logoocov

 

Základní škola Očovská, Hodonín

4.C (4)

pondělí, 18 březen 2019 06:04

Týdenní plán 18. 3. - 22. 3.

Český jazyk         Skloňování podstatných jmen rodu středního a ženského - po s. 117

Čítanka

                            Jaro už je cítit ve vzduchu - po s. 113

                            Člověk a čas - pověsti

Matematika

                            Písemné sčítání a odčítání do 10 000 zpaměti.

                            Násobení a dělení zpaměti. - po s.47

                           Rýsování rovnoběžek a kolmic.

Přírodověda        Pole. - po s. 41

Vlastivěda         Naše nejstarší minulost v pověstech, Velká Morava,  - po s. 15

Informace         V pátek bude poslední bruslení. 

pondělí, 11 březen 2019 06:19

Týdenní plán 11. 3. - 15. 3.

Český jazyk Skloňování podstatných jmen rodu ženského - po s. 113
Čítanka

Jaro už je cítit ve vzduchu - po s. 110

Člověk a čas - pověsti

Matematika

Zaokrouhlování, Písemné sčítání a odčítání do 10 000 zpaměti. - po s.44

Rýsování rovnoběžek.

Přírodověda Pole. - po s. 39
Vlastivěda Naše nejstarší minulost v pověstech, Velká Morava,  - po s. 14
Informace

Na úterý si děti mohou přinést Staré pověsti české.

Český jazyk Skloňování podstatných jmen - po s. 104
Čítanka Pravěk - po s. 97
Matematika

Čísla do 10 000. Porovnávání čísel - po s.34

Rýsování kolmic, které procházejí daným bodem.

 

Přírodověda Vlastnosti látek - po s. 35
Vlastivěda Pravěk
Informace

V pondělí jdeme do knihovny -

s sebou kartičku, M, Př.

V úterý jdeme bruslit - s sebou pouzdro, AJ, Vl.

Ve středu bude masopustní učení -

s sebou pouzdro, masku.

   

 

pondělí, 18 únor 2019 18:53

Týdenní plán 18. 2. - 22. 2.

Týdenní plán 18. 2. - 22. 2.

Český jazyk - Rod, číslo a pád podstatných                           jmen - po s. 94

Čítanka  - Člověk a čas - po s. 91

Matematika - Čísla do 10 000 - po s. 32

                      - Přímky kolmé

Přírodověda - Nerosty a horniny - po s. 33

Vlastivěda - Úvod do učiva - Dějiny 

                      

© 2017 ZŠ Očovská Hodonín. All Rights Reserved. Designed By www.wiit.cz Jaromír Kalábek