4.B (29)

ČESKÝ JAZYK

MLUVNICE

Časování sloves

UČ str. 136 - 140

SLOH:

  Návštěva zámku

str. 128 - 132

ČTENÍ:

ČÍTANKA str. 132 -135

MATEMATIKA

 MATEMATIKA pro 4. roč. 2. díl:

Porovnávání čísel větších než 10 000

Zaokrouhlování čísel větších než 10 000

Rovnoběžky, kolmice

UČ str.. 8 - 11

   

VLASTIVĚDA

HLAVNÍ UDÁLOSTI NEJSTARŠÍCH

ČESKÝCH DĚJIN

 Český stát za vlády Lucemburků

UČ str. 25 – 28

PÁTEK 27. 4. TEST –ŽIVOT ZA VLÁDY PRVNÍCH PŘEMYSLOVCŮ,

UČ STR. 18 - 19                         

PŘÍRODOVĚDA

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

  Živočichové v okolí lidských obydlí

  UČ str. 56 - 57

 

HUDEBNÍ VÝCHOVA

 

 Písně „Pocestný“, „Růžička“

 Bohuslav Martinů

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

  Portrét sv. Václava – temperové barvy

  ( dokončení )

PRACOVNÍ ČINNOSTI

 

 Čarodějnice – stříhání a lepení látky

TĚLESNÁ VÝCHOVA

Sportovní hry

Nácvik školní akademie

neděle, 22 duben 2018 16:11

ZPRAVODAJ IV. B

1. PODPISY

Prosím rodiče během týdne o podpisy průběžného hodnocení 3. čtvrtletí - najdete vzadu v žákovské knížce.

2. SBĚR HLINÍKU

Ve středu 25. dubna se uskuteční sběr hliníku - prosím roztřídit doma!

3. SOUTĚŽ

Pět žáků z naší třídy se ve čtvrtek 26. dubna zúčastní v městské knihovně 1. části vědomostní soutěže.

Podrobnější informace k soutěži najdete v letáku, který tito žáci obdrželi.

Doprovod ze školy a zpět je zajištěn. Čas nám během zítřka upřesní.

4. TEST

V pátek 27. dubna píšeme test z vlastivědy - více v týdenním plánu.

neděle, 15 duben 2018 09:02

ZPRAVODAJ IV. B

1. ČTENÁŘSKÉ DENÍKY

Kdo z dětí zapomněl přinést čtenářský deník v pátek, nechť ho přinese v úterý do čtení.

Termín poslední čtvrté přečtené knihy je pátek 15. června!

2. TESTY

V týdnu píšeme test z vlastivědy a přírodovědy - podrobnější informace najdete v týdenním plánu.

3. BRNO

Ve středu 18. dubna jedeme do Brna do planetária - program Země v pohybu. Poté přejedeme na ŠPILBERK - prohlídka podzemních kasamat.

Sraz u školní jídelny  v 7. 00 hodin

Odjezd v 7. 05 hodin

S sebou: batůžek, svačina, pití, kapesné, kartička ZP

Předpokládaný návrat mezi 13. 00 - 13. 30 hodin.

Poznámka: Svačiny jsou ve školní jídelně odhlášeny, na oběd se vracíme do školy, poté jdou děti domů.

Prosím rodiče o zaplacení zálohy 280 Kč.

ČESKÝ JAZYK

MLUVNICE

Skloňování podstatných jmen rodu

mužského

UČ str. 123 - 128

SLOH:

  Návštěva zámku

str. 128 - 132

ČTENÍ:

ČÍTANKA str. 128 -131

Čtenářské deníky – ukázka knih, čtení úryvků z knih

MATEMATIKA

 MATEMATIKA pro 4. roč. 2. díl:

Čísla větší než 10 000

Číselná osa

Zápis čísla v desítkové soustavě

Pravý úhel

UČ str.. 47 - 49

   

VLASTIVĚDA

HLAVNÍ UDÁLOSTI NEJSTARŠÍCH

ČESKÝCH DĚJIN

Vznik českého království,

Vláda přemyslovských králů

UČ str. 21 – 22

PÁTEK 20. 4. TEST – VZNIK ČESKÉHO STÁTU,

VLÁDA PŘEMYSLOVSKÝCH KNÍŽAT

UČ STR. 16 - 17     

                        

PŘÍRODOVĚDA

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

  Rostliny v okolí lidských obydlí

  UČ str. 54 - 55

ČTVRTEK 19. 4. TEST – ROSTLINY A ŽIVOČICHOVÉ V PARCÍCH

UČ STR. 51 - 52

 

HUDEBNÍ VÝCHOVA

 

 Písně „Veselé dievča“, „Voláme sluníčko“

 Bohuslav Martinů

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

 Portrét sv. Václava – temperové barvy

PRACOVNÍ ČINNOSTI

 

 Nevyučuje se – Brno planetárium + Špilberk

TĚLESNÁ VÝCHOVA

 Nácvik školní akademie

neděle, 08 duben 2018 09:45

ZPRAVODAJ IV. B

1. KONZULTAČNÍ TÝDEN

Tento týden probíhají na naší škole konzultace.

Kdo se chce ještě objednat, volné termíny najde na webu pod naší třídou.

Celý týden nebudou mít děti písemné domácí úkoly.

2. UKÁZKA DRAVCŮ

Ve sředu  11. dubna jdeme na ukázku dravců - prosím o zaplacení 50 Kč.

Vyučování je zkráceno - končíme v 11. 15 hodin. Odpadají pracovní činnosti a angličtina.

3. ČTENÁŘSKÝ DENÍK

V pátek 13. dubna je termín odevzdání čtenářského deníku se třetí přečtenou knihou.

4. TESTY

Tento týden píšeme test z vlastivědy a přírodovědy - více v týdenním plánu.

 

ČESKÝ JAZYK

MLUVNICE

Skloňování podstatných jmen rodu

mužského

UČ str. 117 - 122

SLOH:

  Návštěva zámku

str. 128 - 132

ČTENÍ:

ČÍTANKA str. 110 -113

Staré pověsti české – mimočítanková četba

MATEMATIKA

 MATEMATIKA pro 4. roč. 1. díl:

Písemné násobení a dělení

Slovní úlohy

Rýsování rovnoběžek a kolmic

UČ str.. 47 - 49

   

VLASTIVĚDA

HLAVNÍ UDÁLOSTI NEJSTARŠÍCH

ČESKÝCH DĚJIN

Život za vlády prvních Přemyslovců

UČ str. 18 – 19

 PÁTEK 13. 4. TEST - VELKOMORAVSKÁ ŘÍŠE,

 UČ STR. 13 - 14   

                        

PŘÍRODOVĚDA

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

  Rostliny a živočichové v parcích

  UČ str. 51 - 52

 ČTVRTEK 12. 4. TEST - ŽIVOČICHOVÉ

 NA LOUKÁCH , UČ STR. 48 - 49

 

HUDEBNÍ VÝCHOVA

 

 Písně „Žežulka“,

 „Kvočna“

  Rondo

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

  Cyril a Metoděj - omalovánka

PRACOVNÍ ČINNOSTI

 

Nevyučuje se – ukázka dravců

TĚLESNÁ VÝCHOVA

Nácvik školní akademie

pondělí, 02 duben 2018 09:13

TABULKA KONZULTACÍ

KONZULTACE

PONDĚLÍ  9. 4.

ÚTERÝ  10. 4.

STŘEDA 11. 4.

ČTVRTEK  12. 4.

12.30–13.00

---------------------

------------------------

-----------------------

----------------------

13.00–13.30 

---------------------

-----------------------

-----------------------

----------------------

13.30–14.00

  Tranovi  Brahovi   

14.00-14.30

  ______________  Svobodovi  Kobzinkovi 

14.30-15.00

Mihálikovi  ______________     

15.00- 15.30

    Dávidovi   

15.30- 16.00

Dvořáčkovi  Humpolíkovi    Brovjákovi 

16.00- 16.30

______________

Osičkovi  Příkasští  Bolomovi 

16.30- 17.00

______________

  Měsíčkovi   

17.00- 17.30

Procházkovi 

----------------------

Štěpanovští Navrátilovi

17.30- 18.00

Dovalovi 

--------------------

Zemští   
pondělí, 02 duben 2018 08:30

ZPRAVODAJ IV. B

1. PLATBA BRUSLENÍ

Prosím rodiče o zaplacení 14 Kč za bruslení ze dne 22. března 2018.

2. KUCHYŃSKÉ UTĚRKY

Prosím rodiče o zakoupení jednoho balení kuchyňských papírových utěrek - už nám docházejí zásoby...

3. ČTVRTLETNÍ PÍSEMNÉ PRÁCE

Tento týden píšeme čtvrtletní srovnávací práce - viz zpravodaj z minulého týdne.

4. KONZULTAČNÍ TÝDEN

V týdnu od 9. dubna do 13. dubna budou probíhat konzultace.

Přihlašovat se můžete na konkrétní termín dle tabulky na webu.

Strana 1 z 2
© 2017 ZŠ Očovská Hodonín. All Rights Reserved. Designed By www.wiit.cz Jaromír Kalábek