logoocov

 

Základní škola Očovská, Hodonín

pátek, 23 duben 2021 06:36

Vážení rodiče, máme za sebou 2. testování druhé skupiny tříd ve škole. Opět to dopadlo dobře. Všichni žáci i pedagogičtí pracovníci jsou negativní. Žáci testování zvládali perfektně. Máme ve škole nastaveno adaptační období. Je potřeba, abychom si na docházku zase zvykli. Příští týden nastoupí opět třídy v první skupině. Opět se budeme testovat v pondělí a ve čtvrtek. Podle toho, jak děti pobyt ve škole zvládají si myslím, že rodiče, kteří nechali své dítě doma, by mohli ještě zvážit, zda pozitiva pobytu dětí ve škole nepřesahují negativa (testování a roušky).  V podstatě adaptační období posunete dál a ostatní děti už budou nějakou dobu chodit do školy. Rotační výuka bude zřejmě pokračovat ještě nějakou dobu. Podle epidemické situace se zřejmě vrátí nejdříve do škol v rotační výuce 2. stupeň a uvidíme, zda nastane situace ještě letos, kdy by chodily děti do školy bez omezení.

Škola také zabezpečuje výuku pro rodiny, kde jsou rodiče zaměstnáni v kritické infrastruktuře. Pokud máte potřebu ještě dítě přihlásit a splňujete podmínky, kontaktujte třídního učitele nebo přímo mě.

Stravování a ŠD funguje beze změn. Žáci, kteří přecházejí na distanční výuku, budou ze stravování automaticky odhlášeni, žáci kteří jdou do školy, přihlášeni. Pokud dítě do školy nepůjde je nutno stravu odhlásit!!!

S pozdravem  Martin Čechovský

pátek, 16 duben 2021 11:14

Vážení rodiče, 1. stupeň funguje v rotační výuce týden, v pondělí 19. 4. nastupuje k prezenční výuce druhá polovina. Několik informací:

- včera proběhlo 2. testování, dobrou zprávou je, že nikdo nebyl pozitivní. Děti testování zvládaly perfektně. 

- v pondělí - prezenční výuku mají třídy: 1. A; 2. A, B, C; 4. A; 5. A, B, D   (19. 4. - 23. 4.)

Pro výuku jsou MŠMT a MZ stanoveny následující podmínky:

 • Žáci i pracovníci školy budou testováni antigenními testy ve frekvenci 2/týden (pondělí a čtvrtek po příchodu do školy – jen při prezenční výuce)
 • Podmínky a účel testování můžete nalézt na odkazu: https://testovani.edu.cz/ nebo na webových stránkách školy www.zsocov.cz

Testovat se nemusí děti, u kterých je možné doložit negativní výsledek PCR testu nebo negativní výsledek POC antigenního testu (ne starší než 48 hodin) a které zároveň nemají příznaky onemocnění COVID-19. Testovat se nemusí také děti, které onemocnění COVID-19 již prodělaly a neuplynulo více než 90 dní od prvního PCR testu s pozitivním výsledkem. Je to ovšem nutné prokázat (např. potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře v listinné či elektronické podobě).

!!! Pokud se vaše dítě necítí dobře, nebo má dokonce příznaky onemocnění COVID-19, musí zůstat doma. Testování je určeno pouze dětem bez příznaků jakéhokoliv infekčního onemocnění. V případě onemocnění COVID je zákonný zástupce povinen oznámit toto neprodleně škole. 

V případě dotazů tel. 518 398 713; 603 868 546

 • Třídní kolektivy se nesmí prolínat.
 • Bude organizována výuka v ŠD za dodržení výše uvedené podmínky. Ranní družina od 6.00 (jen pro žáky 1. – 2. ročníků). Odpolední do 16.00 – 1. - 3. ročník. I v ranní ŠD se začíná testováním.
 • Žáci musí mít na obličeji roušku po celou dobu pobytu ve škole (2 chirurgické roušky na den; popř. nanorouška 1 ks, respirátory FFP2 či FFP3 - POZOR vhodná velikost)
 • Další hygienické podmínky při výuce zabezpečí škola.
 • Stravování bude zajištěno pro prezenční (+ svačinky) i distanční výuku. Žáci na prezenční výuce budou hromadně přihlášeni, žáci na distanční odhlášeni. Změny řešíte obvyklým způsobem.
 • Po dobu distanční výuky zabezpečuje výuku dětí, jejichž rodiče jsou zaměstnáni v kritické infrastuktuře, kmenová škola. V příštím týdnu bude organizována výuka v počítačové učebně pro cca 6 žáků

Martin Čechovský

středa, 07 duben 2021 11:25

Vážení rodiče, chtěl bych Vám upřesnit návrat dětí do školy. Žáci 1. stupně nastupují 12. 4. 2021. Výuka bude probíhat po celých třídách, a to střídavě – týden prezenční – týden distanční. V jednom týdnu to bude tedy 8 tříd, v druhém jiných 8 tříd:

1. týden – prezenční výuku mají třídy: 1.A, B; 3. A,B,C; 4. B,C; 5.B            (12. - 16. 4.)

2. týden – prezenční výuku mají třídy: 1.C; 2. A,B,C; 4. A; 5. A, C, D          (19. - 23. 4.)

Pro výuku jsou MŠMT a MZ stanoveny následující podmínky:

 • Žáci i pracovníci školy budou testováni antigenními testy ve frekvenci 2/týden (pondělí a čtvrtek po příchodu do školy – jen při prezenční výuce)
 • Podmínky a účel testování můžete nalézt na odkazu: https://testovani.edu.cz/ nebo na webových stránkách školy www.zsocov.cz

Testovat se nemusí děti, u kterých je možné doložit negativní výsledek PCR testu nebo negativní výsledek POC antigenního testu (ne starší než 48 hodin) a které zároveň nemají příznaky onemocnění COVID-19. Testovat se nemusí také děti, které onemocnění COVID-19 již prodělaly a neuplynulo více než 90 dní od prvního PCR testu s pozitivním výsledkem. Je to ovšem nutné prokázat (např. potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře v listinné či elektronické podobě).

V případě dotazů tel. 518 398 713; 603 868 546

 

 • Třídní kolektivy se nesmí prolínat.
 • Bude organizována výuka v ŠD za dodržení výše uvedené podmínky. Ranní družina od 6.00 (jen pro žáky 1. – 2. ročníků). Odpolední do 16.00 – 1. - 3. ročník. I v ŠD se začíná testováním.
 • Žáci musí mít na obličeji roušku po celou dobu pobytu ve škole (2 chirurgické roušky na den; popř. nanorouška 1 ks, respirátory FFP2 či FFP3 - POZOR vhodná velikost)
 • Další hygienické podmínky při výuce zabezpečí škola.
 • Stravování bude zajištěno pro prezenční (+ svačinky) i distanční výuku. Žáci na prezenční výuce budou hromadně přihlášeni, žáci na distanční odhlášeni. Změny řešíte obvyklým způsobem.
 • POZOR!!! - změna času pro výdej obědů pro distanční vzdělávání 13.30 – 14.00

Dle epidemické situace má MZ stanovit, které okresy by případně zahájily výuku později. Sledujte prosím web školy a zprávy ve Škole online.                   

S pozdravem     Mgr. Martin Čechovský

úterý, 30 březen 2021 17:52

velik

středa, 17 březen 2021 08:10

Veškeré informace, týkající se přijímacího  řízení ve školním roce 2020/2021, naleznete zde.

neděle, 28 únor 2021 07:56

Dobrý den, pořád nemáme bližší oficiální informace z MŠMT. Zatím tedy bude platit následující organizace výdeje stravy:

10.45 - 11.15    cizí strávníci - do jídlonosičů

11.30 - 12.00    zaměstnanci školy

12.00 - 12.30   1. stupeň - do jídlonosičů

12.30 - 13.00   2. stupeň - do jídlonosičů

13.00 - 13.15   zaměstanci do jídlonosičů

Vedení školy

sobota, 27 únor 2021 14:39

Vážení rodiče, jistě mnozí z Vás zaregistrovali, že od 1. března vláda přijala nová opatření, která se bezprostředně dotýkají také školství. Do odvolání se ruší prezenční výuka 1. a 2. tříd a přechází na výuku distanční. Má být umožněna výuka pro děti rodičů, kteří jsou zaměstnáni na nepostradatelných pozicích ve zdravotnictví a v IZS. Touto školou, která tuto výuku zabezpečuje, je zřejmě i nadále ZŠ Vančurova. V naší škole tedy prezenční výuka není možná. Podrobné instrukce z ministerstva školství jsme zatím neobdrželi. Proto zatím přijímáme následující opatření:

- pro celou školu bude od 1. 3. 2021 organizována výuka distančním způsobem

- žáky 1. a 2. ročníků hromadně odhlásíme ze stravování

- pro všechny ročníky zatím organizujeme odběr obědů výdajovým místem. Pro žáky 1. - 2. ročníků je nutno v pondělí k odběru stravu telefonicky přihlásit v době 7.00 - 14.00 (518 398 710); tři pracovní dny předem lze také přes internet. 

Jakmile obdržíme informace z MŠMT, neprodleně Vás budeme informovat. Sledujte prosím tedy Školu online a webové stránky školy.

Mgr. Martin Čechovský

středa, 25 listopad 2020 15:01

Vážení rodiče,

vzhledem k vládnímu nařízení o homogenních skupinách v provozu ŠD hledáme způsob, jak co nejvíce plnohodnotně obnovit provoz. Z kapacitních a personálních důvodů jsme schopni provozovat ŠD jen v 1. - 3. ročníku. Děti 1. – 2. ročníků budou pokračovat dle nastaveného režimu od 18. 11. 2020 v homogenních skupinách dle tříd, ranní družina dle ročníků. Děti třetích ročníků nebudou moci chodit do svých původních oddělení, vzniknou nově samostatná oddělení s provozem od 12.40 do 15.00, tedy bez ranní družiny.

Zákonné zástupce dětí 3. ročníků žádáme tímto o vyplnění žádosti viz níže a zpětné zaslání obratem, nejpozději do 27.11.2020 do 12.00 na adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

Žádám o umístění mého dítěte do ŠD

Jméno a příjmení             ……………………………………………………………………………            třída……………………..

čtvrtek, 15 říjen 2020 17:03

Město Hodonín v rámci projektu Zdravé město a místní Agenda 21 připravilo pro své občany veřejné projednávání desatera priorit města. I Vy, svým hlasováním, můžete ovlivnit  to, co je pro vás jako občany důležité. 

image003 1    Hlasovat je možné zde: http://bit.ly/HodoninVerejneForum 

    nebo přes nebo přes QR kód: 

     Děkujeme za spolupráci    

pátek, 18 září 2020 08:18

Důležité informace ministerstva zdravotnictví s doporučením OSPDL ČLS JEP - určeno pro školy a školská zařízení a zákonné zástupce dítěte (rodiče): zde

pátek, 12 červen 2020 19:37

Veškeré informace o výši plateb, o termínech a přihlášku ke stravování naleznete v Příloze

středa, 10 červen 2020 15:32

Střední školy průmyslová a umělecká Hodonín nabízí pro žáky prázdninové aktivity.

Více informací naleznete zde - https://www.prumyslovka.cz/novinky/prazdninove-aktivity-na-prumyslovce

středa, 03 červen 2020 06:38

Vážení rodiče,

v příloze naleznete pozvánku na schůzku rodičů budoucích prvňáčků, která se uskuteční v úterý 16. června 2020, a zápisní list do školní družiny.

Prosíme o potvrzení Vaší účasti i případné oznámení, že se schůzky nemůžete zúčastnit.

Vzhledem k dané situaci Vás žádáme, abyste si na schůzku vzali s sebou roušku a dodržovali hygienické předpisy.

pondělí, 01 červen 2020 09:21

Informace a přihláška do školní družiny na školní rok 2020/2021

čtvrtek, 28 květen 2020 13:24

Od 8. 6. 2020 bude umožněna žákům 2. stupně účast na občasných aktivitách ve škole. Účast žáka na aktivitách je dobrovolná, rozhoduje o ní zákonný zástupce žáka. Svůj zájem o účast potvrďte třídnímu učiteli do pondělí 1. 6. 2020  prostřednictvím Školy online, emailem případně telefonicky, SMS (i v případě, že dítě nepřihlásíte).

Prvořadá zůstává i nadále distanční výuka (z domu). Všichni žáci pokračují ve vzdělávání z domova dle pokynů vyučujících jako doposud. Ve škole tedy budou probíhat pouze konzultace, třídnické hodiny a organizační aktivity.

Rozsah aktivit bude upřesněn dle počtu přihlášených žáků. Těmto žákům budou zaslány bližší informace do 4. 6. 2020.

Školních vzdělávacích aktivit se mohou účastnit žáci, kteří splňují podmínky a dodržují doporučení vycházející z dokumentu MŠMT o ochraně zdraví a provozu ZŠ v období do konce školního roku 2019/2020:

 • Před zahájením docházky je zákonný zástupce žáka povinen zvážit, zda žák či jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti, není osobou s rizikovými faktory a podepsat čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Formulář – zsocov.cz; skolaonline.cz; vestibul školy
 • Žák přichází v roušce ke škole na předem stanovený časový termín (škola vypracuje časový rozvrh příchodů i odchodů jednotlivých skupin žáků, aby nedocházelo ke shromažďování dětí před školou), kde si jej vyzvedne vyučující a odvede do školy.
 • Konzultace budou organizovány ve skupinách do 15 žáků.
 • Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla (2 vlastní roušky + sáček na jejich uložení, časté mytí rukou, použití desinfekce, udržování rozestupu 1,5 m).
 • Pokud žák vykazuje příznaky onemocnění COVID – 19, nesmí do školy vstoupit.

Vydávání vysvědčení bude organizováno pro všechny žáky v pátek 26. 6. 2020. Ve dnech 29 – 30. 6. 2020 bude vyhlášeno volno ředitele školy.

Ředitelství školy

čtvrtek, 21 květen 2020 18:30

V měsíci květnu a červnu se již nebude vařit pro cizí strávníky.

Strávníci si musí v průběhu měsíce června vyzvednout přeplatky za odhlášenou stravu, nejpozději do 19. 6. pouze u okna kanceláře školní jídelny (není možný vstup do budovy školy)  v době od 1100 – 1230 h.

Možnost předchozí domluvy na tel. čísle 518 398 710.

úterý, 12 květen 2020 09:04

Základní informace naleznete zde.

pondělí, 04 květen 2020 10:21

První zprávy k uvolňování epidemiologických opatření ve školách

čtvrtek, 30 duben 2020 19:12

Seznam přijatých žáků naleznete zde

středa, 29 duben 2020 14:47

VYHLÁŠKA ze dne 27. dubna 2020 o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020

© 2017 ZŠ Očovská Hodonín. All Rights Reserved. Designed By www.wiit.cz Jaromír Kalábek