můžou přijít až po 13.35 h , kde budou v ŠATNĚ s učitelem, který zde vykonává dohled, čekat na příchod vyučující Vv, která si je vyzvedne a odvede do učebny !!!

V SUDÉ TÝDNY -  19.9,  3. a 17.a 31.10., 14.a 28.11., 12.12,  9.a 23.1.bude výuka VV posunuta na 6.a7. vyučovací hodinu. Začátek odpolední výuky po 5. vyučovací hodině, a to ve 13 05 hodin, aby se stihli žáci naobědvat., konec ve 14.35 hodin. Po obědě opět  budou čekat v šatně pod dohledem vyučujícího a čekat na příchod učitelky VV – K. Hájkové. Žáci, kteří nechodí ve škole  na oběd, budou moci školu o přestávce mezi 5.a .6. vyuč. hodinou  opouštět  pouze s písemným souhlasem rodičů. Sohlas  jsem dětem rozdala na lístku k podpisu rodičům, prosím, učiňte tak co nejdříve.Bez souhlasu nelze školu o přestávce opustit.

pondělí, 16 září 2019 20:53

Dotazník pro rodiče

Napsal(a)

Dotazník pro rodiče

Verze pro tisk          On line verze

 

pátek, 06 září 2019 07:50

Seminář výtvarné výchovy

Napsal(a)

Prosím přinést 50 kč na pomůcky do semináře z výtvarné výchovy, děkuji. Krůželová

© 2017 ZŠ Očovská Hodonín. All Rights Reserved. Designed By www.wiit.cz Jaromír Kalábek