logoocov

 

Základní škola Očovská, Hodonín

5.B (55)

ČESKÝ JAZYK

MLUVNICE

ZÁJMENA

Druhy zájmen

Skloňování osobních zájmen

UČ str. 119 - 124 + pracovní listy

SLOH:

Psani zpráv a dopisů, telefonování

UČ str. 126 - 130

ČTENÍ:

ČÍTANKA str.105 - 109

22. 3. ZKOUŠENÍ: PŘEDNES BÁSNĚ ZPAMĚTI - VOSA PARÁDNICE

          UČ ČJ STR. 112

MATEMATIKA

MATEMATIKA pro 5. roč. 2. díl:

Desetinná čísla

UČ str. 34 - 35 - výběr cvičení + pracovní listy

Jednotky obsahu

UČ str. 8

VLASTIVĚDA

VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI NOVÝCH ČESKÝCH DĚJIN

ŽIVOT NA VESNICI

UČ str. 19 - 21

  21. 3. TEST: VE ŠKOLNÍCH LAVICÍCH

                        UČ STR. 14 - 15

PŘÍRODOVĚDA

ČLOVĚK

ČLOVĚK JE SOUČÁSTÍ PŘÍRODY

Svalová soustava

UČ str. 57

 

HUDEBNÍ VÝCHOVA

Píseň "Loď dětí"

Hudební nauka: jazz

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Jarní květina - vodové barvy

PRACOVNÍ ČINNOSTI

 

TĚLESNÁ VÝCHOVA

Bruslení

sobota, 16 březen 2019 19:38

ZPRAVODAJ V. B

1. RODILÝ MLUVČÍ

V pondělí 18. března budou mít děti opět 2 hodiny anglického jazyka s rodilým mluvčím ( 4. - 5. vyučovací hodina ). Volitelné předměty odpadají.

2. BRUSLENÍ

V pátek 22. března se uskuteční poslední bruslení.

Tentokrát bude zkráceno - od 10. 00 do 11. 00 hodin.

Děti si vezmou učebnice do ČJ, M a ČÍTANKU.

ČESKÝ JAZYK

MLUVNICE

SLOVESA

Časování sloves - tvary oznamovacího způsobu

UČ str. 148 - 152 + pracovní listy

SLOH:

Psani zpráv a dopisů, telefonování

UČ str. 126 - 130

ČTENÍ:

ČÍTANKA str.100 - 104

MATEMATIKA

MATEMATIKA pro 5. roč. 1. díl:

Zopakuj si - tělesa

Opakování učiva geometrie

UČ str. 59

MATEMATIKA pro 5. roč. 2. díl:

Desetinná čísla

UČ str. 32 - 34 - výběr cvičení

VLASTIVĚDA

VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI NOVÝCH ČESKÝCH DĚJIN

SVĚTLO ROZUMU 

UČ str. 17 - 18

PŘÍRODOVĚDA

ČLOVĚK

ČLOVĚK JE SOUČÁSTÍ PŘÍRODY

Kostra člověka

UČ str. 55 - 56

13. 3. TEST: TŘÍDĚNÍ ŽIVÝCH ORGANIZMŮ

UČ STR. 48 - 51

 

HUDEBNÍ VÝCHOVA

Bíseň Konvalinka

Píseň "Stará archa"

Hudební nauka: synkopa

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Jan Amos Komenský - kresba uhlem

PRACOVNÍ ČINNOSTI

Jarní dekorace na parapet - práce s drobným materiálem

TĚLESNÁ VÝCHOVA

Akrobacie: kotoul vzad, stoj na rukou s dopomocí

Kondiční cvičení: cvičení s lavičkami a plnými míči

 
 
 
 
neděle, 10 březen 2019 17:19

ZPRAVODAJ V. B

1. ČTENÁŘSKÝ DENÍK

Termín odevzdání čtenářského deníku se třetí přečtenou knihou je pátek 12. dubna 2019.

2. ZÁVĚREČNÁ PÁRTY

Jak už jsme se bavili na třídních schůzkách, bylo by fajn uspořádat na konci školního roku nějakou společnou závěrečnou párty pro děti i rodiče.

Maminky od Vendulky Dvořáčkové a Tomáše Zemského se informovali v Oáze na Rybářích. Jediný volný termín je v den rozdávání vysvědčení - a to v pátek 28. června.

Prostor by byl k dispozici v době od 17. 00 do 22. 00 hodin. 

Majitelé by nám vyšli vstříc s cenou - pronájem by nás stál místo 2 000 Kč polovinu - tj. 1 000 Kč ( 43 Kč na žáka ).

Děti by si připravily nějaký zábavný program a diskotéku, maminky bych poprosila o přípravu nějakého občerstvení, tatínci by se postarali o oheň a opékání špekáčků...:-)

Do deníčku mi prosím poznamenejte, zda by vám tento termín vyhovoval.

Pokud budete mít jiné návrhy ohledně místa, programu, termínu apod., napište mi mail nebo zavolejte.

Děkuji. JP

3. PŘEDNÁŠKA - KOSTRA ČLOVĚKA

Ve středu 13. března přijde do přírodovědy paní Dvořáčková.

Připravila si pro nás podrobné seznámení s kostrou člověka.

Ukáže nám, jak vypadají různé kosti ( popř. jejich zlomeniny) na rentgenových snímcích.

Povíme si také něco o tom, jak chránit naši kostru před poškozením a úrazy...

 

ČESKÝ JAZYK

MLUVNICE

SLOVESA

Poznáváme tvary sloves

Časování sloves

UČ str. 145 - 150 + pracovní listy

SLOH:

Psani zpráv a dopisů, telefonování

UČ str. 126 - 130

ČTENÍ:

ČÍTANKA str.94 - 99

MATEMATIKA

MATEMATIKA pro 5. roč. 1. díl:

Kružnice a kruh

Souřadnice bodů

Zopakuj si - tělesa

UČ str.  45, 56

MATEMATIKA pro 5. roč. 2. díl:

Počítáme s velkými čísly

Písemné násobení trojciferným činitelem

Písemné dělení dvojciferným dělitelem

Slovní úlohy

UČ str. 26 - 29 - výběr cvičení

VLASTIVĚDA

VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI NOVÝCH ČESKÝCH DĚJIN

Ve školních lavicích ( 17. století, začátek 18. století )

UČ str. 12 - 13

 7. 3. TEST - ŽIVOT V BAROKNÍ DOBĚ

                     UČ STR. 12 - 13 + PRAC. SEŠIT + PRAC. LIST

PŘÍRODOVĚDA

ČLOVĚK

ČLOVĚK JE SOUČÁSTÍ PŘÍRODY

Společné znaky s ostatními živočichy

Lidské tělo

UČ str. 53 - 55

 

HUDEBNÍ VÝCHOVA

Bíseň Konvalinka

Píseň "Jaro dělá pokusy"

Hudební nauka:Johann Sebastian Bach

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Jarní dekorace na okno - temperové barvy

PRACOVNÍ ČINNOSTI

Jarní dekorace na parapet - práce s drobným materiálem

TĚLESNÁ VÝCHOVA

Hrazda: výskok, sešin

Sportovní hry - vybíjená

neděle, 03 březen 2019 15:56

ZPRAVODAJ V. B

1. PLATBA BRUSLENÍ

Prosím o zaplacení 11 Kč za bruslení.

2. PLATBA KNIHY

Prosím všechny zájemce o knížku Ester Staré o zaplacení 318 Kč.

 3. SBĚR PAPÍRU

V úterý 5. března se uskuteční sběr papíru.

4. PROLOŽKA NA VEJCE

V pátek  8. března budeme do VV potřebovat proložku od vajíček ( na 10 ks ).

ČESKÝ JAZYK

MLUVNICE

PŘÍDAVNÁ JMÉNA

Skloňování přídavných jmen

Stupňování přídavných jmen

UČ str. 107 - 111 + pracovní listy

SLOH:

Učíme se, jak se učit

UČ str. 112 - 115

ČTENÍ:

ČÍTANKA str.89 - 93

MATEMATIKA

MATEMATIKA pro 5. roč. 1. díl:

Kružnice a kruh

Souřadnice bodů

UČ str. 39, 45

MATEMATIKA pro 5. roč. 2. díl:

Počítáme s velkými čísly

Písemné násobení trojciferným činitelem

Písemné dělení dvojciferným dělitelem

Slovní úlohy

UČ str. 22 - 24, 26 - výběr cvičení

VLASTIVĚDA

VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI NOVÝCH ČESKÝCH DĚJIN

Život v barokní době

UČ str. 12 - 13

28. 2. TEST - DOBA POBĚLOHORSKÁ

                       UČ STR. 9 - 11 + PRAC. SEŠIT + PRAC. LIST

PŘÍRODOVĚDA

ČLOVĚK A ŽIVÁ PŘÍRODA

Třídění živých organizmů - živočichové

UČ str. 50 - 51

27. 2. TEST - ČR - OBLAST MÍRNÉHO PODNEBNÉHO PÁSU

                       UČ STR. 44 - 47

 

HUDEBNÍ VÝCHOVA

Píseň "Když se zamiluje kůň"

Hudební nauka: polyfonie,homofonie

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Zajíc - kašírování

PRACOVNÍ ČINNOSTI

Zajíc - kašírování

TĚLESNÁ VÝCHOVA

Bruslení

neděle, 24 únor 2019 09:42

ZPRAVODAJ V. B

1. BRUSLENÍ

Náhradní termín bruslení je v úterý 26. února od 10. 00 do 11. 30 hodin.

Děti si vezmou pouze učebnice a sešity do ČJ, M a Inf.

POZOR!  V pondělí bude místo TV Vlastivěda!!! Nezapomeňte si vzít učebnici, prac. sešit, sešit a složku.

Ve středu budou místo TV Pracovní činnosti.

Další a zároveň poslední termín bruslení je v pátek 22. března - tentokrát zkráceno od 10. 00 do 11. 00 hodin.

V dubnu už bruslení nebude.

2. SBĚR PAPÍRU

V úterý 5. března se uskuteční sběr papíru -  od 7. 00 hodin před školou.

3. KNIHA

Kdo bude mít zájem o objednání knihy Ester Staré " Dům za mlhou" v ceně 318 Kč, nechť podepíše souhlas v deníčku.

KNIHA, DO KTERÉ SE MUSÍ KRESLIT.

Poetický příběh dvou malých dětí, které se unášeny vlastní fantazií procházejí domem za mlhou a setkávají se s jeho podivínskými obyvateli. Ti žijí v obavách před Prázdným pánem. V jeho přítomnosti na všechny padá beznaděj
a cítí se osaměle. S příchodem dětí se atmosféra v domě začíná měnit. Podaří se vrátit radost a naději také Prázdnému pánovi?

Čtenář je do příběhu vtažen i jako spoluautor ilustrací. Ty jsou v knize rozkreslené, neuzavřené, vybízejí k dokončení. Každý tak může zapojit svoji fantazii. Jak s tužkou zacházet napoví názorné příklady a rozšiřující informace o technice kresby v dodatku na závěr. Ke knize je přibalená sada různě tvrdých tužek KOH-I-NOOR, která čtenáři umožní prokreslit se celým příběhem.

Pro děti od 7 let a hravé dospělé. Pro všechny, kteří si troufnou.

4. PLASTOVÁ LÁHEV

Ve středu 27. února budeme do PČ potřebovat plastovou láhev - nejlépe nějakou pevnější od džusu, mléka, ...

Velikost láhve může být různá: 1/2 l, 1 l, 1a1/2 l,....

Budeme tvořit zajíce - láhev natírat tapetovým lepidlem a obalovat novinami...

 

Strana 1 z 4
© 2017 ZŠ Očovská Hodonín. All Rights Reserved. Designed By www.wiit.cz Jaromír Kalábek