logoocov

 

Základní škola Očovská, Hodonín

1.A (4)

neděle, 02 květen 2021 07:35

Týdenní plán 3. 5. – 7. 5.

Napsal(a)

Týdenní plán 3. 5. – 7. 5.

Informace

- týden prezenční výuky (ve škole)

- testování: jedenkrát týdně v pondělí (přinést si kolíček na prádlo)

- vyučování dle rozvrhu

- přinést si tabulku a fix

- v pondělí odevzdat složku s vypracovanými pracovními listy a pracovní sešity s doplněnými úkoly

- oběd dětí, které nepůjdou do školní družiny: 11:55 hodin

- oběd dětí ve školní družině: 12:20 hodin

Čtení

Písmena Ž, ž, Ř, ř

Slabikář s. 54 - 71

Pracovní sešit ke Slabikáři po s. 39 – 41 (vybraná cvičení)

Psaní

Písmena h, H, T; opis a přepis slov

Písanka 3 – s. 19 - 24

Matematika

Sčítání a odčítání v oboru čísel do 20 bez přechodu desítky

Matematika s. 15 – 19

Matematické rozcvičky s. 8 - 9

Prvouka

Stromy a keře na jaře

Já a můj svět – s. 49

Jaro na statku

Já a můj svět – s. 45 a 50

Připravíme si…

M: čísla 0 – 20, dvě desítky tyčinek

neděle, 11 říjen 2020 15:07

Omlouvání žáků (ze školního řádu)

Napsal(a)

Omlouvání žáků

 1. Nepřítomnost ve vyučování jsou povinni zástupci žáka omluvit do dvou dnů písemně nebo telefonicky.
 2. Po návratu žáka do školy je povinností žáka předložit ihned třídnímu učiteli písemnou omluvenku v žákovské knížce na omluvném listu.
 3. Omluvu podepisuje jeden ze zákonných zástupců žáka.
 4. Při podezření na neomluvené absence si třídní učitel může vyžádat potvrzení lékaře.
 5. Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování pro překážku předem známou, požádají zástupci žáka o jeho uvolnění předem třídního učitele.
 6. Jedná-li se o uvolnění žáka na dobu delší než tři dny, podají si rodiče žádost o uvolnění z výuky u ředitele školy, a to písemnou formou. Na žádosti je uvedeno stanovisko třídního učitele.
 7. Pokud žák l. stupně odchází ze školy v průběhu vyučování, vyzvednou si jej rodiče ze školy osobně.
 8. Rodiče jsou povinni nezapříčinit svým jednáním zbytečné absence žáka.
středa, 02 září 2020 12:17

Školní potřeby pro prvňáčky

Napsal(a)
 • kovový stojánek na knihy
 • abeceda - sada písmen a slabik na vystřižení
 • desky na abecedu
 • složka s drukem na čísla do matematiky (malá)
 • box na sešity formátu A4, zavírání na gumičku
 • 1 obal na deníček
 • 1 obal na velký sešit
 • 5 obalů na malé sešity
 • obaly na učebnice
 • vodové barvy - 12 odstínů, obdélníkové balení (dop. KOH-I-NOOR)
 • kulatý štětec č. 8
 • plochý štětec č. 12, 18
 • voskové pastelky - 12 barev (dop. KOH-I-NOOR)
 • plastelína – 10 barev (dop. KOH-I-NOOR)
 • lepicí tyčinka (KORES) - velká
 • kelímek, hadřík, zástěrka nebo starší triko do VV
 • papírové utěrky – 1 balení (2 ks)

S nákupem těchto školních potřeb nemusíte spěchat. Děti je nemusí mít nachystané hned při nástupu do školy. Na našem prvním setkání vše upřesním a příp. ukážu. Budete mít dostatek času na jejich pořízení.

Školní potřeby, které by děti měly mít při nástupu do školy:

- pevná taška

- pouzdro, guma, ořezávátko, ostré nůžky, silné trojhranné pastelky (12 kusů), dvě tužky č. 2 - silné trojhranné

- podložka na plastelínu (formát A4)

- cvičební úbor v plátěném pytlíku - tričko, trenýrky, tepláky, cvičky 

- přezůvky s bílou podrážkou

- zámek na šatní skříňku a 3 klíče

© 2017 ZŠ Očovská Hodonín. All Rights Reserved. Designed By www.wiit.cz Jaromír Kalábek