logoocov

 

Základní škola Očovská, Hodonín

3.C (18)

pátek, 07 květen 2021 12:07

Pátek 7.5.

Napsal(a)

ČJ - opakovat vyjmenovaná slova a slovní druhy; DÚ - učebnice str.146/cv.5 - diktát - nadiktovat dětem text po předchozím přečtení, projít, podtrhnout barevně chyby a pod diktát napsat opravu - do sešitu ČJ ŠK - poslat do pátku! ke kontrole, děkuji; učebnice str.144 - 148/opakovat ústně slovní druhy (procvičovat na web.str.Skolakov - vyfotit klávesnicí prt scr a následně vložit do chatu Mel.klávesnicemi ctrlV - odeslat);   Písanka - str.25/celá + str.23/celá - neposílat; Čítanka - str.148/báseň Malý zahradník - zpaměti - do konce příštího týdne, Čítanka str.133 - 135 - trénuj hlasité čtení; četba - vlastní kniha - do konce května; PL 3,4 - Děti z Bull. - dva pracovní listy (PL) - vypracovat a přinést v pondělí10.5.do školy - VKLÁDAT DO SLOŽKY S ČETBOU! 

M - učebnice str.21/vše opakovat ústně; ze cv.72/str.21 bude příští týden písemná práce - procvičit; str.22/cv.77 + cv.78 a 80 - nastudovat ústně; písemný DÚ - početník - str.29/2 sloupce vypočítat, neposílat, přinést do školy

Prv - učebnice str.56/57 - pročíst, nastudovat; PS - str.51/celá - zvolit si své oblíbené zvíře a dle toho vybrat správné odpovědi 

AJ (Mel.) - L 7 - učebnice str.48/naučit slovíčka + napsat slovíčka ze str.48 dole/uč.do pracovních listů - slovíček - složka - přinést do školy; uč.str.48/In the street - naučit se píseň číst a překládat - pozor na slovíčko WAIT = čekat; uč.str.49/čtení, překlad (he´s got = on má, she´s got = ona má); PS str.62/cv.1 - procvičovat popis obrázků; písemný DÚ - PS str.63/cv.2 - zakroužkuj správná slova; opakuj slovíčka long (dlouhý)/short (krátký); PS str.63/cv.1 - popis obr.ve větách - ústně;  proveď zápis do sešitu AJ (kdo tak ještě neučinil):

__________________________________________________________________________________________________________

Množné číslo u podst.jmen v AJ:

- přidáním -s (2 BOYS, 3 GIRLS, ... ale: a baby - 2 BABIES)

- nepravidelné množné číslo: a man (muž, člověk) ... 3 MEN (3 muži - píše se bez - s!); a woman (žena)  ... 3 WOMEN (čti wimin)

___________________________________________________________________________________________________________

(procvičuj názvy zvířat v aplikaci Teams - Tým Angličtina 3.C )

 

čtvrtek, 06 květen 2021 09:49

Čtvrtek 6.5.

Napsal(a)

ČJ - opakovat vyjmenovaná slova a slovní druhy; DÚ - učebnice str.146/cv.5 - diktát - nadiktovat dětem text po předchozím přečtení, projít, podtrhnout barevně chyby a pod diktát napsat opravu - do sešitu ČJ ŠK - poslat do pátku! ke kontrole, děkuji; učebnice str.144 - 148/opakovat ústně slovní druhy (procvičovat na web.str.Skolakov - vyfotit klávesnicí prt scr a následně vložit do chatu Mel.klávesnicemi ctrlV - odeslat);   Písanka - str.25/celá + str.23/celá - neposílat; Čítanka - str.148/báseň Malý zahradník - zpaměti - do konce příštího týdne, Čítanka str.133 - 135 - trénuj hlasité čtení; četba - vlastní kniha - do konce května; PL 3,4 - Děti z Bull. - dva pracovní listy (PL) - vypracovat a přinést v pondělí10.5.do školy - VKLÁDAT DO SLOŽKY S ČETBOU! 

M - učebnice str.21/vše opakovat ústně; ze cv.72/str.21 bude příští týden písemná práce - procvičit; str.22/cv.77 + cv.78 a 80 - nastudovat ústně; písemný DÚ - početník - str.29/2 sloupce vypočítat, neposílat, přinést do školy

Prv - učebnice str.56/57 - pročíst, nastudovat; PS - str.51/celá - zvolit si své oblíbené zvíře a dle toho vybrat správné odpovědi 

AJ - L 7 - učebnice str.48/naučit slovíčka + napsat slovíčka ze str.48 dole/uč.do pracovních listů - slovíček - složka; uč.str.48/In the street - naučit se píseň číst a překládat - pozor na slovíčko WAIT = čekat; PS str.62/cv.1 - procvičovat popis obrázků; písemný DÚ - PS str.62/cv.2 - výběr slovíček z nabídky a dopsat je ke správným číslům; proveď zápis do sešitu AJ:

__________________________________________________________________________________________________________

Množné číslo u podst.jmen v AJ:

- přidáním -s (2 BOYS, 3 GIRLS, ... ale: a baby - 2 BABIES)

- nepravidelné množné číslo: a man (muž, člověk) ... 3 MEN (3 muži - píše se bez - s!); a woman (žena)  ... 3 WOMEN (čti wimin)

___________________________________________________________________________________________________________

(vše do tohoto pátku + procvičuj názvy zvířat v aplikaci Teams - Tým Angličtina 3.C )

 

Pátek 7.5. - přihlášení v kalendáři Teams - výuka AJ v 8.00 skupina Mel; v 10.00 skupina Přík.

středa, 05 květen 2021 09:48

Středa 5.5.

Napsal(a)

Úkoly stejné jako z předešlého dne + písanka str.23/celá strana - do pondělí - přinést do školy

úterý, 04 květen 2021 12:26

Úterý 4.5.

Napsal(a)

ČJ - opakovat vyjmenovaná slova a slovní druhy; DÚ - učebnice str.146/cv.5 - diktát - nadiktovat dětem text po předchozím přečtení, projít, podtrhnout barevně chyby a pod diktát napsat opravu - do sešitu ČJ ŠK - poslat do pátku! ke kontrole, děkuji; Písanka - str.25/celá - do středy - neposílat; Čítanka - str.148/báseň Malý zahradník - zpaměti - do konce příštího týdne; četba - vlastní kniha - do konce května; PL 3,4 - Děti z Bull. - dva pracovní listy (PL) - vypracovat a přinést v pondělí10.5.do školy - VKLÁDAT DO SLOŽKY S ČETBOU! 

M - učebnice str.21/vše opakovat ústně; ze cv.72/str.21 bude příští týden písemná práce - procvičit; str.22/cv.77 - nastudovat ústně

Prv - učebnice str.56/57 - pročíst, nastudovat - do čtvrtku

HV - vybrat jednu ze tří písní a zazpívat (uč.HV - str.51, str.54 - tento týden)

AJ - L 7 - učebnice str.48/naučit slovíčka + napsat slovíčka ze str.48 dole/uč.do pracovních listů - slovíček - složka; uč.str.48/In the street - naučit se píseň číst a překládat - pozor na slovíčko WAIT = čekat; PS str.62/cv.1 - procvičovat popis obrázků; písemný DÚ - PS str.62/cv.2 - výběr slovíček z nabídky a dopsat je ke správným číslům; proveď zápis do sešitu AJ:

__________________________________________________________________________________________________________

Množné číslo u podst.jmen v AJ:

- přidáním -s (2 BOYS, 3 GIRLS, ... ale: a baby - 2 BABIES)

- nepravidelné množné číslo: a man (muž, člověk) ... 3 MEN (3 muži - píše se bez - s!); a woman (žena)  ... 3 WOMEN (čti wimin)

___________________________________________________________________________________________________________

(vše do tohoto pátku + procvičuj názvy zvířat v aplikaci Teams - Tým Angličtina 3.C )

 

Středa - přihlášení v kalendáři - celá třída v 9.45 hodin, nachystat DÚ - Písanka str.25

 

   

neděle, 02 květen 2021 18:23

Týdenní plán 3.5. - 7.5.

Napsal(a)

Týdenní plán 3. - 7. 5. - distanční výuka

Informace

Plánované schůzky jsou naplánovány v kalendáři aplikace Microsoft Teams (chlapci v 8.00, dívky v 9.30 hodin).
Vypracované úkoly odevzdávejte včas.

Středa 5. 5. v 10.00 h - online přednáška lektorů hodonínské ZOO "Vypravte se s námi do exotických míst za divokými zvířaty" – přihlaste se v 9.45 hodin – celá třída

Výdej obědů pro distanční vzdělávání v 13.30 – 14.00 hodin.

Český jazyk 

 

 

 

 

 

 

 

Anglický jazyk

Slovní druhy. Podstatná jména - číslo, rod, pád

Český jazyk str. 143 - 157
Procvičuj: Slovní druhy zde, Podstatná jména zde

Písanka 2 str. 25, 26

Texty z okruhu Duben
Čítanka str. 132 – 138 ( + zpaměti přednes básně pro maminku – Čítanka str.148 – Malý zahradník – do pondělí 10.5.)
Denně číst  svou vlastní knihu (do 31. 5. záznam o knize), vypracovat dva pracovní listy Děti z Bullerbynu – přinést příští pondělí do školy)

______________________________________________________________

Lekce 7 – nová slovní zásoba – zápis slovíček, popis osob a zvířat, sloveso to have got ve tvaru he´s got/she´s got, Greg´s email, In Britain

Matematika

Pamětné sčítání a odčítání; Jednotky délky
Učebnice 2. díl str. 21, 22, 24, 25
Procvičuj si: Pamětné sčítání a odčítání do 1 000 zde, zde

Prvouka

Živočichové - společné znaky živočichů
Já a můj svět str. 56, 57
Pracovní sešit k učebnici.

Zopakuj si!

 -  znát vyjmenovaná slova po B, L, M, P, S, V, Z 
 - násobení a dělení 0 - 10 
 - sčítání a odčítání s přechodem do 100 a do 1 000

 

Připrav si!

 HV – umět jednu ze tří písní – tento týden!

úterý, 27 duben 2021 10:47

HV - písně

Napsal(a)

Do 7.5. se nauč zpívat tyto písně, jednu nejoblíbenější zazpívej při distanční výuce:

Spi, Janíčku, spi  https://www.youtube.com/watch?v=lRJzQQuoBLo    

Dobrú noc, má milá  https://www.youtube.com/watch?v=3lRbXyb0H14

Není nutno  https://www.youtube.com/watch?v=3lRbXyb0H14

(učebnice HV str.51 až 54)

 

 

 

 

 

 

pondělí, 08 únor 2021 14:51

Letní tábory - nabídka

Napsal(a)

1/ Letní tábor s angličtinou

2/ Letní tábor - nabídka od paní učitelky M.Janečkové:

Dobrý den,

ráda bych Vás seznámila touto formou o letním stanovém táboře, který letošní rok pořádám. Jedná se o čtrnácti denní tábor v krásné přírodě. Ubytování je v podsadových stanech po dvou. Téma naší celotáborové hry je "Harry Potter  a záhady Theloznic". Termín tábora je od 12. - 25.8. 2021. V příloze Vám zasílám pozvánku, přihlášku a plakát. Nemáte-li zájem, zprávu ignorujte. 

Pěkný den Janečková

© 2017 ZŠ Očovská Hodonín. All Rights Reserved. Designed By www.wiit.cz Jaromír Kalábek