logoocov

 

Základní škola Očovská, Hodonín

5.B (73)

ČESKÝ JAZYK

MLUVNICE

VĚTA

Shoda přísudku s několikanásobným podmětem

UČ str. 184 - 187

SLOH:

Dobrý skutek

UČ str. 188 - 189

ČTENÍ:

Čítanka str. 137 - 142

MATEMATIKA

MATEMATIKA pro 5. roč. 2. díl:

Desetinná čísla - procvičování

UČ str. 55-  56 výběr cvičení + pracovní listy

Krychle a kvádr

UČ str. 46

VLASTIVĚDA

VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI NOVÝCH ČESKÝCH DĚJIN

Tvář Československé republiky

UČ str. 40 - 42

 23. 5. TEST: NÁROD SOBĚ

UČ STR. 32 - 33 + SEŠIT + PRAC. SEŠIT

PŘÍRODOVĚDA

ČLOVĚK

ČLOVĚK JE SOUČÁSTÍ PŘÍRODY

Člověk roste a vyvíjí se

UČ str. 68 - 69

 

HUDEBNÍ VÝCHOVA

Píseň "Hvězda na vrbě "

Rytmický doprovod 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

 Včela - temperové barvy

PRACOVNÍ ČINNOSTI

 Včela - práce s drobným materiálem

TĚLESNÁ VÝCHOVA

Šplh na tyči

neděle, 19 květen 2019 11:19

ZPRAVODAJ V. B

 1. ZMĚNA V ROZVRHU

V úterý 21. května bude místo pracovních činností ČTENÍ, v pátek 24. května budou místo čtení PRACOVNÍ ČINNOSTI.

2. FOTOGRAFOVÁNÍ SKUPIN

Protože se z časových důvodů nestíhaly děti vyfotit v pátek ve skupinkách s kamarády, budou se fotit v úterý v 5. vyučovací hodině v Informatice.

Prosím rodiče, aby do deníčku napsali požadovaný počet kusů. 

U některých nevím ještě počet kusů společné fotky - také mi prosím napište do deníčku.

 3. DIVADLO

Ve středu 22. května jedeme do divadla Radost v Brně na představení Kytice.

Odjezd: v 6. 45 ! od školní jídelny

Příjezd: okolo 12. 30 hod. k jídelně

Záloha: 120 Kč

S sebou: sváteční oblečení ( není podmínkou ), batůžek nebo kabelka, svačina, pití, kapesné ( na oběd ), karta ZP

Upozornění: Tentokrát máme odhlášeny svačiny i obědy ve školní jídelně.

Svačinky si bereme s sebou z domu, na oběd se stavíme po cestě zpět ( KFC).

Po příjezdu ke škole odcházejí děti domů.

 4. NOVÉ FOTKY

V průběhu týdne najdete na "rajčeti" nové fotografie ze scénického čtení v městské knihovně.

 5. SBĚR PAPÍRU

V úterý 28. května se uskuteční sběr papíru.

 

ČESKÝ JAZYK

MLUVNICE

VĚTA

Podmět několikanásobný a nevyjádřený

UČ str. 180 - 183

SLOH:

Píšete si také deník?

UČ str. 169 - 172

ČTENÍ:

Čítanka str. 132 - 136

MATEMATIKA

MATEMATIKA pro 5. roč. 2. díl:

Zaokrouhlování desetinných čísel

UČ str. 52 -  53 výběr cvičení + pracovní listy

Vlastnosti trojúhelníku

UČ str. 39

VLASTIVĚDA

VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI NOVÝCH ČESKÝCH DĚJIN

Směřujeme k samostatnosti

UČ str. 36 - 38

 16. 5. TEST: Z PODDANÉHO ČLOVĚKA OBČAN ( ROK 1948 )

UČ STR. 28 - 29 + SEŠIT + PRAC. SEŠIT

PŘÍRODOVĚDA

ČLOVĚK

ČLOVĚK JE SOUČÁSTÍ PŘÍRODY

Rozmnožovací soustava

UČ str. 66 - 68

15. 5. TEST: VYLUČOVACÍ SOUSTAVA

UČ STR. 62 + SEŠIT

 

HUDEBNÍ VÝCHOVA

 Píseň " Ej, lásko, lásko"

Hudební nauka: mollová tónina

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

 Nevyučuje se - městská knihovna

PRACOVNÍ ČINNOSTI

 Včela - práce s drobným materiálem

TĚLESNÁ VÝCHOVA

Gymnastika - kotoul vpřed opakovaně, kotoul vzad

Sportovní hry - vybíjená

neděle, 12 květen 2019 14:01

ZPRAVODAJ V. B

1. MĚSTSKÁ KNIHOVNA

V pátek 17. května jdeme do knihovny - od 10. 30 do 12. 15 hodin.

Děti si s sebou mohou vzít čtenářský průkaz, knihy na vrácení, popř. batůžek nebo igelitku na zapůjčené knihy.

2. FOTOGRAFOVÁNÍ TŘÍD

V pátek 17. května se budeme fotit. Prosím rodiče, aby do deníčku poznamenali počet společných fotek celé třídy, popř. počet skupinových fotek ( s kamarády ).

V případě nepříznivého počasí bude fotografování odloženo na jiný náhradní termín.

3. DIVADLO RADOST

Ve středu 22. května pojedeme do divadla Radost v Brně na představení " Kytice".

Více informací v příštím zpravodaji.

 

ČESKÝ JAZYK

MLUVNICE

VĚTA

Přísudek slovesný a přísudek jmenný se sponou

UČ str. 177 - 180

SLOH:

Píšete si také deník?

UČ str. 169 - 172

ČTENÍ:

 Čítanka str. 128 - 131

MATEMATIKA

MATEMATIKA pro 5. roč. 2. díl:

Odčítání desetinných čísel

UČ str. 50 - 51- výběr cvičení + pracovní listy

Střed úsečky a osa úsečky

UČ str. 38

VLASTIVĚDA

VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI NOVÝCH ČESKÝCH DĚJIN

Češi a Němci

UČ str. 35

 9. 5. TEST: OBROZENÍ MĚŠŤANSKÉ SPOLEČNOSTI

UČ STR. 25 - 27 + SEŠIT + PRAC. SEŠIT

PŘÍRODOVĚDA

ČLOVĚK

ČLOVĚK JE SOUČÁSTÍ PŘÍRODY

Nervová soustava

UČ str. 65

 

HUDEBNÍ VÝCHOVA

 Píseň " Pár havraních copánků"

Hudební nauka: rock and roll, Elvis Presley, The Beatles

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

 

PRACOVNÍ ČINNOSTI

 Přání ke Dni matek

TĚLESNÁ VÝCHOVA

Kondiční cvičení  - cvičení na hrazdě, cvičení se švihadly

neděle, 05 květen 2019 08:51

ZPRAVODAJ V. B

1. PŘEDNÁŠKA

Všichni rodiče jste srdečně zváni na přednášku DigiDěti, která se uskuteční v pondělí 6. května od 17. 00 do 19. 00 hodin v jídelně naší školy.

Přednáška je zdarma, více informací viz hlavní panel webových stránek školy.

2. ZMĚNA

V úterý 7. května bude místo Vlastivědy PŘÍRODOVĚDA!

2. VOLNO

Ve středu 8. května je státní svátek.

3. PODPISY V ŽÁKOVSKÉ KNÍŽCE

Prosím rodiče během tohoto týdne o podpisy průběžného hodnocení za 3. čtvrtletí v žákovské knížce.

4. NOVÉ FOTOGRAFIE

Večer najdete na "rajčeti" nové fotky z PEVNOSTI BOYARD A LANOVÉHO CENTRA.

5. POCHVALA

Ráda bych pochválila Petra Dávida a Martina Kobzinka za reprezentaci naší školy v okrskovém kole ve fotbale Mc Donalds.

Klukům "o fous" uteklo 1. místo, nakonec skončili druzí. Gratuluji!

6. GRATULACE

Blahopřeji Dorotce Dovalové a Šimonu Brovjákovi k úspěšnému zvládnutí přijímacích zkoušek a přijetí na osmileté gymnázium v Hodoníně.

ČESKÝ JAZYK

MLUVNICE

VĚTA

Shoda přísudku s podmětem

UČ str. 172 - 177

SLOH:

Píšete si také deník?

UČ str. 169 - 172

ČTENÍ:

 NEVYUČUJE SE

MATEMATIKA

MATEMATIKA pro 5. roč. 2. díl:

Sčítání desetinných čísel

UČ str. 48 - 49 výběr cvičení + pracovní listy

Další jednotky obsahu

UČ str. 30 - 31

VLASTIVĚDA

VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI NOVÝCH ČESKÝCH DĚJIN

Národ sobě

UČ str. 32 - 33

2. 5. TEST: MANUFAKTURY A PRVNÍ STROJE

UČ STR. 22 - 23 + SEŠIT + PRAC. SEŠIT

PŘÍRODOVĚDA

ČLOVĚK

ČLOVĚK JE SOUČÁSTÍ PŘÍRODY

Smyslová soustava

UČ str. 64

 

HUDEBNÍ VÝCHOVA

 Píseň " Babičko, nauč mě charleston"

Hudební nauka: charleston

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

 Nevyučuje se - lanové centrum Břeclav

PRACOVNÍ ČINNOSTI

 Čarodějnice - dokončení

TĚLESNÁ VÝCHOVA

Sportovní hry - cvičení na hrazdě, cvičení se švihadly

neděle, 28 duben 2019 10:26

ZPRAVODAJ V. B

 1. POCHVALA

Ráda bych pochválila Martina Kobzinka a Šimona Brovjáka, kteří se stali úspěšnými řešiteli školního kola matematické Pythagoriády.

2. LANOVÉ CENTRUM

V pátek 3. května jedeme do lanového centra v Břeclavi. 

Zde máme objednaný dvouhodinový program PEVNOST BOYARD, poté následuje lanové centrum.

Cena programu je 120 Kč, cena lanového centra je 110 Kč. Prosím o zaplacení zálohy 330 Kč ( včetně dopravy autobusem ).

Pokud si bude chtít někdo lanové centrum prodloužit - je to za doplatek 50 Kč ( to se platí až na místě dle zájmu každého z dětí ).

Sraz: v 7. 30 u jídelny školy

Odjezd: v  7. 35 od jídelny školy

Příjezd: okolo 13. 30 hodin

S sebou: sportovní oblečení, pevná obuv!!!, batůžek, svačina, pití, kapesné, čip, klíč, karta ZP

Pozn.: SVAČINY Z JÍDELNY BEREME RÁNO S SEBOU, NA OBĚD SE VRACÍME DO ŠK. JÍDELNY!

3. ZMĚNA

V úterý 30. dubna bude místo Vlastivědy PŘÍRODOVĚDA!

 

Strana 1 z 5
© 2017 ZŠ Očovská Hodonín. All Rights Reserved. Designed By www.wiit.cz Jaromír Kalábek