logoocov

 

Základní škola Očovská, Hodonín

3.C (4)

ČJ

JV

Skloňování podstatných jmen podle pádových otázek

Co vyjadřují slovesa str. 173 - 178

Ps

str. 25

Čt

str. 150 - 155

M

Písemné sčítání a odčítání str. 43 - 46

G - kruh a kružnice str. 35 - 36

Prv

Jak rosteme a vyvíjíme se, naše tělo str. 65 - 66

TEST 23. 5. (Části kvetoucích rostlin str. 50 - 53)

Informace

24. 5. sběr vršků

24. 5. zkrácené vyučování (konec 11:45 - podepsat v deníčku)

28. 5. sběr papíru

29. 5. baletní představení (20 Kč)

 

ČJ

JV

Vyjmenovaná slova po z, opakování a procvičování všech vyjmenovaných slov.

SV

Čteme, rozumíme a orientujeme se str. 105 - 115

Diktát str. 105 cv. 13

Čt

Čtení s porozuměním, Josef Lada str. 90 - 94

Ps

str. 3 - 5

M3

Písemné sčítání dvojciferných čísel

G - bod, úsečka, přímka, polopřímka str. 42 - 46

Prv

Království Slunce str. 32 - 33

Informace

5. 2. knihovna

5. 2. v 17:00 třídní schůzka ve III. C, poté v 17:30 schůzka třidních důvěrníků

11. - 15. 2. jarní prázdniny

ČJ

SV

Jak postupujeme při práci

JV

Souhlásky uvnitř slov str. 36 - 46

Ps

str. 13 - 14

Čt

Čtení s porozuměním str. 35 - 39

M7

Dělení 7, násobení 8

G - vzájemná poloha dvou přímek str. 17 - 21

Prv

Krajina v okolí domova str. 15

Informace

23. 10. 4. lekce plavání (ČJ, Prv)

22. 10. - 24. 10. budu vybírat zálohu 1000 Kč na ŠKOLU V PŘÍRODĚ

© 2017 ZŠ Očovská Hodonín. All Rights Reserved. Designed By www.wiit.cz Jaromír Kalábek