logoocov

 

Základní škola Očovská, Hodonín

3.C (4)

ČJ

Přídavná jména, příslovce, číslovky str. 135 - 138

Čt

Hlasité čtení str. 113 - 116

Ps 2

sudoku, skrývačky, přepis str. 14 - 15

M 2. díl

Přirozená čísla v oboru do 1000 str. 4 - 8

Prv

Kvetoucí a nekvetoucí rostliny, rostliny volně rostoucí v přírodě str. 40 - 41

Informace

V pondělí pošlu po dětech formulář na školu v přírodě. Správně vyplněný formulář odevzdáte v den odjezdu.

Děkuji všem rodičům za včasné zaplacení doplatku na školu v přírodě.

ČJ

JV

Vyjmenovaná slova po z, opakování a procvičování všech vyjmenovaných slov.

SV

Čteme, rozumíme a orientujeme se str. 105 - 115

Diktát str. 105 cv. 13

Čt

Čtení s porozuměním, Josef Lada str. 90 - 94

Ps

str. 3 - 5

M3

Písemné sčítání dvojciferných čísel

G - bod, úsečka, přímka, polopřímka str. 42 - 46

Prv

Království Slunce str. 32 - 33

Informace

5. 2. knihovna

5. 2. v 17:00 třídní schůzka ve III. C, poté v 17:30 schůzka třidních důvěrníků

11. - 15. 2. jarní prázdniny

ČJ

SV

Jak postupujeme při práci

JV

Souhlásky uvnitř slov str. 36 - 46

Ps

str. 13 - 14

Čt

Čtení s porozuměním str. 35 - 39

M7

Dělení 7, násobení 8

G - vzájemná poloha dvou přímek str. 17 - 21

Prv

Krajina v okolí domova str. 15

Informace

23. 10. 4. lekce plavání (ČJ, Prv)

22. 10. - 24. 10. budu vybírat zálohu 1000 Kč na ŠKOLU V PŘÍRODĚ

© 2017 ZŠ Očovská Hodonín. All Rights Reserved. Designed By www.wiit.cz Jaromír Kalábek