logoocov

 

Základní škola Očovská, Hodonín

 

5.B (23)

neděle, 11 listopad 2018 17:30

ZPRAVODAJ V. B

1. PODĚKOVÁNÍ

Děkuji všem dětem, rodičům i prarodičům, kteří se zapojili do sběru hliníku.

V úterý jsme za naši třídu odevzdali 20 kg hliníku - což není málo:-) 

2. PODZIMNÍ LISTY

V pátek jsme ve VV vyráběli podzimní slunce. Některé děti měly málo listů na sluneční paprsky...

Prosím, aby si v průběhu týdne přinesly ještě nějaké nasbírané listy a mohly výrobek dokončit...

Listy nemusí být vylisované. Děkuji.

3. ČTENÁŘSKÝ DENÍK

Připomínám, že v pátek 16. listopadu si všechny děti přinesou  na 3. vyučovací hodinu čtenářský deník a první  přečtenou knihu.

4. PRVNÍ POMOC

V pátek 16. listopadu se v naší třídě uskuteční v průběhu  4. a 5. vyučovací hodiny akce Červeného kříže s názvem " Seznámení s první pomocí ".

5. ČTVRTLETNÍ PÍSEMNÁ PRÁCE Z ČJ

V pátek 16. 11. píšeme čtvrtletní písemnou práci z jazyka českého.

zopakuj si:

1. Slova významem nadřazená, podřazená a souřaná

2. Synonyma a antonyma

3. Slova jednoznačná a mnohoznačná

4. Slova citově zabarvená

5. Slova spisovná a nespisovná

6. Slova příbuzná

7. Stavba slova

8. Předložky a předpony - psaní předložek s, se / z, ze

                                        - psaní předpon s, z, vz

                                        - psaní předpon od, nad, pod, před, bez, roz, vz

                                        - psaní ú po předponě

9. Psaní ě / je

10. Přípony - psaní n / nn

                 - psaní -ský, -sští, ...

11. Vyjmenovaná slova - psaní i, í / y, ý po obojetných souhláskách

                                  

 

ČESKÝ JAZYK

MLUVNICE

Vyjmenovaní slova

Psaní by - bý, ly - lý, my - mý, py - pý

UČ str. 50 - 53 + pracovní listy

SLOH:

Pečujeme o zvířátko

UČ str. 59 - 61

ČTENÍ:

ČÍTANKA str. 46 – 48

13. 11. ČTVRTLETNÍ DIKTÁT

16. 11. ČTVRTLETNÍ PÍSEMNÁ PRÁCE

MATEMATIKA

MATEMATIKA pro 4. roč. 3. díl:

Grafický rozdíl úseček

UČ str.  42 + pracovní listy  

MATEMATIKA pro 5. roč. 1. díl:

Jednotky hmotnosti

UČ str. 27 - 28 + pracovní listy

VLASTIVĚDA

ČESKÁ REPUBLIKA JAKO SOUČÁST EVROPY

EVROPA - SJEDNOCUJÍCÍ SE SVĚTADÍL

Sousední státy České republiky - Rakousko

UČ str. 52 - 53

15.11. TEST - POLSKO

UČ STR. 48 - 49 + PRACOVNÍ LIST

PŘÍRODOVĚDA

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

ČLOVĚK A VESMÍR

Galaxie,

Sluneční soustava

Planety, Porovnávání planet sluneční soustavy

UČ str. 27 - 28

 

HUDEBNÍ VÝCHOVA

Píseň "Tři oříšky "

Hudební nauka: koruna

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Nevyučuje se - akce Červeného kříže

PRACOVNÍ ČINNOSTI

Vesmír 

TĚLESNÁ VÝCHOVA

Šplh na tyči

Kondiční cvičení: švihadla, lavičky, plné míče

           ÚKOLY

 
 
 
 
 
 
 
 
neděle, 14 říjen 2018 16:58

Upravit položk

neděle, 04 listopad 2018 09:54

ZPRAVODAJ V.B

1. SBĚR HLINÍKU

V úterý 6. listopadu se uskuteční sběr hliníku.

Děti budou mít hliník roztříděný na drobný hliník ( např. víčka od jogurtů ), plechovky ( pozor - ne všechny jsou hliníkové! ) a kusový hliník ( např. staré hrnce, příbory apod. ).

2. TŘÍDNÍ FOND

Prosím rodiče o zaplacení 200 Kč na třídní fond - bližší informace podám na konzultacích, kde bude také možnost k nahlédnutí do účetnictví naší třídy.

3. PODZIMNÍ LISTY

Připomínám, že v pátek 9. listopadu budeme potřebovat do VV vylisované podzimní listy.

4. PLATBA BRUSLENÍ

V pondělí dětem napíšu do deníčku cenu za bruslení ( zatím nevím ) - prosím o zaplacení.

Jen připomínám, že cena bruslení se může lišit - pokaždé se vypočítává dle počtu všech bruslících dětí. Kromě pronájmu ledu platíme také zdravotníka.

5. FOTKY

Večer najdete na rajčeti nové fotky z návštěvy Muzea naftového dobývání a geologie.

6. PROJEKTOVÝ DEN "NAŠI SOUSEDÉ"

V pátek 30. listopadu budeme mít projektový den s názvem " Naši sousedé".

Děti jsem rozdělila do 4 skupin - každá skupina představuje jeden z našich sousedních států.

Jejich úkolem je vytvořit ve skupině projekt o tomto státě. Každá skupina bude mít vymezený čas  - 1 vyučovací hodinu.

Bližší informace dostanou všichni písemně během týdne.

 

ČESKÝ JAZYK

MLUVNICE

Vyjmenovaní slova

Psaní by - bý, ly - lý

UČ str. 48 - 51, pracovní listy

SLOH:

Pečujeme o zvířátko

UČ str. 59 - 61

ČTENÍ:

ČÍTANKA str. 42 – 45

MATEMATIKA

MATEMATIKA pro 4. roč. 3. díl:

Grafický součet a rozdíl úseček

UČ str. 40, 42 + pracovní listy  

MATEMATIKA pro 5. roč. 1. díl:

Jednotky délky

UČ str. 19 - 21

VLASTIVĚDA

ČESKÁ REPUBLIKA JAKO SOUČÁST EVROPY

EVROPA - SJEDNOCUJÍCÍ SE SVĚTADÍL

Sousední státy České republiky - Německo

UČ str. 50 - 51

8. 11. TEST - SLOVENSKO

UČ STR. 46 - 47 + PRACOVNÍ LIST

PŘÍRODOVĚDA

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

ČLOVĚK A VESMÍR

Od neživé přírody k vesmíru  

Výprava do vesmíru 

UČ str. 25 - 27

7. 11. TEST - ENERGETICKÉ SUROVINY ( PALIVA )

UČ STR. 17 - 18

 

HUDEBNÍ VÝCHOVA

Píseň "Ten suchdolský rybník "

Hudební nauka: Leoš Janáček

8. 11. KDE DOMOV MŮJ - ZPĚV NA ZNÁMKU ZPAMĚTI ( OBĚ SLOKY )

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Podzimní slunce - vodové barvy

PRACOVNÍ ČINNOSTI

Podzimní slunce - stříhání, lepení

TĚLESNÁ VÝCHOVA

Akrobacie: kotoul vpřed opakovaně, kotoul vzad

Sportovní hry

           ÚKOLY

 
 
 
 
 
 
 
 
neděle, 14 říjen 2018 16:58

Upravit položku ZPRAVODAJ V.B

ČESKÝ JAZYK

MLUVNICE

Slovo a význam

   Co jsme se naučili

UČ str. 45 - 47, pracovní listy

SLOH:

  Chráníme přírodu

UČ str. 42 - 45

ČTENÍ:

ČÍTANKA str. 39 – 42

MATEMATIKA

 MATEMATIKA pro 4. roč. 3. díl:

Zlomky - použití zlomků v praxi

Přímá úměrnost

Jednotky obsahu

UČ str. 36, 37 + pracovní listy   

VLASTIVĚDA

ČESKÁ REPUBLIKA JAKO SOUČÁST EVROPY

EVROPA - SJEDNOCUJÍCÍ SE SVĚTADÍL

Sousední státy České republiky - Polsko

   UČ str. 48 - 49

PŘÍRODOVĚDA

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

  JSME SOUČÁSTÍ PŘÍRODY

    PŮDA

  UČ str. 23 - 24

 

HUDEBNÍ VÝCHOVA

  

  Písně "Okolo javora, V Brně na Štymberku "

  Hudební nauka:  František Škroup, Josef Kajetán Tyl

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

 Haloweenské strašidlo

PRACOVNÍ ČINNOSTI

 Nevyučuje se - podzimní prázdniny

TĚLESNÁ VÝCHOVA

Bruslení

           ÚKOLY

 
 
 
 
 
 
 
 
neděle, 14 říjen 2018 16:58

Upravit položku ZPRAVODAJ V.B

úterý, 30 říjen 2018 11:32

ZPRAVODAJ V. B

1. BRUSLENÍ

V pátek 2. listopadu máme v rámci tělesné výchovy bruslení ( 10. 00 - 11. 30 hodin ). Ve středu bude místo tělesné výchovy VÝTVARNÁ VÝCHOVA.

V pátek si děti vezmou učebnice a sešity do ČJ, M  a Čítanku - první dvě vyučovací hodiny a poslední pátou hodinu  se učíme. 

S sebou: aktovku s učením - necháváme ve škole

tašku s věcmi na bruslení - bereme s sebou:  rukavice, přilba, brusle, náhradní prádlo, svačina, pití, kapesné

teplé sportovní oblečení na sebe

 

neděle, 21 říjen 2018 09:38

ZPRAVODAJ V.B

1. MUZEUM

V úterý 23. října jdeme v rámci učiva přírodovědy ENERGETICKÉ SUROVINY na exkurzi do Muzea naftového dobývání a geologie.

Začátek je v 9. 30 hodin. Vstupné je 25 Kč -prosím rodiče o zaplacení.

Tam i zpět pojedeme městskou dopravou, jízdné si bude platit každý sám.

2. PODZIMNÍ PLODY  A LISTY

Sbírejte postupně podzimní plody a listy...

V pátek 26. října budeme do VV potřebovat kromě podzimních plodů také 4 větvičky stejné délky ( okolo 30 - 40 cm ) dle obrázku v Čítance na str. 14.

V pátek 9. listopadu budeme do VV potřebovat vylisované podzimní listy různých tvarů a velikostí... - ZMĚNA OPROTI PŮVODNÍMU TERMÍNU 2. 11.- 

 Z DŮVODU BRUSLENÍ 2. 11. ( VÝTVARNÁ VÝCHOVA TENTO DEN ODPADÁ )

3. ČTENÁŘSKÝ DENÍK

V pátek jsem dětem rozdala čtenářské deníky. 

V týdnu ještě pošlu papír na seznam přečtených knih - děti si doma vloží do čtenářského deníku!

4. TESTOVÁNÍ

V úterý 23. listopadu proběhne 5. vyučovací hodinu testování dětí na počítačích - viz formulář se souhlasem rodičů, který jsem poslala po dětech minulý týden.

Prosím rodiče, kteří ještě neposlali zpět vyplněný formulář, aby tak učinili nejpozději do pondělí 22. října, kdy musím nahlásit přesný počet dětí, které se výzkumu zúčastní.

Děkuji.

5. BRUSLENÍ

Také v tomto školním roce se naše třída zúčastní bruslení na zimním stadioně. Tentokrát půjde o 7 lekcí.

Termíny bruslení na tento kalendářní rok jsou násleující:

1. pátek 2. listopadu 2018

2. pátek 23. listopadu 2018

3. pátek 14. prosince 2018

6. ELEKTRONICKÁ ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA

V pátek jsem po dětech poslala znovu formuláře s informacemi a piny pro rodiče k elektronické žákovské knížce.

V týdnu pošlu ještě pro vaši kontrolu piny pro žáky.

Prosím rodiče o pravidelnou kontrolu prospěchu svých dětí - vždy přes svůj pin.

Děkuji.

ČESKÝ JAZYK

MLUVNICE

Slovo a význam

  Předpony a předložky

  Přípony

  Co jsme se naučili

UČ str. 45 - 47, pracovní listy

SLOH:

  Chráníme přírodu

UČ str. 42 - 45

ČTENÍ:

ČÍTANKA str. 34 – 38

MATEMATIKA

 MATEMATIKA pro 4. roč. 3. díl:

Zlomky - složená čísla

Jednotky délky, hmotnosti, času - počítání se zlomky

Přímá úměrnost

Obsah čtverce

UČ str. 28, 31 + pracovní listy   

VLASTIVĚDA

ČESKÁ REPUBLIKA JAKO SOUČÁST EVROPY

EVROPA - SJEDNOCUJÍCÍ SE SVĚTADÍL

Sousední státy České republiky - Polsko

   UČ str. 48 - 49

ČTVRTEK 25. 10. TEST : ČR - SOUČÁST SPOLEČENSTVA HOSPODÁŘSKY VYSPĚLÝCH NÁRODŮ

UČ STR. 43 - 44

PŘÍRODOVĚDA

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

  JSME SOUČÁSTÍ PŘÍRODY

  ENERGETICKÉ SUROVINY - Člověk a energie

                                                    Elektrická energie

  PŮDA

  UČ str. 23 - 24

 

 

HUDEBNÍ VÝCHOVA

  

  Píseň " Voda, voděnka"

  Hudební nauka:  František Škroup, Josef Kajetán Tyl

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

 Podzimní obrázek - práce s přírodním materiálem

PRACOVNÍ ČINNOSTI

 Liška - práce s ruličkou a kartonem, stříhání, lepení

TĚLESNÁ VÝCHOVA

Gymnastika - cvičení na hrazdě

Kondiční cvičení - lavičky, plné míče

           ÚKOLY

 
 
 
 
 
 
 
 
neděle, 14 říjen 2018 16:58

Upravit položku ZPRAVODAJ V.B

Strana 1 z 2
© 2017 ZŠ Očovská Hodonín. All Rights Reserved. Designed By www.wiit.cz Jaromír Kalábek