logoocov

 

Základní škola Očovská, Hodonín

4.B (2)

neděle, 19 květen 2019 15:35

Týdenní plán 20.5.- 24. 5. 2019

Napsal(a)

Český jazyk

Čt a K Čtení s porozuměním.

Čít. str. 128 – 135

JV Způsob podmiňovací.

Stavba věty jednoduché.

SV Popis pracovního postupu.

SČ Dějiny očima psa.

Matematika

Procvičování.

Konstrukce trojúhelníku.

M-U po str. 32

Vlastivěda

Václav IV., Zikmund Lucemburský.

Život ve středověku.

Přírodověda

Ekosystém park.

Ostatní

22. 5. Divadlo Radost.

23. 5. Etické dílny.

28. 5. sběr papíru

neděle, 24 únor 2019 10:46

Týdenní plán 25.2. - 1. 3. 2019

Napsal(a)

Český jazyk

ČT a K Plynulé a správné čtení.

Čtení s porozuměním. Naučné čtení.

Čít. po str. 91

JV Skloňování podstatných jmen.

Skloňování podst. jmen rodu středního.

SV Spolužáci.

LV MK Hodonín.

Ps – výpis, přepis.

U ČJ po str. 107

Matematika

Čísla do 10 000.

Porovnávání čisel.

Sčítání a odčítání do 10 000 zpaměti.

Rýsování kolmic.

M U po str. 37

Vlastivěda

Malá kapitola o čase.

České země v pravěku.

Přírodověda

Neživá příroda.

Minerály (nerosty) a horniny..

Ostatní

Pondělí 25.2. návštěva MK Hodonín.

Úterý 26.2. bruslení.

50,- Kč na výkresy a sešity.

Čtenářský list.

Pravidelně se připravovat na Vl a Př.

5.3. sběr papíru!!!

© 2017 ZŠ Očovská Hodonín. All Rights Reserved. Designed By www.wiit.cz Jaromír Kalábek