3.A (6)

pátek, 16 únor 2018 15:53

Informace z třídní schůzky

Napsal(a)

Informace pro rodiče z třídní schůzky 13. 2. 2018

1. Hodnocení prospěchu a chování žáků za 1. pololetí

2. Omlouvání žáků

 • Nepřítomnost dětí je potřeba omlouvat dle školního řádu.

Připomínám:

 • Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování pro překážku předem známou, požádají zástupci žáka o jeho uvolnění předem třídního učitele.
 • Pokud žák l. stupně odchází ze školy v průběhu vyučování, vyzvednou si jej rodiče ze školy osobně.

3. Doplnění zameškaného učiva po dobu nepřítomnosti žáka ve škole

 • Pracujte podle týdenního plánu.
 • Po návratu do školy si děti doplní do sešitů (AJ, Prv, M-G) probrané učivo a vypracují zadané domácí úkoly. 

4. Příprava na vyučování

 • denně si číst
 • učit se z hodiny na hodinu (anglický jazyk, prvouka)
 • procvičovat si násobení a dělení v oboru násobilky zpaměti a rychle, pamětné sčítání dvojciferných a jednociferných čísel zpaměti a rychle
 • procvičovat si vyjmenovaná slova

5. Školní akademie - 11. 5. 2018 

    Den otevřených dveří k 25. výročí založení školy - 12. 5. 2018

6. Škola v přírodě: 21. 5. - 25. 5. 2018

 • více informací na třídní schůzce 10. 4. 2018 v 17 hodin
 • doplatek uhradit do 15. 5. 2018

 

tř. uč. Milena Krištofová

  

pátek, 16 únor 2018 15:21

Týdenní plán 19. 2. – 23. 2.

Napsal(a)

Týdenní plán 19. 2. – 23. 2.

Informace

Plánované akce

21. 2. – DEN NAŠICH ZÁJMŮ

22. 2. – beseda se spisovatelkou Danielou Krolupperovou v MěK

27. 2. – anglické divadlo KOCOUR V BOTÁCH v DK (60 Kč)

12. 3. a 23. 3. - bruslení (brusle, přilba, rukavice)

Český jazyk

Co jsme se naučili

Vyjmenovaná slova po S

Učebnice s. 92, 95, 96, 97, 98

Vyjmenovaná slova hrou (pracovní sešit)

Čítanka s. 92 - 94

Napiš, přemýšlej, splň úkol.

Písanka 2 s. 4 - 5

Anglický jazyk (Kri)

Lekce 8: Domácí mazlíčci; I’ve got

Učebnice s. 50 - 53

Pracovní sešit s. 28

Anglický jazyk (Mach)

he’s, she’s + přídavná jména str. 44-47

Dom.úkol na 21.2.: naučit se číst a překládat Pluto str.43

Test: 23.2. hračky (umět i napsat)

Matematika

Písemné odčítání dvojciferných čísel

Geometrické útvary - opakování

Učebnice s. 45 - 49

Prvouka

Vzduch; Půda

Já a můj svět s. 30

Připrav si…

- čtenářský list ke třetí přečtené knize (do 5. 4.)

Opakuj si …

AJ (Kri) – 7. lekce

Prv - Voda

Procvičuj si …

SČÍTÁNÍ A ODČÍTÁNÍ DVOJCIFERNÝCH ČÍSEL DO 100 zde

PÍSEMNÉ SČÍTÁNÍ DVOJCIFERNÝCH ČÁSEL DO 100 zde

NÁSOBENÍ A DĚLENÍ V OBORU NÁSOBILKY (zpaměti a rychle)

VYJMENOVANÁ SLOVA PO P zde

neděle, 11 únor 2018 08:55

Týdenní plán 12. 2. – 16. 2.

Napsal(a)

Týdenní plán 12. 2. – 16. 2.

Informace

13. 2. - třídní schůzka ve třídě III. A v 17 hodin

          - schůzka třídních důvěrníků ve sborovně v 16:30 hodin

výpis z vysvědčení podepsaný od rodičů odevzdat do 16. 2. 2018

Český jazyk

Psaní py – pý / pi – pí uvnitř slov

Slohové úkoly: Slušné chování

Učebnice s. 90 - 94

Vyjmenovaná slova hrou (pracovní sešit)

Čítanka s. 88 - 91

Napiš, přemýšlej, splň úkol.

Písanka 2 s. 1 - 5

Anglický jazyk (Kri)

Lekce 8: Domácí mazlíčci; I’ve got; příběh THE LAKE CAFÉ

Učebnice s. 48 - 50

Pracovní sešit s. 26 - 28

Anglický jazyk (Mach)

Lekce 7 (I’m, You’re, He’s, She‘s), čtení Pluta str.43, slovíčka: small, big, thirsty, hungry, sad, happy…..

Test: přiřadit správné otázky k odpovědím (What‘s your name?How are you?How old are you?What is it?What colour is it?Who‘s this?)

Matematika

Písemné sčítání dvojciferných čísel

Geometrické útvary - opakování

Učebnice s. 42 - 45

Prvouka

Vzduch

Já a můj svět s. 30

Připrav si…

- čtenářský list ke třetí přečtené knize (do 5. 4.)

Opakuj si …

AJ (Kri) – 7. lekce

M – učivo geometrie (úsečka, přímka, polopřímka, přímky rovnoběžné, různoběžné, kolmé)

Prv - Voda

Procvičuj si …

SČÍTÁNÍ A ODČÍTÁNÍ DVOJCIFERNÝCH ČÍSEL DO 100

NÁSOBENÍ A DĚLENÍ V OBORU NÁSOBILKY (zpaměti a rychle)

VYJMENOVANÁ SLOVA PO B, L, M, P

středa, 03 leden 2018 16:31

MALÝ ČTENÁŘ

Ve středu 10.1. jdeme s Malým čtenářem do knihovny. Předpokládaný příchod po 13.15. Poté jdeme společně na oběd.

Ve středu 17.1. Malý čtenář odpadá, konec výuky 11.45.

úterý, 05 září 2017 18:36

Školní potřeby pro třeťáky

Napsal(a)

Školní potřeby na každý den

2 bombičková pera, 2 tužky č. 2, 1 tužka č. 3, guma, ořezávátko, ostré nůžky, krátké pravítko do pouzdra

trojúhelník s ryskou, dlouhé pravítko (30 cm)

pastelky, voskovky, vodové a temperové barvy, kulatý štětec č. 8, plochý štětec č. 12 a 18 (20), kelímek, hadřík, zástěrka do VV

plastelína, podložka na plastelínu, lepidlo - tyčinka

stíratelná tabulka a fixy

stojánek na knihy

obaly na malé sešity – 10 ks, obal na deníček, obal na žákovskou knížku, obaly na učebnice, cvičební úbor

úterý, 05 září 2017 18:35

Rozvrh hodin

Napsal(a)

ROZVRH HODIN 

  1. 2. 3. 4. 5.
PONDĚLÍ ČJ M ČJ AJ HV
ÚTERÝ M ČJ Prv TV ČJ
STŘEDA ČJ M AJ VP
ČTVRTEK M TV ČJ Prv ČJ
PÁTEK ČJ M AJ VV
© 2017 ZŠ Očovská Hodonín. All Rights Reserved. Designed By www.wiit.cz Jaromír Kalábek