5.C (20)

Informace

25. 4. - sběr hliníku
30. 4. - cvičení v přírodě
1. a 8. 5. - státní svátek
7. 5. - volno ředitele školy
11. 5. - školní akademie
12. 5. - den otevřených dveří

Plánované akce:

25. 5. - Hájenka Břeclav (Pevnost Boyard - lanové centrum)
28. 5. - Císař Karel IV. - program v Lednici

Český jazyk

Časování sloves, slovesný způsob
Český jazyk str. 114, 152 - 158, 161 – 163

Test – zájmena, číslovky (druhy - rozdělení).

Jarní zvyky, tradice a svátky.

Čítanka str. 92 – 123

Texty z okruhu Jejich veličenstva kluci a holky.
Čítanka str. 124 - 151

Četba –poslední kniha – všichni žáci – do konce května.

Matematika

Jednotky obsahu. Obsah obdélníku a čtverce. Počítáme s velkými čísly
Učebnice 5/2 str.8, 13, 18, 21 - 24

Opakovat na každou vyuč.hodinu probrané učivo. Sešit do geometrie.

Přírodověda

Oběhová soustava.

Učebnice str. 58

Test – opakování.

Vlastivěda

Život na vesnici. Manufaktury a první stroje.
Učebnice str. 19 - 24

Test – opakování.

Anglický jazyk-Mel.

Unit 4A. Slovní zásoba – napsat, naučit, poslech, výslovnost, dialogy.

Opakovat.

Zopakuj si!

Opakovat si probrané učivo z každého předmětu na každou hodinu.

Připrav si!

Kontrola všech pomůcek a DÚ na daný den, kontrola pouzdra – psacích potřeb !

Informace

20. 4. - filmové představení "Planeta Česko" - 60 Kč

Z tř.fondu zaplaceno 50,- Kč/1 žák – dravci, Seiferos.

Český jazyk

Časování sloves, slovesný způsob
Český jazyk str. 112, 150 - 158

Jarní zvyky, tradice a svátky.

Čítanka str. 92 – 123

Texty z okruhu Jejich veličenstva kluci a holky.
Čítanka str. 124 - 151

Četba –poslední kniha – všichni žáci – do konce května.

Matematika

Písemné dělení dvojciferným dělitelem, Jednotky obsahu. Obsah obdélníku a čtverce. Průměrná rychlost. Slovní úlohy.
Učebnice 5/2 str. 8 –20

Opakovat na každou vyuč.hodinu probrané učivo. Sešit do geometrie.

Přírodověda

Dýchací soustava.

Učebnice str. 58

Vlastivěda

Ve školních lavicích. Život po třicetileté válce - opak. Osvícenství. Marie Terezie. Josef II. Život na vesnici.
Učebnice str. 14 - 22

Anglický jazyk-Mel.

Unit 3 –3A–D opakovat – pís.práce. Unit 4A. Slovní zásoba, poslech, výslovnost, dialogy.

Opakovat.

Zopakuj si!

Opakovat si probrané učivo z každého předmětu na každou hodinu.

Připrav si!

Kontrola všech pomůcek a DÚ na daný den, kontrola pouzdra – psacích potřeb !

Informace

4.4. – 6.4. – srovnávací a čtvrtletní písemné práce z M, ČJ – 4.4.-ČJ diktát, 5.4.-ČJ mluvnice, 6.4.-M

9.4. – 12.4. – konzultace – možnost před osmou hodinou ráno nebo od 13.45 do 16.30 - prosím o termín (na papír, deníček, ..)

Český jazyk

Druhy číslovek. Skloňování číslovek.

Český jazyk str. 133-144

Jarní zvyky, tradice a svátky.

Čítanka str. 92 – 123

Texty z okruhu Jejich veličenstva kluci a holky.
Čítanka str. 124 - 151

Četba – Kdo nebyl na horách, kniha do 6.4. Poslední kniha – všichni žáci – do konce května.

Matematika

Písemné dělení dvojciferným dělitelem, Jednotky obsahu.Obsah obdélníku a čtverce. Průměrná rychlost.
Učebnice 5/2 str. 8 – 16

Opakování.

Opakovat na každou vyuč.hodinu probrané učivo! Učit se na pís.práci!

Přírodověda

Člověk – Společné znaky s ostatními živočichy. Lidské tělo. Kostra a svalová soustava.

Učebnice str. 53 - 57

Vlastivěda

Doba Pobělohorská. Život v barokní době. Ve školních lavicích. Opakování - Život po třicetileté válce
Učebnice str. 9 – 16

Anglický jazyk-Mel.

Unit 3 –3A,B,C – slovní zásoba – opakovat, sloveso have got v kladném tvaru, v záporu a otázce – opakovat; Unit 3D – slovní zásoba naučit, poslech, výslovnost, dialogy.

Opakovat.

Zopakuj si!

Opakovat si probrané učivo z každého předmětu na každou hodinu.

Opakovat probrané učivo z ČJ, M na srovnávací pís.práce!!!

Připrav si!

Kontrola všech pomůcek a DÚ na daný den, kontrola pouzdra – psacích potřeb ! M – rýsovací potřeby.

Informace

26.3. (27.3.) – srovnávací a čtvrtletní písemná práce z AJ

29.3. – 2.4. – velikonoční prázdniny, Velikonoční pondělí

4.4. – 6.4. – srovnávací a čtvrtletní písemné práce z M, ČJ – 4.4.-ČJ diktát, 5.4.-ČJ mluvnice, 6.4.-M

9.4. – 12.4. - konzultace

Český jazyk

Druhy číslovek.

Český jazyk str. 93 - 95, 133-137

Byly časy, byly – samostatné čtení.. Jarní zvyky, tradice a svátky.

Čítanka str. 92 - 123

Četba – Kdo nebyl na horách, kniha do 6.4.

Matematika

Pamětné dělení se zbytkem. Písemné dělení dvojciferným dělitelem, Jednotky obsahu.
Učebnice 5/2 str. 8 – 10

Opakování.

Opakovat na každou vyuč.hodinu probrané učivo!

Přírodověda

Člověk – Společné znaky s ostatními živočichy. Lidské tělo.

Učebnice str. 53 - 55

Vlastivěda

Významné události nových českých dějin - Opakování učiva 4. ročníku – zopakovat uč.str.5 – 8.

Doba Pobělohorská. Život v barokní době.
Učebnice str. 9 – 13

Anglický jazyk-Mel.

Unit 3 –3A,B,C – slovní zásoba – opakovat, sloveso have got v kladném tvaru, v záporu a otázce – opakovat; Unit 3D – slovní zásoba naučit, poslech, výslovnost, dialogy.

Opakovat probrané učivo k písemné práci!

Zopakuj si!

Opakovat si probrané učivo z každého předmětu na každou hodinu.

Opakovat probrané učivo z ČJ, M, AJ na srovnávací pís.práce!!!

Připrav si!

Kontrola všech pomůcek a DÚ na daný den, kontrola pouzdra – psacích potřeb ! M – rýsovací potřeby.

Informace

22.3. – bruslení – 9.30 – 11.00 (brusle, přilba, rukavice, čip, učebnice a sešit do ČJ a čtení) – tento týden bez TV

26.3. - – srovnávací a čtvrtletní písemná práce z AJ

29.3. – 2.4. – velikonoční prázdniny, Velikonoční pondělí

4.4. – 6.4. – srovnávací a čtvrtletní písemné práce z M, ČJ – 4.4.-ČJ diktát, 5.4.-ČJ mluvnice, 6.4.-M

9.4. – 12.4. - konzultace

Český jazyk

Skloňování osobních zájmen já, ty, my, vy, se
Český jazyk str. 93 - 95, 124 - 126, 130 – 132

Byly časy, byly. Jarní zvyky, tradice a svátky.

Čítanka str. 92 - 123

Četba – Kdo nebyl na horách, kniha do 6.4.

Matematika

Pamětné dělení se zbytkem. Písemné dělení dvojciferným dělitelem, Jednotky obsahu.
Učebnice 5/2 str. 4 – 10

Opakování.

Opakovat na každou vyuč.hodinu probrané učivo!

Přírodověda

Třídění živých organizmů. Živočichové. Člověk – Společné znaky s ostatními živočichy.

Učebnice str. 48 - 53

Vlastivěda

Cestujeme po Evropě – projekty (na pondělí).
 Významné události nových českých dějin - Opakování učiva 4. ročníku – zopakovat uč.str.5 – 8.

Doba Pobělohorská.
Učebnice str. 9 – 11

Anglický jazyk-Mel.

Unit 3 –3A,B,C – slovní zásoba – opakovat, sloveso have got v kladném tvaru, v záporu a otázce – opakovat; Unit 3D slovní zásoba naučit, napsat do středy, poslech, výslovnost, dialogy.

Opakovat probrané učivo k písemné práci!

Zopakuj si!

Opakovat si probrané učivo z každého předmětu na každou hodinu.

Opakovat probrané učivo z ČJ, M, AJ na srovnávací pís.práce!!!

Připrav si!

Kontrola všech pomůcek a DÚ na daný den, kontrola pouzdra – psacích potřeb !

Informace AJ, platba za autobus do Brna

AJ - srovnávací písemná práce 26.3. (pondělí, 5.vyč.hodina) - všichni žáci

Platba za autobus do Brna (VIDA B.-9.3.) - faktura na 5 244,-Kč pro 2 třídy. Zúčastnilo se 22 žáků z 5.C, platba za autobus činí 110,-Kč na žáka. Vstupné do VIDY bylo 130,-Kč/1 žák. Výběr - 250,-Kč/1žák. Autobus celkem - 2 420,-Kč, vstupné celkem 2 860,-Kč. Vybráno od 22 žáků po 250,- Kč = 5 500,-Kč. Zůstatek dán do třídního fondu na sešity a jiné potřeby pro žáky: 220,- Kč.  

pondělí, 12 březen 2018 14:14

Týdenní plán 12. - 16.3.

Informace

22.3. – bruslení – 9.30 – 11.00

29.3. – 2.4. – velikonoční prázdniny

3.4. – 6.4. – srovnávací a čtvrtletní písemné práce z M, ČJ, AJ

9.4. – 12.4. - konzultace

Český jazyk

Druhy zájmen. Tvary já, ty, my vy, se.
Český jazyk str. 121 - 132

Byly časy, byly. Jarní zvyky, tradice a svátky.

Čítanka str. 92 - 123

Četba – Kdo nebyl na horách, kniha do 6.4.

Matematika

Opakování.

Zlomky – uč.str.48-55

Pamětné dělení; Písemné dělení dvojciferným dělitelem
 Učebnice 5/2 str. 3 – 7 (zelená uč.!)

Opakovat na každou vyuč.hodinu probrané učivo!

Přírodověda

Třídění živých organizmů. Živočichové.

Učebnice str. 48-49, 50 - 52

Vlastivěda

Cestujeme po Evropě.
Učebnice str. 64 – 69 – PROJEKT do 19.3.

Významné události nových českých dějin - Opakování učiva 4. ročníku
Učebnice str. 5 – 8 (zelená uč.!)

Anglický jazyk-Mel.

Unit 3 –3 A, B,C, D – 3D napsat, naučit; poslech, procvičování slovní zásoby. Sloveso have got v záporu a otázce, ve větách. Opakovat přivlastň.zájmena (my, your, …).

Opakovat probrané učivo.

Zopakuj si!

Opakovat si probrané učivo z každého předmětu na každou hodinu.

ČJ - doplňování ií/yý – příd.jm., učit se zájmena;                              Př – pís.pr.na probrané učivo.

Opakovat na čtvrtletní pís.práci.

Připrav si!

Kontrola všech pomůcek a DÚ na daný den, kontrola pouzdra – psacích potřeb ! Pomůcky do PČ!

pondělí, 05 březen 2018 20:37

Týdenní plán 5.3. - 9.3.

Informace

7. 3. - sběr papíru
9. 3. - Zábavní vědecký park VIDA v Brně (vstup do expozice + program Barevná chemie – výběr 250,- Kč = bus+vstupné) - odjezd v 7.15 od jídelny školy, návrat ve 13 – 13.30 hod., oběd bude, s sebou - čip, svačina, pití, kapesné, léky a sáček proti nevolnosti

Český jazyk

Druhy zájmen.
Český jazyk str. 119 - 126

Byly časy, byly. Jarní zvyky, tradice a svátky.

Čítanka str. 92 - 123

Četba – Kdo nebyl na horách, kniha do 6.4.

Matematika

Opakování.

Římské číslice - Učebnice 5/1 str.46/47

Zlomky – uč.str.48-55

Pamětné dělení; Písemné dělení dvojciferným dělitelem
 Učebnice 5/2 str. 3 - 6

Opakovat na každou vyuč.hodinu probrané učivo!

Přírodověda

Třídění živých organizmů. Živočichové.

Učebnice str. 48-49, 50 - 51

Vlastivěda

Cestujeme po Evropě.
Učebnice str. 64 – 69

Významné události nových českých dějin - Opakování učiva 4. ročníku
Učebnice str. 5 – 8

Anglický jazyk-Mel.

Unit 3 –3A,B,C - poslech, procvičování slovní zásoby., slovíčka napsat, naučit. Sloveso have got v záporu a otázce.

Opakovat probrané učivo.

Zopakuj si!

Opakovat si probrané učivo z každého předmětu na každou hodinu.

Písemná práce – JČ (příd.jm.), M (říms.č.), Vl, Př na probrané učivo

Připrav si!

Kontrola všech pomůcek a DÚ na daný den, kontrola pouzdra – psacích potřeb !

Strana 1 z 2
© 2017 ZŠ Očovská Hodonín. All Rights Reserved. Designed By www.wiit.cz Jaromír Kalábek