5.C (34)

čtvrtek, 28 červen 2018 06:52

28.6.2018 - informace

Čtvrtek 28.6.2018 - vyučování ve škole - do 11.45 hodin

M.

čtvrtek, 28 červen 2018 06:42

INFORMACE

Z důvodu nepříznivého počasí byla zrušena akce Pánov - paintball. Každý žák, který zaplatil 150,- Kč, dostane nazpět 200,- Kč (vynulování tř.fondu).

Děkuji za pochopení, M.

pondělí, 25 červen 2018 10:07

INFORMACE

úterý 26.6. - pyžamový den - vyučování do 12.40

středa 27.6. - piškvorkový turnaj + představení ZUŠ, vyučování ZKRÁCENO DO 12.20 hodin !

25., 26.6. - kontrola a vrácení učebnic - přinést všechny učebnice - čisté, vygumované, zalepené - s sebou vzít izolepu v případě vrácení poškozené učebnice, vyuč.dle rozvrhu (děti si mohou přinést hry), přinést ŽK 

27.6.  - představení ZUŠ - vstupné 10,- Kč, zaplaceno z třídního fondu

28. 6. - Paintball park Pánov - rozloučení s 5.ročníkem a prvním stupněm - odjezd v 8:15 hod. od školní jídelny, příjezd ve 12:30 hod., změna - bude oběd, ne svačina - po příjezdu jdou děti na oběd a domů. S sebou: sportovní oblečení, svačina, pití, čip. Vstupné - 200,- Kč, vybírám 150,- Kč (50,- Kč z tř.fondu na každé dítě - vynulování tř.fondu), autobus zdarma - sponzorský dar.

29. 6. - vydávání vysvědčení ve třídě, přinést si složku

 

Přinést vyplněnou přihlášku na stravování na příští školní rok.

 

Velmi děkuji rodičům za příjemnou spolupráci po celých pět let, dětem přeji úspěšné pokračování studia na druhém stupni naší školy a také krásné a odpočinkové prázdniny! Buďte zdraví a šťastní!

M.

 

úterý, 19 červen 2018 11:08

INFORMACE

V pátek, 22.6., bude zkráceno vyučování o poslední hodinu - do 11.45 h, pak oběd a odchod domů.

Vyúčtování třídního fondu: Získali jsme příspěvěk školní rady na výlet - 1 000,- Kč. Děti vyhrály 3.místo za sběr vršků - získáno 500,- Kč. Zůstatek v TF - 60,- Kč. Celkem 1 560,- Kč. Na každého žáka zbývá z TF 65,- Kč. Ve středu 27.6. jdeme společně na představení dramatického oboru do ZUŠ Hodonín - vstupné 10,-Kč na jedno dítě (zaplatím z tohoto fondu). Tzn. na 1 žáka zbývá 55,- Kč.  

Ve čtvrtek 28.6. se rozloučíme s 5.ročníkem a prvním stupněm na Pánově - hra Paintball. V tento den budou odhlášeny svačinky i oběd. Přesné informace budou dodány.

Pátek 29.6. - vysvědčení - ve škole.

Informace

11.6. – 15..6., 18.6. – 22.6.

Odevzdat vyplněnou a podepsanou přihlášku na adaptační kurz šestých tříd.

Odevzdat vyplněné a podepsané volitelné předměty do šesté třídy.

Vratka – 60,-Kč za autobus (oba výlety).

28.6. – rozloučení v pátém ročníku

29.6. – výdej vysvědčení

Český jazyk

Přísudek slovesný a jmenný se sponou. Podmět několikanásobný a nevyjádřený. Shoda přísudku s několikanás.podmětem. Souvětí. Řeč přímá a nepřímá. Opakování učiva. Slohové úkoly.
Český jazyk str. 183 – 187, 190 - 223

Průběžně diktát nebo doplňovací cvičení na doposud probrané učivo, učit se a opakovat si vše! DÚ 183/6

Cesty za dobrodružstvím. Prázdniny na obzoru.
Čítanka str. 152 - 190

Četba –poslední kniha – všichni žáci – do 11.6.

Matematika

Desetinná čísla - desetiny, setiny, zápis, čtení. Porovnávání, sčítání a odčítání desetinných čísel.

Celá čísla, kladná, záporná, nula.
Učebnice 5/2 str. 43 – 45, 48 – 53, procvičování 55 – 56

Geo – Střed a osa úsečky. Vlastnosti trojúhelníku.

Učebnice 5/2 str..38, 39
Opakovat na každou vyuč.hodinu . Průběžně písemné práce na probrané učivo.

Přírodověda

Nervová soustava. Člověk se rozmnožuje. Období dětství a dospívání. Člověk roste a vyvíjí se. Chráníme si své zdraví. Rodina, komunikace, konflikt. Osobní bezpečí, první pomoc.
Učebnice str. 66 - 94

Opakovat učivo od str.63, pís.práce. Průběžné zkoušení.

Vlastivěda

Poválečný vývoj. Od totalitní moci k demokracii.

Učebnice str. 45 – 48.

Opakovat učivo, průběžné zkoušení, závěrečný test – data, jména, události (uč.str.51)

Anglický jazyk-Mel.

Unit 4A, 4B. Slovní zásoba – napsat, naučit; poslech, výslovnost, dialogy. Present simple affermative, negative, question – přítomný čas prostý, zápor, otázka=učit se!!! Opakovat – průběžné zkoušení probraného učiva, test L4.

St.- My Day - project

Zopakuj si!

Opakovat si probrané učivo z každého předmětu na každou hodinu.

Připrav si!

Kontrola všech pomůcek a DÚ na daný den, kontrola pouzdra – psacích potřeb !

pondělí, 04 červen 2018 19:52

Týdenní plán 4.6. - 8.6.

Informace 4. – 8.6.

Odevzdat vyplněnou a podepsanou přihlášku na adaptační kurz šestých tříd.

Odevzdat vyplněné a podepsané volitelné předměty do šesté třídy.

Středa 6.6. – zkrácené vyučování do 11.45 hodin, pak oběd a odchod domů.

Český jazyk

Věta. Základní a určovací skladební dvojice. Shoda podmětu s přísudkem. Přísudek slovesný a jmenný se sponou. Podmět několikanásobný a nevyjádřený. Shoda přísudku s několikanás.podmětem.
Český jazyk str. 179 – 187, 190 - 192

Průběžně diktát nebo doplňovací cvičení na doposud probrané učivo, učit se a opakovat si vše!

Cesty za dobrodružstvím. Prázdniny na obzoru.
Čítanka str. 152 - 190

Četba –poslední kniha – všichni žáci – do 11.6.

Matematika

Počítáme s velkými čísly - násobení a dělení 100 až 1 000 000.
Desetinná čísla - desetiny, setiny, zápis, čtení.
Učebnice 5/2 str. 37, 40, 41, 42 – 45

Geo – Střed a osa úsečky. Vlastnosti trojúhelníku.Učebnice 5/2 str..38, 39


Opakovat na každou vyuč.hodinu . Průběžně písemné práce na probrané učivo.

Přírodověda

Nervová soustava. Člověk se rozmnožuje.
Učebnice str. 65 - 67

Opakovat učivo od str.63, pís.práce příští (přespříští) týden. Průběžné zkoušení.

Vlastivěda

Tvář čs.republiky. Válečná a poválečná léta.

Učebnice str. 40 – 45.

Opakovat učivo, průběžné zkoušení, závěrečný test – data, jména, události (uč.str.51)

Anglický jazyk-Mel.

Unit 4A, 4B. Slovní zásoba – napsat, naučit; poslech, výslovnost, dialogy. Present simple affermative, negative, question – přítomný čas prostý, zápor, otázka=učit se!!!

Opakovat – průběžné zkoušení probraného učiva, test L4.

Zopakuj si!

Opakovat si probrané učivo z každého předmětu na každou hodinu.

Připrav si!

Kontrola všech pomůcek a DÚ na daný den, kontrola pouzdra – psacích potřeb ! Zakoupit vypsaný sešit do daného předmětu.

V úterý 5.6.bude místo informatiky hudební výchova, z tohoto důvodu ve středu 6.6. poslední hodina (HV) odpadá a bude zkráceno vyučování - do 11.45 hodin.

M.

Strana 1 z 2
© 2017 ZŠ Očovská Hodonín. All Rights Reserved. Designed By www.wiit.cz Jaromír Kalábek