logoocov

 

Základní škola Očovská, Hodonín

5.A (7)

pátek, 15 listopad 2019 13:58

Týdenní plán 18. 11. – 22. 11.

Napsal(a)

                   Týdenní plán 18. 11. – 22. 11.        

Informace

- KONZULTAČNÍ TÝDEN: 25. 11. – 28. 11.

- ZÁJEMCI o účast v matematické olympiádě:

  • do 22. 11. 2019 – první trojice úloh
  • do 6. 1. 2020 – druhá trojice úloh

22. 11. – BEZPEČNĚ NA INTERNETU – preventivní program

26. 11. - POZNÁVEJ SE… -  putovní výstava IQPARKU, interaktivní, zábavná a vzdělávací

Český jazyk

Přípony –ný, -ní, -ský

Český jazyk s. 40 - 42

Texty z okruhu JSME SOUČÁSTÍ VESMÍRU

Čítanka – s. 24 - 27

Anglický jazyk (Kri)

Lekce 2 C: Sloveso být v otázce, krátká odpověď

Učebnice s. 20 - 21

Pracovní sešit s. 16

Matematika

Obsah obdélníku a čtverce; jednotky délky, hmotnosti a objemu, převody jednotek

Učebnice s. 22 – 23, 27 - 28

Přírodověda

Půda

Učebnice s. 23 - 24

Vlastivěda

Evropa – jeden ze světadílů

Učebnice s. 54

Zopakuj si…

ČJ: učivo na písemnou práci  (19. 11.)

M: učivo na písemnou práci  (21. 11.)

AJ (Kri): lekce 2 A, B

Př: Energetické suroviny (uč. 17 – 22)

Vl: Sousední státy České republiky (uč. 46 – 53)

Procvičuj si …

ČJ – předložky s, se/z, ze zde

      - předpony s-, z-, vz- zde

      - další předpony zde

M – převody jednotek zde

Připrav si…

- každé úterý si přinést svou rozečtenou knihu

- do 21. 1. – vypracovat 2. čtenářský list

- do PČ (22. 11.) – suché a vylisované podzimní listí

pátek, 08 listopad 2019 13:04

Týdenní plán 11. 11. – 15. 11.

Napsal(a)

Týdenní plán 11. 11. – 15. 11.

Informace

- KONZULTAČNÍ TÝDEN: 25. 11. – 28. 11.

- ZÁJEMCI o účast v matematické olympiádě:

  • do 22. 11. 2019 – první trojice úloh
  • do 6. 1. 2020 – druhá trojice úloh

Český jazyk

Předpony s-, z-, vz-; od-, nad-, pod-, před; bez-, roz-; ob-, v-

Český jazyk s. 37 - 40

Texty z okruhu MÍSTO, KDE ŽIJEME

Čítanka – s. 46 - 47

Anglický jazyk (Kri)

Lekce 2 B: Rodina – slovní zásoba; přivlastňovací zájmena, přivlastňovací pád

Učebnice s. 18 - 19

Pracovní sešit s. 14 - 15

Matematika

Početní výkony s přirozenými čísly, přímá úměrnost, řešení slovních úloh

Obsah obdélníku; jednotky, převody jednotek

Učebnice s. 21 - 26

Přírodověda

Neobnovitelné a obnovitelné přírodní zdroje

Učebnice s. 22

Vlastivěda

Sousední státy České republiky

Učebnice s. 52 - 53

Zopakuj si…

ČJ: učivo na písemnou práci

M: učivo na písemnou práci

AJ (Kri): to be – kladné i záporné tvary

Př: Energetické suroviny (uč. 17 – 22)

Vl: Sousední státy České republiky

Procvičuj si …

ČJ - PŘEDLOŽKY A PŘEDPONY  zde

     - VÝZNAM SLOVA zde

M - ZLOMKY (zápis) zde

     - MATEMATICKÉ POJMY zde

Připrav si…

- každé úterý si přinést svou rozečtenou knihu

- do 12. 11. – vypracovat 1. čtenářský list

- PČ - barevné podzimní listí (suché , vylisované) 

pátek, 18 říjen 2019 11:13

Malý čtenář

Ve středu 23. 10. jdeme do městské knihovny. Odcházíme v 11.50 hod, vracíme se na oběd kolem 13.20. 6. 11. hodina Malého čtenáře odpadá.

pondělí, 16 září 2019 20:53

Dotazník pro rodiče

Napsal(a)

Dotazník pro rodiče

Verze pro tisk          On line verze

 

pátek, 06 září 2019 07:58

Konec vyučování

Napsal(a)

Vyučování výtvarné výchovy bude pravidelně končit 13:25. Krůželová

pondělí, 02 září 2019 10:41

Rozvrh hodin

Napsal(a)

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

PONDĚLÍ

ČJ

M

Vl

AJ

VV

VV

ÚTERÝ

M

ČJ

HV

ČJ

TV

STŘEDA

ČJ

AJ

M

Vl

VP

 

ČTVRTEK

M

TV

ČJ

ČJ

Inf

 

PÁTEK

ČJ

M

AJ

 

čtvrtek, 29 srpen 2019 17:42

Školní potřeby na každý den

Napsal(a)

Školní potřeby na každý den

2 pera

2 tužky č. 2

1 tužka č. 3

guma, ořezávátko

ostré nůžky

trojúhelník s ryskou

dlouhé pravítko (30 cm)

kružítko

pastelky (silné, 12 barev)

lepící tyčinka KORES

stíratelná tabulka a fixy

stojánek na knihy

psací podložka s klipem

podložka linkovaná A4 (lenoch)

popisovací podložka A5 dvojitá (fólie) - 2 ks

cvičební úbor do tělocvičny i na hřiště

obaly na malé sešity – 10 ks

obal na sešit velký – 1 ks

obal na deníček

obal na žákovskou knížku

obaly na učebnice

© 2017 ZŠ Očovská Hodonín. All Rights Reserved. Designed By www.wiit.cz Jaromír Kalábek