logoocov

 

Základní škola Očovská, Hodonín

 

3.C (3)

Český jazyk

JV

Opakování a procvičování párových souhlásek

SV

Učíme se žít s reklamou str. 54 - 60

Připravuj se na souhrnné opakování z ČJ

Ps

str. 18

Čt

Plynulé čtení str. 48 - 51

M7

Dělení 9, násobení a dělení 1 a 10 str. 28 - 30

Geometrie - přímky rovnoběžné str. 27

Připravuj se na souhrnné opakování učiva str. 31, 32

Prv

Krajina v okolí domova - voda v krajině str. 17

15. 11. test str. 13

Informace

12. 11. výukový program ČERVENÉHO KŘÍŽE

13. 11. 6. lekce plavání

Do 30. 11. zapsat do ČTENÁŘSKÉHO DENÍKU 1. pracovní list

 

ČJ

SV

Jak postupujeme při práci

JV

Souhlásky uvnitř slov str. 36 - 46

Ps

str. 13 - 14

Čt

Čtení s porozuměním str. 35 - 39

M7

Dělení 7, násobení 8

G - vzájemná poloha dvou přímek str. 17 - 21

Prv

Krajina v okolí domova str. 15

Informace

23. 10. 4. lekce plavání (ČJ, Prv)

22. 10. - 24. 10. budu vybírat zálohu 1000 Kč na ŠKOLU V PŘÍRODĚ

© 2017 ZŠ Očovská Hodonín. All Rights Reserved. Designed By www.wiit.cz Jaromír Kalábek