logoocov

 

Základní škola Očovská, Hodonín

4.B (2)

neděle, 17 březen 2019 10:09

Týdenní plán 18.3. - 22. 3. 2019

Napsal(a)

Český jazyk

Čtení s porozuměním.

Naučné čtení.

Jaro je cítit ve vzduchu.

Na úsvitu českých dějin. Pověst.

Čít. str. 98,99, 110,111

JV Skloňování podstatných jmen rodu ženského.

SV Dotazník.

Pravidla chování.

U ČJ po str-. 116

Ps – výpisy, přepisy

Matematika

Písemné sčítání a odčítání.

Násobení a dělení zpaměti.

Nestandardní aplikační úlohy a problémy.

Rovnoběžné přímky.

U M po str. 45

Vlastivěda

Sámův kmenový svaz.

Naše nejstarší minulost v pověstech.

Přírodověda

Vlastnosti látek.

Ostatní

HV Mravenčí ukolébavka.

Čt. list - Ztraceni v čase.

22. 3. bruslení (poslední).

neděle, 24 únor 2019 10:46

Týdenní plán 25.2. - 1. 3. 2019

Napsal(a)

Český jazyk

ČT a K Plynulé a správné čtení.

Čtení s porozuměním. Naučné čtení.

Čít. po str. 91

JV Skloňování podstatných jmen.

Skloňování podst. jmen rodu středního.

SV Spolužáci.

LV MK Hodonín.

Ps – výpis, přepis.

U ČJ po str. 107

Matematika

Čísla do 10 000.

Porovnávání čisel.

Sčítání a odčítání do 10 000 zpaměti.

Rýsování kolmic.

M U po str. 37

Vlastivěda

Malá kapitola o čase.

České země v pravěku.

Přírodověda

Neživá příroda.

Minerály (nerosty) a horniny..

Ostatní

Pondělí 25.2. návštěva MK Hodonín.

Úterý 26.2. bruslení.

50,- Kč na výkresy a sešity.

Čtenářský list.

Pravidelně se připravovat na Vl a Př.

5.3. sběr papíru!!!

© 2017 ZŠ Očovská Hodonín. All Rights Reserved. Designed By www.wiit.cz Jaromír Kalábek