logoocov

 

Základní škola Očovská, Hodonín

pondělí, 02 listopad 2020 14:16

Sdělení zákonným zástupcům

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 184a odst. 4 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), určuje:

 

Funkční období členů školské rady zřízené při základní, střední nebo vyšší odborné škole podle § 167 školského zákona, které skončí v době ode dne účinnosti tohoto opatření do 3 měsíců ode dne skončení.

 

Na základě tohoto rozhodnutí odkládáme volební schůzku volitelů z řad zákonných zástupců na neurčito. Jakmile budou opatření uvolněna, schůzka se uskuteční. Termín Vám včas oznámíme.

Mgr. Martin Čechovský

Přečteno 727 krát Naposledy změněno pondělí, 02 listopad 2020 14:18
Více z této kategorie: Informace o výuce od 23.11.2020 »
© 2017 ZŠ Očovská Hodonín. All Rights Reserved. Designed By www.wiit.cz Jaromír Kalábek