4.B (48)

neděle, 24 červen 2018 15:17

Přání na prázdniny

PŘÁNÍ NA PRÁZDNINY

Milé děti,

přeji vám všem zasloužené dvouměsíční volno! Konečně tu máme vaše vytoužené prázdniny!

O prázdninách odpočívejte a lenošte. Nezapomeňte ale také pomáhat rodičům a prarodičům s různými domácími pracemi - tentokrát se na školu a úkoly nevymluvíte!:-)

Pokud možno také cestujte, poznávejte krásy naší země i ostatních států, hodně čtěte a pište si prázdninový deník.:- 

Už se těším, až si z nich v září přečteme o vašich zážitcích!

P.S. Nebojte se - je to dobrovolné!!! :-)

Vaše paní učitelka Jana Popovská

 

 PONDĚLÍ 25. 6.

TŘÍDNICKÉ PRÁCE:

- odevzdáváme učebnice

- rozdáváme si sešity ( vlastivědu a přírodovědu prosím nechat do 5. ročníku - k opakování učiva )

- uklízíme třídu a pomůcky

s sebou: učebnice - zkontrolované, slepené, bez obalů !!! , společenské hry, deníček, pouzdro, čip + klíč

ÚTERÝ 26. 6.

PYŽAMOVÝ DEN - kdo chce, může přijít v pyžamu - je to dobrovolné!

VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ NA KD  - prosím o zaplacení 10 Kč

Konec vyučování ve 12. 35 hodin.

s sebou: batůžek, pyžamo, pouzdro, deníček, čip + klíč, 10 Kč

STŘEDA 27. 6.

PIŠKVORKY - školní soutěž

TŘÍDNICKÉ PRÁCE

Konec vyučování v 11. 45 hodin.

S sebou: batůžek, společenské hry, pouzdro, deníček, čip + klíč

ČTVRTEK 28. 6. 

TŘÍDNICKÉ PRÁCE -Vyklízíme šatní skříňku, odnášíme si papuče a klíč se zámkem domů

Konec vyučování v 11. 45 hodin

S sebou: batůžek, společenské hry, pouzdro, deníček, čip + klíč

PÁTEK 29. 6.

UKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU

PŘEDÁVÁNÍ VYSVĚDČENÍ

Svačiny ve ŠJ nejsou, oběd ( párek ) se vydává od 8. 45 do 9. 30 hodin.

Konec vyučování v 8. 45 hodin.

S sebou: složku na vysvědčení, čip + klíč

Prosím rodiče o podpisy zkráceného vyučování v deníčku!!!

ČESKÝ JAZYK

MLUVNICE

Stavba souvětí

UČ str. 181 – 185

SLOH:

  Z českých dějin

str. 175 - 177

ČTENÍ:

ČÍTANKA str. 166 -171

18. 6. ČTVRTLETNÍ PÍSEMNÁ PRÁCE

MATEMATIKA

 MATEMATIKA pro 4. roč. 2. díl:

Jednotky délky, hmotnosti, objemu a času

Obvod trojúhelníku, obdelníku a čtverce

Útvary souměrné podle osy

UČ str.. 46, 49, 51, 52

19. 6. ČTVRTLETNÍ PÍSEMNÁ PRÁCE

   

VLASTIVĚDA

HLAVNÍ UDÁLOSTI NEJSTARŠÍCH

ČESKÝCH DĚJIN

 Závěrečné opakování učiva     

PŘÍRODOVĚDA

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

  Člověk a příroda

  Závěrečné opakování učiva

  UČ str. 70 - 74

 

HUDEBNÍ VÝCHOVA

 

 Písně  „Tisíc mil“, „Rodné údolí“, „ Buráky“

 Orffovy hudební nástroje

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

 Rozdávání výkresů a výrobků

PRACOVNÍ ČINNOSTI

 

 Úklid pomůcek

TĚLESNÁ VÝCHOVA

Atletika – běh na 50 m

Sportovní hry

neděle, 17 červen 2018 08:33

ZPRAVODAJ IV. B

1. ROZDÁVÁNÍ POMŮCEK

V pondělí 18. června si budeme ve VV rozdávat výkresy a ostatní výrobky - přinést větší igelitovou tašku.

Ve středu 20. června si rozdáme v PČ výtvarné potřeby z boxíků - přinést větší igelitovou tašku.

V pátek 22. června si rozdáme pracovní listy ze složek - přinést větší igelitovou tašku.

Domluvte se prosím doma s dětmi - pokud chcete pracovní listy nechat dětem do sběru do 5. třídy, dáme do krabice a schováme... 

                                                        - pokud chcete pracovní listy dětem doma uschovat apod., pošlu po dětech domů...

2. DVD - PLATBA

Kdo ještě nezaplatil 20 Kč na DVD, nechť prosím pošle po dětech do středy.

3. FOTO

Zítra pošlu po dětech společnou fotku naší třídy.

4. VYÚČTOVÁNÍ TŘÍDNÍHO FONDU

V průběhu týdne nalepím dětem do deníčku konečné vyúčtování třídního fondu.

Zůstatek peněz použiji v srpnu na zakoupení sešitů a výkresů, v září potom vyberu částku dle potřeby.

Prosím o podpisy! 

POZN: Někteří nemáte podpisy předchozích vyúčtování školních akcí, prosím podepište. V pátek si deníčky zkontroluji.

 

neděle, 10 červen 2018 07:28

ZPRAVODAJ IV. B

1. DOPRAVNÍ VÝCHOVA

V pátek 15. června máme dopravní výchovu - praktickou část na dopravním hřišti ZŠ Vančurova od 8. 30 do 10. 30 hodin.

S sebou: sportovní oblečení a obuv, cyklistická přilba, batůžek, svačina, pití, čip, klíč + pouzdro, čtenářský deník s knížkou ( toto  si děti  můžou přinést i v průběhu týdne, nechají si do pátku ve škole )

Organizace. Ráno odcházíme v 8. 00 ze školy. Po příchodu zpět si napíšeme poslední test z vlastivědy a poslední vyučovací hodinu se budeme věnovat čtenářským deníkům.

Připomínám, že všechny děti budou mít čt. deník nejpozději v pátek ve škole !

2. ČTVRTLETNÍ PÍSEMNÉ PRÁCE

V průběhu tohoto a následujícího týdne si napíšeme čtvrtletní písemné práce z ČJ a M.

Zopakujte si:

MATEMATIKA - ARITMETIKA:

1. Porovnávání čísel

2. Zaokrouhlování čísel na desítky, stovky, tisíce

3. Písemné sčítání a odčítání

4. Písemné násobení dvojciferným činitelem

5. Písemné dělení

6. Pamětné násobení a dělení ( 57 . 100, 66 000 : 1 000 )

7. Převody jednotek délky, hmotnosti, objemu, času

8. Rovnice

MATEMATIKA - GEOMETRIE:

1. Rýsování rovnoběžek

2. Rýsování kružnice

3. Konstrukce trojúhelníka

4. Sestrojování osy úsečky

5. Rýsování obdelníka ( čtverce )

ČESKÝ JAZYK:

1. Vyjmenovaná slova

2. Slovní druhy

3. Skloňování podstatných jmen - vzory

4. Mluvnické kategorie u podstatných jmen - pád, číslo, rod, vzor

5. Mluvnické kategorie u sloves - osoba, číslo, způsob, čas

6. Základní skladební dvojice

7. Shoda přísudku s podmětem

8. Stavba souvětí - vzorce souvětí

 3. DVD

Kdo z rodičů má zájem o zakoupení záznamu celé školní akademie na DVD, nechť pošle v průběhu tohoto týdne do školy 20 Kč. Děkuji.

 

 

 

ČESKÝ JAZYK

MLUVNICE

Shoda podmětu s přísudkem

UČ str. 166 – 174 – výběr cvičení

SLOH:

  Z českých dějin

str. 175 - 177

ČTENÍ:

ČÍTANKA str. 159 -165

14. 6. ČTVRTLETNÍ DIKTÁT

18. 6. ČTVRTLETNÍ PÍSEMNÁ PRÁCE

MATEMATIKA

 MATEMATIKA pro 4. roč. 2. díl:

Jednotky délky, hmotnosti, objemu a času

Rýsujeme obdelník a čtverec

UČ str.. 43, 44, 45, 47, 48

13. 6. ČTVRTLETNÍ PÍSEMNÁ PRÁCE

Z GEOMETRIE

19. 6. ČTVRTLETNÍ PÍSEMNÁ PRÁCE

Z ARITMETIKY

   

VLASTIVĚDA

HLAVNÍ UDÁLOSTI NEJSTARŠÍCH

ČESKÝCH DĚJIN

 Opakování učiva – přehled nejstarších českých

 dějin       

UČ str. 46 – 47

15. 6. TEST: PRVNÍ HABSBURKOVÉ NA ČESKÉM TRŮNĚ

UČ STR. 41 - 44

PŘÍRODOVĚDA

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

  Rostliny a živočichové řek

  UČ str. 68

 14. 6. TEST: ROSTLINY A ŽIVOČICHOVÉ  RYBNÍKŮ

UČ STR. 64 - 66

 

HUDEBNÍ VÝCHOVA

 

 Písně  „Tisíc mil“, „Rodné údolí“, „ Buráky“

 Orffovy hudební nástroje

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

 Vlčí máky – tuž, temperové a vodové barvy

PRACOVNÍ ČINNOSTI

 

 Meloun – stříhání, lepení papíru

TĚLESNÁ VÝCHOVA

Atletika – skok do dálky, sprint

neděle, 03 červen 2018 09:33

ZPRAVODAJ IV. B

1. DEN NARUBY

V pátek 1. června jsme si udělali ve třídě ke Dni dětí DEN NARUBY.

Děti byly rozděleny do skupin a každá skupina si mohla vybrat vyučovací předmět, do kterého

se připraví. Některé děti budou mít toto vyučování ještě i během tohoto týdne.

Moc ráda bych všechny děti z pátečního vyučování pochválila, měly moc pěkně připravené!

2. PŘIPOMÍNÁM

Ráda bych připoměla referát do Př - Náš domácí mazlíček - TERMÍN : KDYKOLI DO 22. 6. a

čtvrtou přečtenou knihu do ČJ - TERMÍN ODEVZDÁNÍ DO 15. 6. !!!

3.  VYÚČTOVÁNÍ LEDNICE

 V týdnu nalepím dětem do deníčku vyúčtování Karla IV. v Lednici - prosím o podpisy.

4. FOTKY

V pondělí 4. 6.  najdete na " rajčeti " fotky z posledních školních akcí.

 

 

ČESKÝ JAZYK

MLUVNICE

Podmět a přísudek

UČ str. 161 - 165

SLOH:

  Stojánek na tužky

str. 154 - 158

ČTENÍ:

ČÍTANKA str. 154 -158

MATEMATIKA

 MATEMATIKA pro 4. roč. 2. díl:

Písemné násobení dvojciferným činitelem

Slovní úlohy

Pravý úhel, pravoúhlý trojúhelník

UČ str.. 34 - 37

   

VLASTIVĚDA

HLAVNÍ UDÁLOSTI NEJSTARŠÍCH

ČESKÝCH DĚJIN

 První Habsburkové na českém trůně - UČENÍ

 NARUBY

 Renesance

UČ str. 41 – 44

6. 6. TEST: HUSITSKÉ VÁLKY

UČ STR. 34 – 36 ( PŘESUNUTO Z 1. 1. )

8. 6. TEST: ČESKÉ ZEMĚ PO HUSITSKÝCH VÁLKÁCH

PŘÍRODOVĚDA

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

UČENÍ NARUBY

  Rostliny a živočichové řek

  UČ str. 68

 

HUDEBNÍ VÝCHOVA

 

 Písně  „Červená řeka“, „Zlaté střevíčky“

Gradace.

Bedřich Smetana - poslech: Vltava

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

 UČENÍ NARUBY

PRACOVNÍ ČINNOSTI

 

 UČENÍ NARUBY

TĚLESNÁ VÝCHOVA

UČENÍ NARUBY

Strana 1 z 3
© 2017 ZŠ Očovská Hodonín. All Rights Reserved. Designed By www.wiit.cz Jaromír Kalábek