5.C (11)

Informace

21. 2. - Den našich zájmů
22. 2. - bruslení (brusle, rukavice, přilba, čip, svačina, pouzdro, učebnice a sešit do ČJ a čtení, věci do VV)

23. 2. - sběr vršků od PET lahví
27. 2. - anglické divadlo v KD Hodonín (60,- Kč – bude zaplaceno z TF)

9.3. . Vida Brno – 120,- autobus + 130,- program - vstupné (vybírám 250,-Kč – do 7.3.)

Český jazyk

Sloh – Jak trávíme volný čas – uč.str.92 – 94

Přídavná jména. Český jazyk str.100 - 108.

Cesty pohádek, bajek a bájí.

Čítanka str. 70 – 91

Texty z okruhu Byly časy, byly
Čítanka str. 98 - 108

Četba – Kdo nebyl na horách, kniha do 6.4.

Matematika

Geometrie – Obvody obrazců. Opakovat. Kružnice, kruh – uč.str.39. Souřadnice bodů - Učebnice 5/1 str. 45.

Procvičování -  str.40 – 43.

Římské číslice - Učebnice 5/1 str.46/47


Opakovat na každou vyuč.hodinu probrané učivo!

NOSIT SEŠIT I   DO GEOMETRIE!

Přírodověda

Život v oceánech a mořích. Přizpůsobivost rostlin a živočichů. Význam botanických a zoologických zahrad.

Česká republika - společenstva živých organizmů.
Učebnice str. 41 – 45.

Opakovat probrané učivo.

Vlastivěda

Vodstvo Evropy. Podnebné pásy. Rostliny a živočichové; Hospodářství; Obyvatelstvo.
Učebnice str. 57 - 63

Anglický jazyk-Mel.

Unit 3 – 3 A, B - poslech, procvičování slovní zásoby, slovíčka napsat, naučit. Sloveso have got – pís.práce (kladný tvar). Sloveso have got v záporu a otázce.

Opakovat probrané učivo.

Zopakuj si!

Opakovat si probrané učivo z každého předmětu na každou hodinu.

JČ – četba.

Připrav si!

Kontrola všech pomůcek na daný den, kontrola pouzdra – psacích potřeb !

13. 2. – třídní schůzka ve třídě 5.C v 17 hodin

Informace

Přinést podepsaný výpis z vysvědčení.

Český jazyk

Podstatná jména.

Český jazyk str.84/5, 87/3, 88/4, 91/5 – shrnutí; Co jsme se naučili – str.95 – 98.

15.2. - diktát

Sloh – Jak trávíme volný čas – uč.str.92 – 94

Přídavná jména. Český jazyk str.99 – 102.

Cesty pohádek, bajek a bájí.

Čítanka str. 70 - 91

Četba – přinést lyžařský deník. Kdo nebyl na horách, kniha do 6.4.

Čít.str.72/Zlatý kolovrat – zpaměti (termín – 15.2.)

Matematika

Geometrie –trojúhelníky, trojúhelníková nerovnost. Obvody obrazců. Opakovat. Kružnice, kruh – uč.str.39

Jednotky času. Písemné násobení a dělení.

Učebnice 5/1 str. 35 – 38, 40 – 43.

Římské číslice - Učebnice 5/1 str.46/47
Opakovat na každou vyuč.hodinu probrané učivo!

NOSIT SEŠIT I   DO GEOMETRIE!

Přírodověda

Život v různých podnebných pásech.

Učebnice str. 36 - 39

Vlastivěda

Evropa - jeden ze světadílů, Povrch Evropy, vodstvo.
Učebnice str. 54 – 57

Anglický jazyk-Mel.

Unit 3 – úvod do lekce. 3A,B - poslech, procvičování slovní zásoby., slovíčka napsat, naučit.

Opakovat probrané učivo.

Zopakuj si!

Opakovat si probrané učivo z každého předmětu na každou hodinu.

JČ – lyž.deník/četba.

Připrav si!

Kontrola všech pomůcek na daný den, kontrola pouzdra – psacích potřeb !

Informace

Přinést podepsaný výpis z vysvědčení.

Český jazyk

Podstatná jména.

Český jazyk str.84/5, 87/3, 88/4, 91/5 – shrnutí; Co jsme se naučili – str.95 – 98.

15.2. - diktát

Sloh – Jak trávíme volný čas – uč.str.92 – 94

Přídavná jména. Český jazyk str.99 – 102.

Cesty pohádek, bajek a bájí.

Čítanka str. 70 - 91

Četba – přinést lyžařský deník. Kdo nebyl na horách, kniha do 6.4.

Čít.str.72/Zlatý kolovrat – zpaměti (termín – 15.2.)

Matematika

Geometrie –trojúhelníky, trojúhelníková nerovnost. Obvody obrazců. Opakovat. Kružnice, kruh – uč.str.39

Jednotky času. Písemné násobení a dělení.

Učebnice 5/1 str. 35 – 38, 40 – 43.

Římské číslice - Učebnice 5/1 str.46/47
Opakovat na každou vyuč.hodinu probrané učivo!

NOSIT SEŠIT I   DO GEOMETRIE!

Přírodověda

Život v různých podnebných pásech.

Učebnice str. 36 - 39

Vlastivěda

Evropa - jeden ze světadílů, Povrch Evropy, vodstvo.
Učebnice str. 54 – 57

Anglický jazyk-Mel.

Unit 3 – úvod do lekce. 3A,B - poslech, procvičování slovní zásoby., slovíčka napsat, naučit.

Opakovat probrané učivo.

Zopakuj si!

Opakovat si probrané učivo z každého předmětu na každou hodinu.

JČ – lyž.deník/četba.

Připrav si!

Kontrola všech pomůcek na daný den, kontrola pouzdra – psacích potřeb !

Středa 31.1. - první 3 hodiny dle rozvrhu (ČJ, M, Př.), 4.vyuč.hodina - vydávání výpisu z vysvědčení, v 11.45 hod. odchod na oběd a domů (zkrácené vyučování)

Čtvrtek 1.2. - bruslení (přilba, rukavice), vzít pomůcky do ČJ, čtení a výtvarné výchovy, čip, svačinu, pití

Pátek 2.2. - pololetní prázdniny

Jarní prázdniny - 5. - 9.2.2018

Po jarních prázdninách vybírám 200,- Kč do třídního fondu.

Pondělí 12.2. - děti, které byly na horách, odevzdají lyžařský deník - zápis každého dne + obrázek (místo četby do 3.čtvrtletí); děti, které nebyly na horách, přečtou knihu a odevzdají čtenářský deník do poloviny dubna.

 

LYŽAŘSKÝ KURS - PLATBA NA ÚČET ŠKOLY – ZÁLOHA 1 000,-Kč

Číslo účtu - 106236636

banka - 0300

variabilní symbol - rodné číslo dítěte

Do poznámek napsat jméno dítěte a třídu.

 

 

2 pera

2 tužky č. 1, 2, 3

ořezávátko, guma

ostré nůžky

lepidlo KORES

2x trojúhelník s ryskou

dlouhé pravítko (30 cm)

krátké pravítko do pouzdra

kružítko

malý lenoch

stíratelná tabulka, fixy

pastelky, voskovky

vodové a temperové barvy

násadka, redisové pero

kulatý štětec č. 4, 8; plochý štětec č. 12, 20; kelímek, hadřík, pracovní oblečení do VV a PČgumový ubrus

stojánek na knihy

cvičební úbor do tělocvičny i na hřiště

papírové utěrky, papírové kapesníky

zámek na skříňku

obaly na malé sešity – 10 ks

obal na deníček

obaly na učebnice

úterý, 05 září 2017 18:29

Organizace školního roku 2017/2018

Napsal(a)

1.pololetí : 4.9.2017 - 31.1.2018

2.pololetí : 1.2.2018 - 29.6.2018

Podzimní prázdniny : 26.10. a 27.10.2017

Vánoční prázdniny : od 23.12.2017, nástup 3.1.2018

Pololetní prázdniny : 2.2.2018

Jarní prázdniny : 5.2. – 11.2.2018

Velikonoční prázdniny : 29.3.2018

Konec školního roku : 30.6.2018 

© 2017 ZŠ Očovská Hodonín. All Rights Reserved. Designed By www.wiit.cz Jaromír Kalábek