logoocov

 

Základní škola Očovská, Hodonín

1.A (7)

neděle, 29 listopad 2020 17:41

Týdenní plán 30. 11. – 4. 12.

Napsal(a)

Týdenní plán 30. 11. – 4. 12.

Informace

Denně ořezat pastelky a tužky.

Každý pátek si děti domů přinesou všechny školní sešity k prohlédnutí a podpisu.

Všechny sešity a učebnice je potřeba obalit.

Domácí úkoly

Domácí úkoly jsou označeny na jejich konci puntíkem, po splnění prosím úkol podepsat.

Domácí úkoly ze čtení jsou zadávány denně.

Domácí úkoly ze psaní mají děti vždy v pondělí, úterý a ve čtvrtek.

Čtení

Hláska a písmeno p, P; u, U; čtení slabik, slov, jednoduchých vět

Živá abeceda s. 36 - 40

Psaní

Písmena e, l, m; slabiky

Písanka 1 - s. 3 - 7 (píšeme ořezanou tužkou)

Matematika

Psaní číslice 5; sčítání v oboru čísel do 5, odčítání v oboru čísel do 4

Matematika s. 19 – 22

Matematické rozcvičky s, 17 - 20

- červený puntík v sešitě označuje chybu na řádku, žáci si doma chybu vyhledají, vygumují a opraví

Prvouka

Zima

Já a můj svět – s. 30 - 31

Co potřebujeme?

- 2 roušky na každý den

- teplejší mikinu nebo svetřík do třídy

- písmena p, P, u, ú, ů, U; slabiky

- děti si mohou přinést v pátek 4. 12.  čertovské růžky na  ČERTOVSKÉ UČENÍ

neděle, 22 listopad 2020 14:56

Týdenní plán 23. 11. – 27. 11.

Napsal(a)

Týdenní plán 23. 11. – 27. 11.

Informace

Denně ořezat pastelky a tužky.

Domácí úkoly jsou označeny na jejich konci puntíkem, po splnění prosím úkol podepsat.

Domácí úkoly ze čtení jsou zadávány denně.

Domácí úkoly ze psaní mají děti vždy v pondělí, úterý a ve čtvrtek.

Domácí úkoly

Pondělí

ŽA - s. 32 - říkanka

                 - poznávat o, O

Písanka - s. 1 - 2 řádky (psát tužkou)

MR (Matematické rozcvičky) -  s. 16/ 31 (2 řádky)

 

Úterý

ŽA - s. 33 - mřížky (pokládat známá písmena)

Písanka s. 1 - 4 řádky (psát ořezanou tužkou)

 

Středa

ŽA - s. 34 /pusa, sova

 

Čtvrtek

ŽA - s. 34/ hvězdička

Písanka s. 2 - 4 řádky

M - procvičovat sčítání do 4, odčítání do 3

 

Pátek

ŽA - s. 35

M - procvičovat sčítání a odčítání do 4

Čtení

Hláska a písmeno o, O;  slabiky mo, lo, so

Živá abeceda s. 32 - 35

Psaní

Prvky písmen

Písanka 1 - s. 1 - 3 (píšeme ořezanou tužkou)

Matematika

Psaní číslice 4; sčítání a odčítání v oboru čísel do 4

Matematika s. 17 - 19

- červený puntík v sešitě označuje chybu na řádku, žáci si doma chybu vyhledají, vygumují a opraví

Prvouka

Opakování: U nás doma

Podzim

Já a můj svět – s. 27, 12, 13

Co potřebujeme?

- 2 roušky na každý den

- teplejší mikinu nebo svetřík do třídy

- písmena o, O; slabiky MO, LO, SO

- kdo má možnost – přinese si v pátek usušené a vylisované podzimní listí (10 – 15 kusů)

čtvrtek, 12 listopad 2020 17:49

Domácí učení 16. 11.

Napsal(a)

Domácí učení 16. 11.

Informace

DENNĚ PROCVIČOVAT ČTENÍ PÍSMEN A SLABIK

Čtení

1. Hláska a písmeno S, s

Živá abeceda s. 29

Pracujte podle zadání na konci strany:

- cvičení s pusou

- cvičení s pastelkou

- cvičení se srdíčkem

(místo práce s učebnicí a písmeny lze využít interaktivní cvičení – zde)

- cvičení s tužkou

2. Malý pracovní list s písmenem S (ze složky)

1. strana: Zakroužkuj všechna S (tiskací, psací, malá, velká).

2. strana: Vybarvi stejnou pastelkou všechna políčka s písmenem S (malá i velká).

Psaní

Moje první psaní s. 33

Dolní zátrh

- tvar obtáhnout několikrát prstem

- psát pastelkou 4 řádky

Matematika

1. Procvičování učiva

Matematika s. 14 (psát tužkou)

- Napiš čísla. (Druhý sloupeček - každé číslo napsat třikrát.)

Matematika s. 15

- Doplň. (Doplnit tečky na dominové karty pastelkou.)

2. Procvičování sčítání do 3

Matematické rozcvičky s. 7 – podle zadání

- interaktivní cvičení zde

 

neděle, 01 listopad 2020 17:38

Domácí učení 2. 11.

Napsal(a)

 

Informace

Nadále pokračuje výuka na dálku.

Podrobnější informace k distanční výuce off-line i on-line budou sděleny v pondělí 2.11. zprávou (po poradě pedagogických pracovníků).

Čtení

Živá abeceda s. 23

- cvičení s pusou

- cvičení s tužkou

- cvičení se srdíčkem

Pracujte podle zadání na konci strany.

Psaní

MPP - s. 26

- tvar obsahovat několikrát prstem

- psát třikrát přes sebe různými pastelkami

Matematika

1. Porovnávání čísel

Hráč hodí dvěma kostkami, podle počtu teček mezi ně vloží správný znak na porovnávání.

2. Psaní číslice 2

- psát ve vzduchu, na tabulku

- MPP s. 2 - psát pastelkou 5. a 6. řádek 

 

neděle, 11 říjen 2020 15:07

Omlouvání žáků (ze školního řádu)

Napsal(a)

Omlouvání žáků

 1. Nepřítomnost ve vyučování jsou povinni zástupci žáka omluvit do dvou dnů písemně nebo telefonicky.
 2. Po návratu žáka do školy je povinností žáka předložit ihned třídnímu učiteli písemnou omluvenku v žákovské knížce na omluvném listu.
 3. Omluvu podepisuje jeden ze zákonných zástupců žáka.
 4. Při podezření na neomluvené absence si třídní učitel může vyžádat potvrzení lékaře.
 5. Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování pro překážku předem známou, požádají zástupci žáka o jeho uvolnění předem třídního učitele.
 6. Jedná-li se o uvolnění žáka na dobu delší než tři dny, podají si rodiče žádost o uvolnění z výuky u ředitele školy, a to písemnou formou. Na žádosti je uvedeno stanovisko třídního učitele.
 7. Pokud žák l. stupně odchází ze školy v průběhu vyučování, vyzvednou si jej rodiče ze školy osobně.
 8. Rodiče jsou povinni nezapříčinit svým jednáním zbytečné absence žáka.
středa, 02 září 2020 12:17

Školní potřeby pro prvňáčky

Napsal(a)
 • kovový stojánek na knihy
 • abeceda - sada písmen a slabik na vystřižení
 • desky na abecedu
 • složka s drukem na čísla do matematiky (malá)
 • box na sešity formátu A4, zavírání na gumičku
 • 1 obal na deníček
 • 1 obal na velký sešit
 • 5 obalů na malé sešity
 • obaly na učebnice
 • vodové barvy - 12 odstínů, obdélníkové balení (dop. KOH-I-NOOR)
 • kulatý štětec č. 8
 • plochý štětec č. 12, 18
 • voskové pastelky - 12 barev (dop. KOH-I-NOOR)
 • plastelína – 10 barev (dop. KOH-I-NOOR)
 • lepicí tyčinka (KORES) - velká
 • kelímek, hadřík, zástěrka nebo starší triko do VV
 • papírové utěrky – 1 balení (2 ks)

S nákupem těchto školních potřeb nemusíte spěchat. Děti je nemusí mít nachystané hned při nástupu do školy. Na našem prvním setkání vše upřesním a příp. ukážu. Budete mít dostatek času na jejich pořízení.

Školní potřeby, které by děti měly mít při nástupu do školy:

- pevná taška

- pouzdro, guma, ořezávátko, ostré nůžky, silné trojhranné pastelky (12 kusů), dvě tužky č. 2 - silné trojhranné

- podložka na plastelínu (formát A4)

- cvičební úbor v plátěném pytlíku - tričko, trenýrky, tepláky, cvičky 

- přezůvky s bílou podrážkou

- zámek na šatní skříňku a 3 klíče

© 2017 ZŠ Očovská Hodonín. All Rights Reserved. Designed By www.wiit.cz Jaromír Kalábek