4.B (13)

pátek, 23 únor 2018 19:24

ZPRAVODAJ IV. B

1. ANGLICKÉ DIVADLO

V úterý 27. února jdeme na kulturní dům na anglické divadlo " Kocour v botách".

Představení bude od 8. 30 do 9. 30 hodin.

Vstupné je 60 Kč.

2. TESTY

Ve čtvrtek 1. února píšeme test z přírodovědy, v pátek 2. února z vlastivědy. Více v týdenním plánu.

3. SOUTĚŽ "TAJEMNÉ PŘÍBĚHY"

Kdo z dětí bude mít zájem, může se přihlásit do literární a výtvarné soutěže " Tajemné příběhy", kterou vyhlašuje městská knihovna.

Více informací najdete na letáčku, který jsem po dětech poslala.

4. AKADEMIE

V pondělí 26. února pošlu po dětech papír s podrobnějšími informacemi ke školní akademii. 

 

ČESKÝ JAZYK

MLUVNICE

Skloňování podstatných jmen rodu středního

UČ str. 101 - 107

SLOH:

  Spolužáci

str. 95 - 98

ČTENÍ:

Čítanka str. 97 - 98

MATEMATIKA

 MATEMATIKA pro 4. roč. 1. díl:

Čísla do 10 000

Rýsování kolmic

UČ str.. 29 -32

   

VLASTIVĚDA

HLAVNÍ UDÁLOSTI NEJSTARŠÍCH

ČESKÝCH DĚJIN

České země v pravěku – Keltové na našem území

Příchod Slovanů

UČ str. 8 – 9

2. 3. TEST: ČESKÉ ZEMĚ V PRAVĚKU

        UČ STR. 4 – 8

     

                        

PŘÍRODOVĚDA

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

 Živočichové našich polí

UČ str. 40 – 42

1. 3. TEST: VLASTNOSTI LÁTEK

        UČ STR. 34 - 35

 

HUDEBNÍ VÝCHOVA

Píseň „ Mravenčí ukolébavka“

Bubnování

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Jeskynní malby – uhel, křídové pastely

PRACOVNÍ ČINNOSTI

 

TĚLESNÁ VÝCHOVA

Nácvik akademie

čtvrtek, 22 únor 2018 11:09

Informace

Dne 1.3. 2018 odpadá předmět Hravá angličtina.Žáci, kteří tento předmět navčtěvují, končí v 11 .45.

neděle, 18 únor 2018 13:56

ZPRAVODAJ IV. B

 

1. VYÚČTOVÁNÍ DIVADLA RADOST

Vyúčtování divadla Radost najdete zítra v deníčku, prosím o podpisy.

2. TŘÍDNÍ FOND

Prosím rodiče o zaplacení 100 Kč na třídní fond.

3. DEN NAŠICH ZÁJMŮ

Ve středu 21. února proběhne na naší škole DEN NAŠICH ZÁJMŮ. 

Děti můžou přijít oblečení do nějakého kostýmu, který charakterizuje jejich nejmilejší koníček, popř. koníčky.

Vše je dobrovolné, kostýmy nejsou povinné...

4. BRUSLENÍ

Ve čtvrtek 22. února jdeme bruslit. Organizace jako obvykle.

První vyuč. hodinu budeme mít přírodovědu, poslední vyučovací hodinu jsou volitelné předměty.

5. ANGLICKÉ DIVADLO

V úterý 27. února mají děti anglické divadlo " Kocour v botách".

Představení bude na kulturním domě od 8. 30 do 9. 30 hodin.

Prosím o zaplacení 60 Kč.

 

ČESKÝ JAZYK

MLUVNICE

Číslo podstatných jmen

Rod podstatných jmen

UČ str. 90 - 94

SLOH:

  Noviny, časopisy, reklama

str. 79 - 82

ČTENÍ:

Čítanka str. 92 - 97

MATEMATIKA

 MATEMATIKA pro 4. roč. 1. díl:

Čísla do 10 000

Rýsování kolmic

UČ str.. 29 -32

   

VLASTIVĚDA

HLAVNÍ UDÁLOSTI NEJSTARŠÍCH

ČESKÝCH DĚJIN

České země v pravěku

UČ str. 5 - 8

     

                        

PŘÍRODOVĚDA

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

 Živočichové našich polí

UČ str. 40 - 42

 

HUDEBNÍ VÝCHOVA

Píseň „ Široký, hluboký ty vltavský tůně“

Taktování

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Valentýnské srdce – dokončení

PRACOVNÍ ČINNOSTI

Věstonická Venuše – modelování z hlíny

TĚLESNÁ VÝCHOVA

Nácvik akademie

Bruslení

neděle, 11 únor 2018 17:21

ZPRAVODAJ IV. B

1. PLATBA BRUSLENÍ

Prosím o zaplacení 16 Kč za bruslení z 1. února ( týká se pouze dětí, které tento den bruslily ).

2. TŘÍDNÍ SCHŮZKY

Připomínám rodičům, že v úterý 13. února se uskuteční třídní schůzky v naší třídě 4. B.

Upozorňuji, že schůzky začínají výjimečně již v 16 hodin ( týká se pouze naší třídy,

ostatní třídy mají začátek v 17 hodin.)

3. TEST

Ve čtvrtek 15. února píšeme test z přírodovědy - uč. str. 30 - 33

4. MĚSTSKÁ KNIHOVNA

V pátek 16. února jdeme do městské knihovny na vypravěčské dílny Martina Haka " Co by se stalo, kdyby...".

Program proběhne v čase od 11. 00 do 12. 00 hodin.

Půjčovat a vracet knihy nebude z časových důvodů možné.

5. VÝPIS

Výpis z vysvědčení se vrací podepsaný ( dole pod známkami ) rodiči - nejpozději do pátku 16. února.

ČESKÝ JAZYK

MLUVNICE

Pád podstatných jmen

UČ str. 88 - 92

SLOH:

  Noviny, časopisy, reklama

str. 79 - 82

ČTENÍ:

Čítanka str. 88 – 91

MATEMATIKA

 MATEMATIKA pro 4. roč. 1. díl:

Písemné dělení jednociferným dělitelem

Přímky kolmé

UČ str.. 22, 25 - 26

   

VLASTIVĚDA

HLAVNÍ UDÁLOSTI NEJSTARŠÍCH

ČESKÝCH DĚJIN

Malá kapitola o čase

České země v pravěku

UČ str. 4 - 5

     

                        

PŘÍRODOVĚDA

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

 Rostliny našich polí

UČ str. 38 – 39

 

HUDEBNÍ VÝCHOVA

Nevyučuje se – městská knihovna

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Valentýnské srdce – vodové barvy

PRACOVNÍ ČINNOSTI

Valentýnská kytka – stříhání a lepení papíru

TĚLESNÁ VÝCHOVA

Cvičení s lavičkami a plnými míči

Cvičení na hrazdě

ČESKÝ JAZYK

MLUVNICE

Podstatná jména

UČ str. 87 - 89

SLOH:

  Noviny, časopisy, reklama

str. 79 - 82

ČTENÍ:

Čítanka str. 84 – 87

MATEMATIKA

 MATEMATIKA pro 4. roč. 1. díl:

Pracujeme s diagramy

Písemné dělení jednociferným dělitelem

Přímky kolmé

UČ str.. 21 - 24

   

VLASTIVĚDA

POZNÁVÁME NAŠI VLAST

Cestujeme po naší vlasti

UČ str. 46 - 51

     

                        

PŘÍRODOVĚDA

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

 Vlastnosti látek

UČ str. 34 – 35

 

HUDEBNÍ VÝCHOVA

Nevyučuje se – pololetní prázdniny

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Sněhulák – temperové barvy, vatové tyčinky

PRACOVNÍ ČINNOSTI

Sněhulák z květináče – práce s plstí a vatou

TĚLESNÁ VÝCHOVA

Bruslení

© 2017 ZŠ Očovská Hodonín. All Rights Reserved. Designed By www.wiit.cz Jaromír Kalábek